Nyhetene

Artikler om Regjeringen

Hva med dyrepolitiet, FrP?

kattunger

FrP har glemt dyrene. Foto: Pieter & Renée Lanser, CC BY 2.0

I valgkampen var det mange dyrevenner som var glade for at FrP støttet opprettelse av et dyrepoliti, men så langt ser det ut til å bli med ordene. Verken samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partiene eller plattformen til H/FrP-regjeringen nevner dyrene.

FrP ønsker å etablere et dyrepoliti i Norge for å sikre dyrenes velferd, og for å overta mattilsynets oppgaver knyttet til dyrehold, heter det i partiets handlingsprogram. – Et dyrepoliti vil være en forebygging mot dårlig dyrevelferd. Da vil folk skjønne at mishandling av dyr blir tatt på alvor. Det skal straffe seg å behandle dyr dårlig, sa Kristian Norheim i FrP i valgkampen. Etter valget ble det stille.

Den nye regjeringens plattform nevner ikke dyrevern med ett eneste ord, og dyrepolitiet er det taust om. Det er flere som er skuffet over mangelen på dyrepolitikk, og at heller ikke subsidiene til pelsnæringen er nevnt: – Dypt skuffende og urovekkende for alle som bryr seg om dyr, sier informasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Miljøpolitikken til den nye regjeringen gir heller ingen grunn til feiring: – Hovedtrekkene i denne miljøpolitikken er en blåkopi av den rødgrønne fossilpolitikken. Forpliktende klimatiltak er totalt fraværende. Erna og Siv har ingen plan for å løse vår tids største utfordring, sier Rasmus Hansson.

Forbyr kjøpesenter

I Åsane bur det 40 000 menneske. Men fordi bydelen ikkje er ein eigen by vil ikkje regjeringa at ein skal kunne bygge kjøpesenter der. Om det hadde vore ei kommunegrense i Eidsvåg hadde regjeringa hatt null problem med Åsane. Slik går det når staten skal overstyre lokaldemokratiet. 

Heller forbud enn utvalg

pels-bergen

Fra en av de mange demonstrasjonene mot pelsdyroppdrett. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland

Landsmøtene til både Ap og SV har vedtatt avvikling av pelsdyroppdrett, men hva skjer? Regjeringen nedsetter et eget utvalg som skal gjennomgå pelsdyrnæringen istedenfor å gjøre det åpenbare: Forby det organiserte dyreplageriet som pelsdyroppdrett er.

Regjeringen vil at et nytt utvalg skal vurdere to alternativer; utvikling eller avvikling, men jeg mener vi har mer enn nok kunnskap til å kunne slå fast at hold av aktive rovdyr i trange nettingbur er dyremishandling.

Hva med lytte til Veterinærforeningen? Dagens pelsdyrhold er basert på å ha rovdyr i små nettingbur, noe som betyr at dyrene ikke får tilfredsstilt sine naturlige adferdsbehov i tilstrekkelig grad. Dyrevernalliansen påpeker at i løpet av de siste ti årene har stadig flere faginstanser og politiske partier tatt standpunkt mot pelsdyroppdrett. Som en følge av dette, har flere land vedtatt forbud mot pelsdyroppdrett eller innført så strenge regler at kommersielt pelsdyroppdrett i praksis ikke lenger er mulig.

Det nye utvalget kan gjerne komme med innspill i avviklingsprosessen, men det er avvikling som må være målet. På Stortinget vil De Grønne føre en klar politikk: Pelsdyroppdrett kan aldri bli forenlig med god dyrevelferd. Derfor ønsker vi umiddelbart å avvikle denne næringen.

FrP for et seriøst arbeidsliv

Flere politikere i AP og LO skriver kritiske innlegg i avisene om Fremskrittspartiets påståtte arbeidslivspolitikk. Det trekkes ofte frem at FrP ikke støtter enkelte av regjeringens tiltak mot sosial dumping. Vel, nå har denne regjeringen sittet i 8 år uten å få bukt med problemet. Da mener FrP vi må tenkte nytt, vi vil f.eks. […]

FrPs forslag om lukkede mottak

  I forbindelse med at Fremskrittspartiet fremmet forslag om å innføre lukkede mottak for å sikre asylbarns sikkerhet, har vi blitt angrepet av en rekke politiske motstandere, journalister og medier. Jeg kommer tilbake til det, men ønsker å forklare først … Continue reading

APs fiksFAXeri

AP anført av Stoltenberg og Støre lover nå et investeringsløft for sykehusene. Har vel ikke sammenheng med at det er valgkamp? Det er greit å love. Samtidig burde man da kanskje være ærlig og si at man må gjøre det fordi man ikke har klart å levere de siste 8 årene. For det at våre […]

Handlekraft nå – id-løse kriminelle utlendinger skal ikke gå fritt

Når jeg leste nyhetene på nettet i dag tidlig trodde jeg knapt det jeg leste. Hver eneste dag i sommer har Oslo-politiet løslatt kriminelle, utenlandske statsborgere som ikke har bosted eller arbeid i Norge. Politiet vet heller ikke hvem de er. Dette skjer altså i Norge. To år etter vi dessverre fikk oppleve en terrorhandling […]

Når kommer en ny boligpolitikk?

I det siste året har jeg hørt at rødgrønne politikere har snakket om behovet for en ny boligpolitikk. SV skulle sågar gjøre dette til en hovedsak i årets valgkamp. Men Stortinget tok sommerferie 21. juni uten at regjeringen benyttet sitt flertall. Det ble ikke fremmet tiltak. Etter 8 år med rødgrønt styre kan vi konstatere: […]

Behov for strengere asylpolitikk

Bare i overkant av fem prosent av dem som søker asyl har en identitet som norske myndigheter fester lit til. Dette kan vi lese i dagens VG. Dette er alvorlig. Når vi vet at over 6.000 fikk innvilget asyl i fjor, og man i år antar at det kommer langt flere, anslagsvis 10.000, så innebærer […]

En svekkelse av overgrepsmottakene

I dag behandlet stortinget meldingen om vold i nære relasjoner. Dessverre sluttet de rød-grønne partiene seg til at ansvaret for overgrepsmottakene skal flyttes til Helseforetakene. Dette er trist nytt for overgrepsmottakene. Trist nytt for de som trenger dette tilbudet. Ansvaret for vold i nære relasjoner fortsetter i kommunehelsetjenesten. Med regjeringens konklusjon vil man måtte bygge […]

Fortsatt millionstøtte til dyreplageri

Fra en av de mange demonstrasjonene mot pelsdyroppdrett. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og HordalandSelv om både SV og Ap påstår at de vil avvikle pelsdyroppdrett, fortsetter partiene å pøse millioner av kroner inn i oppdretternes lomme…

Tiltakskaos i byrådet

Norges- og EØS sin lovgivning er helt klar på at Norge ikke har noen forpliktelser til å fremskaffe EØS-borgere som er turister eller arbeidssøkende gratis boliger/overnattingsplasser eller yte økonomisk hjelp. Den enkelte EØS-borger plikter å finansiere sitt eget opphold i … Continue reading

Økt kostnadsbevissthet i olje- og gassnæringen

Denne uka har debatten om det oljerelaterte forslaget i regjeringens vekstpakke tiltatt. Dette er både naturlig og riktig ved Stortingets behandling. Og jeg vil legge til at det ikke er noen fare for at oljeselskapene ikke skal få frem poengene sine gjennom Stortingets behandling av saken. Men hva handler egentlig saken om? Har forsøkt meg på en liten [...]

Stadig flere asylsøkere

Myndighetene melder nå om økning i antall asylsøkere som kommer til Norge. Så tydeligvis var det ikke mye innhold i alt pratet til AP om at de hadde strammet inn og det skulle bli færre asylsøkere. Så langt i år er økningen på 20 prosent. Og Norge skal være best i klassen, og derfor øker [...]

Alle må kunne nå nødnummeret!

For flere måneder tilbake fikk jeg et brev. Det var fra en av brukerorganisasjonene for døve og hørselshemmede. De krevde at det måtte på plass en tjeneste slik at døve og hørselshemmede kunne formidle nødmelding med bruk av SMS. Jeg tenkte umiddelbart at dette må jo kunne løses. Og at det egentlig er en skandale, [...]

reklame