Nyhetene

Artikler om Senterpartiet

Kvifor bør ein vere med i eit politisk parti

Mykje av valkampen handlar om kven som skal få kva. Prioritering av og omfordeling pengar er ein viktig del av politikken. Eg meiner likevel at eit levande demokrati krev noko meir av oss. 

Politikk og politiske parti er ikkje ein butikk der ein skal gå for å få noko og der ein vel det partiet som har det beste tilbodet. Med Framstegspartiet si nyvunne erfaring frå regjeringskontora så trur eg det er eit rom for å ta eit oppgjer med politikken som der ein ropar ut: «røyst på meg så skal du få billegare bensin og sprit» No ser ein at det berre var eit lokketilbod. 
Politisk arbeid handlar om å gje noko til fellesskapet utover skattepengane. Det handlar om å søke saman for å få kunnskap og for å drøfte tanker og ideer som ein har. Ein skal både seie sitt og lytte til kva andre har å seie. I Noreg er det tradisjonelt dei politiske partia som har denne rolla, men sjølvsagt pågår det ei minst like viktig demokratibygging på mange andre område som idrettslag, lokalhistoriske foreningar, på arbeidsplassen og rundt kjøkkenbordet. 
Eg meiner å sjå ei utvikling der dei politiske partia har utvikla seg til salskontor for partiet sine standpunkt. Det er ikkje ei ønskeleg utvikling. Det som har hatt mest å seie for mitt politiske virke er det tilbodet som partiet har gitt i form av kurs i Senterungdomen og studieringar. 
For mange år sidan hadde Senterpartiet ein studiering som ein kalla «aksjon lokalsamfunn». Eg vart sett opp i ein studiering om eldreomsorg. Det var kaffi, kringla og god drøs. Men me måtte bidra – og det vesentlege var ikkje kva partiprogramet sa, men kva me meinte. Det me diskuterte skulle ikkje ende opp i eit stortingsvalsprogram eller i eit framlegg i Stortinget. Det skulle bare sveve rundt i stova der me sat saman med lukta av kaffi, kringla og ein mogleg eim av fjos. 
I ei tid med resultatmålingar, effektivitet og hastverk må ein ikkje gløyme at demokrati er slow motion. Og at det ikkje er uviktig det ein kan læra av andre. Truleg har alle mennesker meir kunnskap inne i seg enn dei fleste bøker. 
I ein profesjonalisert politikerkvardag full av OPS, CCS og mandat i tryggleiksrådet så er det fort gjort å ikkje sjå kor viktig grasrota er. Kva styrke og kraft som ligg i grasrota når den reiser seg. Den 50 år lange norske EU-kampen er eit døme på kor hjelpelaus eliten er når grasrota vakner til kamp. 
Kva var poenget for meg med å skrive dette: Det var eit forsøk på å få deg til å melde deg inn i Senterpartiet. Ikkje fordi me skal gje deg betre råd og eit finare smil, men fordi me treng deg og dine meininger. 

Store muligheter for samferdsel

Det kommer til å bli noen hyggelige år for FrP i samferdselsdepartementet. Frp gikk få dager etter valget på to blanke nederlag for sin samferdselspolitikk. 1. bompenger skal brukes på omkring samme nivå som i dag. 2. handlingsregelen skal følges. 

Det ser heller ikke ut som om det 
kommer en helt ny transportplan. Det er bra for de har arvet en svært offensiv og moderne transportplan. Det er svært vanskelig å finne tiltak som oppfyller følgende to krav: 1. Ikke står i den vedtatte planen. 2. Vil bidra til mer vei og bane. 
Forslaget om et eget fond er nytt, men vil ikke bidra til mer vei og bane. Det er ren symbolpolitikk. Et fond på 100 milliarder vil kunne gi en avkastning på for eksempel 4% eller 4 milliarder kroner. Dette er en liten del av det totale vegbudsjettet. Og det har ingen betydning om pengene kommer fra fondet eller bevilges slik de resterende 90% av samferdselspengene gjør. 
Forslaget om å øremerke deler av bilavgiftene til samferdselsformål er litt i samme gata. Om pengene kommer fra en spesiell avgift eller fra inntektsskatt eller utbytte fra NSB spiller liten rolle. 
Dette ville selvsagt stilt seg annerledes om samferdsel skulle vært fullfinansiert på denne måten. Da hadde man hatt en modell som lignet mer på det man har i luftfarten. 
Det er ikke noe galt å gjøre disse to grepene, men det er ikke noe som vil gi Norge autobahn før påske. 
Å etablere et eget veiselskap skal jeg heller ikke dømme for hardt, siden jeg foreslo det samme i forbindelse med programarbeidet i Senterpartiet. Selskapet skal imidlertid kunne ta opp lån. Det vil enten være en fiks måte å omgå handlingsregelen på eller skyve regningen til fremtidens skattebetalere. Det bør ikke gjøres. 
Så skal staten garantere for bompengeselskapenes lån. Det vil ikke gi mer enn helt ubetydelig lavere rente, men er heller ikke dumt. Det vil også bli mer logisk når vi får færre bompengeselskaper slik den rødgrønne regjeringen bestemte. Og forslaget om statlig garanti er tråd med Senterpartiets partiprogram. 
Så skal de bruke OPS. Offentlig Privat Samarbeid. Her er gjennomføringsstrategien klok. Stoltenberg 2 tok den metoden i bruk for utbygging av E6 Helgeland. Finansieringen derimot er dyr og skyver regningen fremover i tid. Men dette er en ideologisk greie for Høyre. Så da må vi bare sørge for at de velger rett strekning og første prosjekt bør bli E39 Ålgård -Søgne. 
Oppsummert: greier FrP å gjennomføre vår transportplan så vil det være svært bra. Vei og bane koster. De må være villige til å prioritere feltet for å finne de pengene som trengs i transportplanen. Det er ikke noe hokkus pokkus i regjeringsplattformen som gjør at tempoet vil øke eller kostnadene stupe. 

Høyre om yrkesfag – Ingen nye ideer, ingen nye løsninger

“Nye ideer, bedre løsninger” er Høyres slagord før valgkampen. Da burde vi finne noen nytt og i alle fall noen andre løsninger for eksempel for yrkesfagene? Det gjør vi ikke.
Faktisk er det slik at det de foreslår allerede ligger inn…

Sosialistisk Senterparti

Senterpartiet var tidligere et borgerlig parti som satt eiendomsretten høyt. Dette bygget nok på den gamle tradisjonen vi har hatt i Norge gjennom mange år om at folk skal få styre sin egen eiendom uten statlige inngrep. Senterpartiet har gjennom flere år nå beveget seg mot sosialistisk side og det virker som om 7 år [...]

Grensehandelen og Nationen

I dag kom Statistisk Sentralbyrå med sin kvartalsvise rapport om grensehandelen, og selv om SSB presenterer rapporten med overskriften “Stadig økning i grensehandelen” så klarer Nationen kunststykket å presentere den samme SSB-rapporte…

Late nordmenn?

Senterpartiets Ola Borten Moe var i lørdagens Adresseavisen bekymret for nordmenns arbeidsmoral, og frykter for fremtidens velferd her til lands.

Jeg er enig med ham i bekymringen, men uenig i hva som er årsaken.
- Vi er svært produktive her til lands. Selv korrigert for oljebransjens bidrag er vi rundt 40 prosent mer produktive enn gjennomsnittet av OECD-landene, og helt i verdenstoppen. Dette i følge dokumenterregjeringen.no som man finner med et enkelt googlesøk.
- Ca 800.000 mennesker i arbeidsfør alder står utenfor arbeidsmarkedet. Dette utenforskapet kan bli en trussel mot velferden, både til den enkelte som må leve på bidrag fra det offentlige og for oss alle. Høyre har fremmet en rekke forslag i Stortinget for å gjøre det lettere å komme inn på arbeidsmarkedet. Vi må dessverre vente til vi kommer i regjering med å gjennomføre dem.
- Regjeringen har sviktet forskningen. Det er gjennom forskning og utvikling vi skaper fremtidens løsninger og produkter. Den dagen inntektene fra oljesektoren blir mindre vil vi trenge flere ben å stå på. Men regjeringen har for lengst gitt opp å få bevilgningene til forskning opp i en prosent av BNP. Det er en høyst reell trussel mot fremtidig velferd.
- Det satses for lite på veiutbygging. Bedre veier er en forutsetning for å få norske varer, som oppdrettslaks, raskt og effektivt ut til markedene i Europa.

Med andre ord mener jeg Borten Moe trekker opp en interessant debatt. Men han finner løsningen ved å endre politikk. Eller enda bedre ved å bytte ut dagens regjering med en borgerlig regjering etter valget neste år.

Svaret er flere skoletimer – hva var spørsmålet?

Jeg er lei den skolepolitiske diskusjonen som kun fokuserer på kvantitet. Når vi ikke oppnår de resultatene vi ønsker, er fortsatt svaret ”flere timer”. Senterpartiet mener det er på høy tid at debatten nå dreier seg om innholdet og om kva…

Gjør som du sier, Navarsete

Liv Signe Navarsete vil skille mellom forbruk og investeringer i statsbudsjettet. Hensikten er å kunne øke investeringene i infrastruktur. Til NTB sier hun “En krone til en ny vei som blir liggende i 50, 60 eller kanskje 70 år, blir i dag sett på på samme måte som en krone til å betale [...]

Lettvint fra Knut Arild Hareide i Ryfast-saken.

I går ble veiprosjektet Ryfast i Rogaland vedtatt i stortinget med stort flertall. Endelig har et viktig prosjekt fått sin løsning. Senterpartiet ønsket tidligere i prosessen en annen løsning, men vi har akseptert de lokale vedtak og vi har fått …

Unngår bartefall i Sør-Aurdal: Oppstart på E16 i høst

Valdreskommunene har jobbet i flere tiår for å få utbedret E16 til en standard som høver seg en stamvei. Både på 70-tallet og på 90-tallet er det gjort vedtak om at E 16 skulle være stamvegen mellom Oslo og Bergen. Etter vedtakene har de vedta…

Formueskatt og tåkelegging

Til Nationen 11.05.12 lover SPs Per Olav Lundteigen at SP vil fjerne formueskatt på arbeidende kapital. Veldig bra. Men i Stortinget 08.05.12 frarådet Lundteigen å fjerne formueskatt på arbeidende kapital, og sier sågar at det er svært vanskelig å [...]

Senterpartiet på sperregrensen

Navarsete2

Senterpartiet går mest tilbake og balanserer på sperregrensen med 4,0 på en ny meningsmåling.

Sp-politiker valgte kona til betalt verv

VALGTE KONA: Sp-politiker Amund Peder Teigmo (innfelt) sørget for å foreslå og velge kona til et styreverv i bedriften Kapro. (Foto: Faksimile/TV 2 Velgerguiden)

Men kommunestyrerepresentanten fra Karasjok legger seg langflat – og har bedt om vurdering av habiliteten sin.

Venstre skryter av Senterpartiet

PÅ VELGERJAKT: Venstres nye ledertrio Terje Breivik (t.v.),Trine Skei Grande og Ola Elvestuen. (Foto: Ingvil Teige Stiegler).

Mens Sentrepartiet latterliggjør Venstre, svarer Venstre med å skryte av sine tidligere sentrumskamerater.

Navarsete harselerer med Venstres Frp-flørt

I SENTRUM: Liv Signe Navarsete trives godt i regjering sammen med SV og Arbeiderpartiet. (Foto: SCANPIX).

Partileder Liv Signe Navarsete ønsker tidligere sentrumskamerater lykke til i forhandlinger med Fremskrittspartiet.

reklame