Nyhetene

Artikler om Frp

Valgløfte – check

I dag har regjeringen lagt frem sitt endrede statsbudsjett. Vi har kun hatt noen få uker på oss til å gjøre endringer i budsjettet fra Stoltenberg & co, men har etter min mening fått gjort betydelige endringer i tråd med våre valgløfter. Nå skal budsjettet forhandles og behandles i Stortinget så det vil bli justeringer. […]

Arveavgiften er historie!

I Norge har man i en årrekke hatt avgift på arv. Penger og verdier som har vært beskattet tidligere har også blitt beskattet etter vedkommende er død. Mange har kalt denne avgiften en «skatt på død». Det med rette. FrP/Høyre-regjeringen har i dag foreslått at arveavgiften avskaffes. Den blir historie. Endelig! Dette er en avgift […]

Kraftig økt satsning på fylkesveiene fra Høyre og FrP

FrP- og Høyre-regjeringen styrker satsningen på fylkesveiene. For Østfold innebærer dette at man kan øke vedlikehold og investeringer for fylkesveiene med nesten 100 millioner kroner for 2014. Dette er i tillegg til det som forrige regjering la inn i sitt budsjettforslag. Med denne satsingen vil folk virkelig merke at vi har fått et taktskifte i […]

Jeg tar utfordringen

Pokerspiller Ola Amundsgård utfordrer nå alle Stortingspolitikere i poker. Målet hans er å sette fokus på behovet for å legalisere poker da det er et ferdighetsspill. Både jeg og FrP er helt enig med han og jeg er derfor glad for at den nye regjeringen er klare på at de vil myke opp reglene og […]

Store muligheter for samferdsel

Det kommer til å bli noen hyggelige år for FrP i samferdselsdepartementet. Frp gikk få dager etter valget på to blanke nederlag for sin samferdselspolitikk. 1. bompenger skal brukes på omkring samme nivå som i dag. 2. handlingsregelen skal følges. 

Det ser heller ikke ut som om det 
kommer en helt ny transportplan. Det er bra for de har arvet en svært offensiv og moderne transportplan. Det er svært vanskelig å finne tiltak som oppfyller følgende to krav: 1. Ikke står i den vedtatte planen. 2. Vil bidra til mer vei og bane. 
Forslaget om et eget fond er nytt, men vil ikke bidra til mer vei og bane. Det er ren symbolpolitikk. Et fond på 100 milliarder vil kunne gi en avkastning på for eksempel 4% eller 4 milliarder kroner. Dette er en liten del av det totale vegbudsjettet. Og det har ingen betydning om pengene kommer fra fondet eller bevilges slik de resterende 90% av samferdselspengene gjør. 
Forslaget om å øremerke deler av bilavgiftene til samferdselsformål er litt i samme gata. Om pengene kommer fra en spesiell avgift eller fra inntektsskatt eller utbytte fra NSB spiller liten rolle. 
Dette ville selvsagt stilt seg annerledes om samferdsel skulle vært fullfinansiert på denne måten. Da hadde man hatt en modell som lignet mer på det man har i luftfarten. 
Det er ikke noe galt å gjøre disse to grepene, men det er ikke noe som vil gi Norge autobahn før påske. 
Å etablere et eget veiselskap skal jeg heller ikke dømme for hardt, siden jeg foreslo det samme i forbindelse med programarbeidet i Senterpartiet. Selskapet skal imidlertid kunne ta opp lån. Det vil enten være en fiks måte å omgå handlingsregelen på eller skyve regningen til fremtidens skattebetalere. Det bør ikke gjøres. 
Så skal staten garantere for bompengeselskapenes lån. Det vil ikke gi mer enn helt ubetydelig lavere rente, men er heller ikke dumt. Det vil også bli mer logisk når vi får færre bompengeselskaper slik den rødgrønne regjeringen bestemte. Og forslaget om statlig garanti er tråd med Senterpartiets partiprogram. 
Så skal de bruke OPS. Offentlig Privat Samarbeid. Her er gjennomføringsstrategien klok. Stoltenberg 2 tok den metoden i bruk for utbygging av E6 Helgeland. Finansieringen derimot er dyr og skyver regningen fremover i tid. Men dette er en ideologisk greie for Høyre. Så da må vi bare sørge for at de velger rett strekning og første prosjekt bør bli E39 Ålgård -Søgne. 
Oppsummert: greier FrP å gjennomføre vår transportplan så vil det være svært bra. Vei og bane koster. De må være villige til å prioritere feltet for å finne de pengene som trengs i transportplanen. Det er ikke noe hokkus pokkus i regjeringsplattformen som gjør at tempoet vil øke eller kostnadene stupe. 

Hovedtalsmann i arbeid og sosialkomiteen

Fremskrittspartiets gruppemøte har i dag avholdt sitt konstituerende gruppemøte der vi har fordelt hvem som skal sitte i de forskjellige komiteene, hvem som blir partiets fraksjonsleder/hovedtalspersoner osv. Jeg er derfor utrolig stolt og glad for at jeg ble valgt til fraksjonsleder og hovedtalsmann i arbeids og sosialkomiteen på Stortinget. Dette er den komiteen som har ansvaret […]

Tida for spekulasjonar er forbi

Den nye regjeringa har allereie tatt til å gjere noko. Så då kan vi ta til å kommentere politikken. Og, sjølvsagt lyg overskrifta vi skal framleis spekulere. Struktur er minst like viktig som menneska. Derfor er det vel så interessant kva endringar den nye regjeringa har gjort i departementsstrukturen som kva folk som skal kle […]

Dette innleggett Tida for spekulasjonar er forbi kjem opprinneleg fråEit stykkje av verda.

Endelig – FrP i Regjering

Etter 40 års venting er endelig dagen her, FrP i Regjering. For mange av oss som har vært aktive i FrP gjennom mange år, brukt kvelder, helger, og stort sett hele døgnet for å få gjennomslag for vår politikk. Mange har hevdet at FrP aldri kom til å komme i Regjering, at borgerlig side aldri […]

Hva med dyrepolitiet, FrP?

kattunger

FrP har glemt dyrene. Foto: Pieter & Renée Lanser, CC BY 2.0

I valgkampen var det mange dyrevenner som var glade for at FrP støttet opprettelse av et dyrepoliti, men så langt ser det ut til å bli med ordene. Verken samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partiene eller plattformen til H/FrP-regjeringen nevner dyrene.

FrP ønsker å etablere et dyrepoliti i Norge for å sikre dyrenes velferd, og for å overta mattilsynets oppgaver knyttet til dyrehold, heter det i partiets handlingsprogram. – Et dyrepoliti vil være en forebygging mot dårlig dyrevelferd. Da vil folk skjønne at mishandling av dyr blir tatt på alvor. Det skal straffe seg å behandle dyr dårlig, sa Kristian Norheim i FrP i valgkampen. Etter valget ble det stille.

Den nye regjeringens plattform nevner ikke dyrevern med ett eneste ord, og dyrepolitiet er det taust om. Det er flere som er skuffet over mangelen på dyrepolitikk, og at heller ikke subsidiene til pelsnæringen er nevnt: – Dypt skuffende og urovekkende for alle som bryr seg om dyr, sier informasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Miljøpolitikken til den nye regjeringen gir heller ingen grunn til feiring: – Hovedtrekkene i denne miljøpolitikken er en blåkopi av den rødgrønne fossilpolitikken. Forpliktende klimatiltak er totalt fraværende. Erna og Siv har ingen plan for å løse vår tids største utfordring, sier Rasmus Hansson.

Framstegspartiet, i regjering!

Det har gått nokre dagar, og eg har latt det synke godt inn. FrP skal i regjering for første gong, og får meir gjennomslag enn nokon gong tidlegare. 

Viktige Østfoldsaker

FrP og Høyre er i full gang med regjeringsforhandlingene. Østfold FrP gikk i stortingsvalget til valg på et eget Østfoldprogram. I dette programmet er våre viktigste saker som også vil bli spilt inn til forhandlingene. Vi er selvfølgelig realistiske og innser at vi ikke kan få gjennomslag for alt. Men vi som nå representerer Østfold […]

Retten til selvbestemt abort svekkes.

Tove-Lise T.

Den nye mørkeblå regjeringen vil at religion skal avgjøre om en kvinne skal få ta abort. KrF har fått gjennomslag for at fastleger av religiøse og/eller samvittighetsgrunner skal kunne nekte å henvise en kvinne til abort. Se mer om saka på denne lenken

Dette er et stort svik overfor kvinner i en vanskelig situasjon, og en kraftig svekkelse av retten til selvbestemt abort. For framtida kan altså kvinner som tar den vanskelige avgjørelsen om å ta abort, oppleve at akkurat hennes fastlege vil motsette seg hennes lovmessige rett ved å nekte å henvise henne videre.

I praksis vil dette bety at kvinner må gå til en annen lege enn sin fastlege for å ta abort. Det blir en uverdig og ydmykende kanossagang fra lege til lege. Denne usikkerheten kan føre til at kvinnene som allerede har det vondt og vanskelig, ikke har krefter nok til å benytte seg av sin rett. På små steder hvor det er få leger kan kvinnene bli nødt å reise til en annen kommune for å bli henvist videre. Slik vil vi ikke ha det.

Dersom regjeringen virkelig vil reversere vår abortpolitikk og gi fastlegene en slik reservasjonsrett, så må vi få vite hvilke fastleger som vil benytte seg av reservasjonsretten. Disse fastlegene må registreres på ei offentlig tilgjengelig liste. Vi må også kreve at disse legene tilskriver sine listepasienter for å gjøre de oppmerksomme på sin abortholdning. Slik kan de pasientene som ønsker det skifte fastlege, eller oppsøke en annen lege dersom pasienten vil henvises til abort.

Jeg vil sterkt oppfordre den nye regjeringen til ikke å iverksette reservasjonsrett for fastlegene. Det vil oppleves svært ydmykende overfor kvinnene og svekke vår rett til selvbestemt abort. Dersom regjeringen likevel gjennomfører endringen krever jeg at alle fastleger som vil reservere seg må bekjentgjøres. Jeg er overbevist om at mange da vil velge bort disse fastlegene.

Populismen

FrP har populistiske trekk, og me tilhøyrer høgresida. Utanfor alle institutt og fakultet er det likevel grunn til å trå forsiktig når ein bruker begrepet.

Landet vil få ei ny regjering

Etter gårsdagens valgseier kan me no sjå fram til ei ny regjering i Noreg, der Fremskrittspartiet er med. Det blir svært så interessant å følgje med på korleis den regjeringa blir og kva partia blir einige om, men me må nok vente til statsrådet 18. oktober før den nye regjeringa dukkar opp på Slottsplassen.

Oppside for FrP

FrP si oppslutning har vore på veg opp i løpet av valkampen. I går gjekk FrP over 17 % på TV2 si måling, for første gong sidan 4. mars 2013. Men fullmobilisert, det er me ikkje.

reklame