Nyhetene

Artikler om Arbeiderpartiet

Tusen takk.

7365147640 fdc7c1e358 o

I dag er min siste dag som fast stortingsrepresentant. I morgen trer det nyvalgte Stortinget sammen. Det er selvsagt litt vemodig ikke å bli gjenvalgt. Samtidig er jeg svært takknemlig for de fire årene jeg har fått representere innbyggerne og Arbeiderpartiet i nasjonalforsamlingen. Det har vært et stort privilegium. Jeg vil derfor få takke både velgere og Arbeiderpartiet som har gitt meg disse fire årene. Jeg vil aldri ha vært de foruten.

Det har vært fire begivenhetsrike år fullspekket av politikk fra tidlig morgen til sene kveld. Det er vanskelig å sette ord på tilfredsstillelsen av å bli hørt og få gjennomslag for små og store saker. Saker som er viktig for enkeltmennesker og storsamfunnet.

Selv om jeg ikke lengre er fast medlem av Stortinget så vil jeg selvsagt bruke mitt engasjement framover, både personlig og politisk. Allerede om tre uker skal jeg inn på Stortinget som vararepresentant i en måneds tid. Jeg vil også fortsette mitt engasjement i partiet hjemme i Sunndal og Møre og Romsdal.

Det er fordeler og ulemper med det meste her i livet. Jeg fokuserer alltid på fordelene. Det at jeg nå blir mer i Sunndal gjør at jeg kan delta mer på hjemmebane. Det ser jeg fram til.

Nå skal jeg bruke tiden på å få meg jobb, og gjenoppta tettere kontakt med venner, bekjente og lokalsamfunnet. Jeg kjenner sterkt på at det blir veldig bra. Når en dør lukkes, åpnes alltid en annen.

Verdien av en god lærer

Det har vært skolestart. Tusenvis av unger tropper opp for et nytt skoleår. Og for oss som foreldre, er det ingenting som er viktigere enn at de møtes av en god lærer. Alle som har opplevd en god lærer, vet hva jeg snakker om. En lærer som er trygg, faglig god og engasjert i faget [...]

Med blanke ark og fargestifter

Tove-Lise T.

Hver seinsommer får jeg en god følelse. Begynne-på-skolen-følelsen. Minnene fra barne- og ungdomstiden strømmer på. Forventninger om skolestart. Forventninger om å treffe igjen skolevenner og lærere, nye skoleklær eller nytt pennalhus. I voksen alder har jeg de samme følelsene når egne barn begynner på skolen etter sommeren. En god følelse. En følelse av ny start og nye muligheter. En følelse av blanke ark med fargestifter til.

Denne uka begynner tusenvis av barn og unge på skolen. Vi er heldige i Norge som har en god fellesskole for alle, uansett bakgrunn.

Norges viktigste ressurs er menneskene som bor her. Det er kunnskap, kreativitet og skapertrang som gjør oss i stand til å løse morgendagens oppgaver. Derfor har Arbeiderpartiet store ambisjoner for Kunnskaps-Norge.

Vi vet ikke alt om framtida, men det vi er sikre på er at kunnskap og kompetanse blir avgjørende for at vi skal lykkes. Det vil alltid være land som kan tilby varer og tjenester billigere enn oss. Vi må derfor være best på kunnskap og nyskaping, omstilling og teknologi.

En trygg og god start for alle starter i barnehagen, deretter gjennom lik rett til utdanning som er god, gratis og med høy kvalitet. Arbeiderpartiet har ambisjoner på vegne av alle barn.

Internasjonale undersøkelser viser at norske elever leser, skriver og regner bedre enn før. Likevel må vi bli ennå bedre for å sørge for at alle elever forlater grunnskolen med gode ferdigheter. Vi må også fortsette arbeidet med å redusere antall unge som forlater skolen uten ferdiggått løp.

Arbeiderpartiet vil ha en god skole for alle, ikke for de få. En skole der de flinkeste får nye utfordringer, og der elever som trenger ekstra oppfølging får hjelp tidlig. Vi vil ha en fellesskole som samler barn på tvers av bakgrunn. Ikke for at alle skal bli like, men for at alle skal ha like muligheter.

Lærerne har skapt en norsk fellesskole der elevene gjør det stadig bedre. Vi satser på lærerne, og sier nei til høyresidens privatisering. Vi skal sørge for at ungene lærer å lese, skrive og regne skikkelig. Vi skal tidlig fange opp de som står i fare for å droppe ut av skolen.

Vi har rustet opp skolebygg over hele landet, og satset på lærerutdanningen. Vi kan være stolte av 6.000 flere lærere i skolen de siste åtte årene. Da Høyre, Venstre og Krf satt i regjering sist forsvant det over 1.000 lærerstillinger i norsk skole. De prioriterte skattekutt framfor skole.

Nå vil Arbeiderpartiet ta skolen videre. Vi vil ansette flere lærere gjennom å styrke kommuneøkonomien. Vi vil fordoble innsatsen på etter- og videreutdanning av lærerne. Vi vil renovere og / eller bygge nye skolebygg til 20 mrd. kroner. Dette utgjør rundt 1.000 skoler på landsbasis, 50 skoler i Møre og Romsdal.

Vi skal gi alle barn i Norge den beste utdanningen, uansett hvilken bakgrunn foreldrene har. Det gjør vi ved å satse på fellesskolen.

Jeg ønsker alle barn og unge, lærere og foreldre lykke til med oppstarten av det nye skoleåret. Jeg håper dere er klare med blanke ark og fargestifter, og at dere er klare til innsats for framtidas Norge.

Folket angrer i høyrestyrte Sverige

Tove-Lise T.

I år gikk ferieturen til Gotland i Sverige. Vi ferierte sammen med et vennepar og ei venninne av paret. To av disse er fra Sverige.

Det har vært høyreregjering i Sverige noen år nå. Velgerne ble lovd at alt ville bli så mye bedre dersom høyrepartiet Moderaterna kom til makta. Folk skulle fortsatt ha det bra, men i tillegg få skattelette og større valgfrihet. Ganske fristende, ikke sant?

Men hva har skjedd i Sverige? Høyrepartiene har blant annet endret ordningene som gjør det attraktivt å være fagorganisert. I løpet av 18 måneder mistet svensk LO hele 330.000 medlemmer. Mister en fagforening medlemmer mister den også makt. Dette har medført svekkede rettigheter for vanlige arbeidstakere.

Vår nye svenske venninne kunne fortelle hvor krevende det er å bli syk i Sverige. Du trekkes ei dagslønn den første dagen du er syk. Blir du sykmeldt får du kun 80 prosent lønn. Som aleneforsørger er dette svært krevende. Mange må ta ut feriedager for å slippe å tape penger når de blir syke.

Sverige opplever et konkursras blant private skole- og helsetilbydere. Tilbake står elever og pleietrengende uten tilbud. Lærere og sykepleiere uten arbeid. Nylig hørte vi om nok en privat videregående skole som var konkurs. Plutselig står 7.000 svenske elever uten skoleplass til høsten.

Det er tydelig at det svenske folket angrer på at de lot seg blende av høyresidens valgløfter. Nå leder sosialdemokratisk blokk med hele 9 prosent på de siste meningsmålingene.

Til høsten er det valg i Norge. Vi vet at både Høyre og FrP vil konkurranseutsette og privatisere offentlige tjenester som skole og helse for å spare penger som kan brukes på skattekutt. Det vil ikke Arbeiderpartiet.

Høyre og FrP vil også svekke arbeidsmiljøloven. Høyre vil blant annet fjerne bestemmelsen i arbeidsmiljøloven som sier at man har rett på fri annenhver søndag. Det betyr at arbeidsgiver med loven i hånd kan pålegge turnusarbeidende sykepleiere å jobbe hver søndag. Det vil ikke Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet vil prioritere velferd framfor skattekutt. Vi mener vi løser samfunnets utfordringer best i fellesskap, ikke gjennom å privatisere skole og helse. Vi tror trygge ansatte trives bedre og yter mer. Derfor vil vi ikke svekke arbeidsmiljøloven eller sykelønnsordningen.

Svenskene lot seg blende av høyresidens valgløfter om skattekutt og valgfrihet. Nå ser de hvilken pris de måtte betale. Lar du deg blende av høyresidens valgløfter i Norge? Valget er ditt 9. september.

Pensjonssjokket kan stoppes

Rødt invitasjon til mer rettferdig pensjon har den siste uka fått støtte både fra sentrale tillitsvalgte i LO og SV. Arbeiderpartiet har imidlertid avvist invitasjonen. De skal ikke få slippe unna så lett.

Dagbladet skrev forrige uke om kokken Lasse og arkitekten Jonas, som begge er i tjueårene og i full jobb. Men selv om Lasse og Jonas skulle tjene like mye over like mange år, gjør pensjonsreformen at arkitekten kommer langt bedre ut. Forskjellen i utbetalt pensjon kan bli så mye som én million kroner.

Det var med bakgrunn i denne kunnskapen at Rødt inviterte de rødgrønne partiene med på å rydde opp i de urettferdige utslagene av pensjonsreformen. Vi ønsker å få med oss de rødgrønne på å gi to garantier hvis partiene våre til sammen har flertall etter valget:

1. minstepensjonen skal forbli på minst dagens nivå, og
2. at alle som ville hatt rett til å gå av ved 62 år i den gamle AFP-ordninga skal beholde denne retten.

Disse to grepene vil rydde opp i den verste urettferdigheten i det nye systemet. Likevel sier Arbeiderpartiet nei. Det forstår jeg ikke. Mange ansatte i butikk, hotell, renhold og andre sliteryrker har stått på i arbeidslivet siden tidlig i 20-årene, mange har måttet jobbe deltid og lære seg å leve med en jobb som sliter på kroppen. De har skapt verdier og betalt skatt. Likevel skal de få dårligere pensjon, fordi de ikke orker å stå i jobb like lenge som andre i mindre krevende yrker. Hvor ble det av hensynet til dem som tar de tyngste løftene? Jeg skjønner at Høyre ikke bryr seg om dette, Arbeiderpartiet bør tenke seg om en gang til.

Rødt ønsker at reformen ikke skal få tid til å sette seg, slik Arbeiderpartiet tar til orde for. Til det er det for mange som rammes. Reformen tar ikke hensyn til det vi kan kalle «dødens klasseskille» – at mennesker i ulike yrker har ulik levealder. En kokk har ifølge Statistisk Sentralbyrå en forventet levealder på 71,1 år, mens arkitekten kan regne med å leve til han blir 81.

Mange som jobber i sliteryrkene vil oppleve at de har tjent for lite til å gå av ved 62 år. De mister muligheten til å gå av når helsa svikter, og må presse kroppen til å jobbe videre selv om de egentlig burde fått lov til å gi seg. Enda flere vil gå fra normal inntekt til minstepensjon. I tillegg skal minstepensjonene etter planen reguleres kraftig ned i årene som kommer. Mange har et pensjonssjokk i vente. Hvis Ap vil være med å rette opp i det, står vår dør fortsatt åpen.

At dette fikk passere uten særlig kritisk debatt da reformen ble vedtatt, er synd. Er det fordi pensjonsreformen er så komplisert at 99 % av landets journalister ikke forstår hva den innebærer, og dermed stort sett videreformidler departementenes presseskriv? Hvem vet. Det er i hvert fall et demokratisk problem når store reformer får passere uten kritisk dekning i de store mediene. Hvilken demokratisk legitimitet har de da? Har ikke styrende politikere et ansvar for å formidle politiske prosjekter på en måte som gjør det mulig å ta stilling til dem? For pensjonsreformens del har jeg sett få slike forsøk hittil. Nå er imidlertid debatten i gang, og nå kan ikke Arbeiderpartiet lenger slippe unna med å svare for seg.

Publisert i Dagbladet 10.07.2013.

Nei til skolemarkedet

Noen tror på konkurranse. Alltid. Uansett. Jeg tror på konkurranse når det funker. På idrettsbanen. I produksjon av varer og for en del tjenester. Jeg tror ikke det fungerer når et menneske skal utvikle seg, ta til seg læring og opparbeide seg k…

Vekstpakka for næringslivet forklart på 4 minutter

Vekstpakke for norske bedrifter Det går bra i norsk økonomi. Likevel er det noen varsellamper som lyser.  Det er fortsatt store problemer ute i Europa, vårt viktigste eksportmarked, og dette bidrar til at deler av norsk eksportindustri sliter. Den 5. mai la derfor regjeringen fram en vekstpakke med skattetiltak for næringslivet. Målet er å dempe [...]

Økt kostnadsbevissthet i olje- og gassnæringen

Denne uka har debatten om det oljerelaterte forslaget i regjeringens vekstpakke tiltatt. Dette er både naturlig og riktig ved Stortingets behandling. Og jeg vil legge til at det ikke er noen fare for at oljeselskapene ikke skal få frem poengene sine gjennom Stortingets behandling av saken. Men hva handler egentlig saken om? Har forsøkt meg på en liten [...]

Retningsvalget 2013.

«Politikerne bare krangler. Det er ikke lett å vite hvem man skal tro på.» Mange tenker sånn, forståelig nok. De som ikke har regjeringsmakt prøver å finne flest mulig feil og mangler med dagens regjering. Mens vi fra regjeringspartiene kan bl…

Ekstraregning: Skattene løper i Høyre og Frp.

Vekstpakken mot todelingen av norsk økonomi som regjeringen la frem søndag, har jevnt over blitt godt mottatt. Men legger du merke til at Høyre og Frp utelukkende snakker om skattelettelsene som befinner og ikke innstrammingene. Som de fleste har fått med seg, inneholder pakken flere skattelementer som trekker i ulik retning men som samlet går [...]

Kraftfull vekstpakke for norsk næringsliv

På årets første sommerdag la regjeringen også frem en nyhet det virkelig skinner av – en kraftfull vekstpakke for norsk næringsliv. Vi tar med dette betydelige grep mot tendensene til todeling i norsk økonomi. Etter å ha vært tett på arbeidet med denne pakka de siste ukene, er jeg veldig fornøyd med at resultatet er [...]

«You cannot have your cake and eat it too» – om Høyre, Sanner og byråkrati

Denne uka har Jan Tore Sanner skrevet blogg. Byråkratiet vokser under Ap sier han. Jeg er svært opptatt av å ha et kritisk lys på byråkratiet flere steder i norsk forvaltning. Likevel er sannheten  at antallet offentlig ansatte relativt til totalt antall ansatte har vært uendret på 30 pst. i perioden 2005-2012. Dette forholdstallet har faktisk vært konstant [...]

Oljepengene: Låner vi billig til utlandet og dyrt tilbake?

I diverse innlegg i ulike medier, har Ketil Solvik-Olsen og FrP forsøkt å framstille det som at den norske stat låner ut sparepengene våre billig til utlandet og at vi låner dyrt tilbake for å bygge veier. Det er feil. For det første låner vi ikke ut penger, men vi kjøper statsobligasjoner gjennom Statens pensjonsfond [...]

Handlingsregel, Erna Solberg. Ikke forhandlingsregel.

Jeg skvatt da jeg så forsiden på Dagbladet i dag. Og det var ikke flåtten som skremte meg, men Siv Jensens plan om å forhandle med Høyre om grunnlaget for styringen av norsk økonomi hvis Høyre og FRP mot formodning skulle vinne valget i september. Europa er i en alvorlig økonomisk krise. Våre eksportrettede bedrifter [...]

Det nye påskeopprøret

La oss få fart på helseopprøret før Jonas Gahr Støre rekker å komme seg ned fra påskefjellet.Jonas Gahr Støre må aldri begynne å lage lister. Det blir for konkret. For lett å se hva han ikke har tenkt til å gjøre. Det burde helseministeren…

reklame