Høyre går frem med 2.7 prosentpoeng til 28,9, mens Arbeiderpartietgår tilbake med 3,6 porsentpoeng til 31,7 på mlingen Sentio har laget for Dagens Næringsliv i april. Også Frp går tilbake med 1,9 til 13,2 prosent. De to regjeringspartiene får 77 mandater på TV 2s beregninger og får dermed flertall sammen med enten KrF eler Venstre. SV ligger stabilt under sperregrensen på denne målingen og er like store som mIljøpartiet De Grønne. Begge de to partiene får to mandater.

Om målingen

Respondenter: 1000, Svarprosent: 75,6, Intervjumetode: Telefon, Tatt opp fra-til 22. apr 2014 - 27. apr 2014, Feilmargin: 1,4 - 2,8 (etter standardtabell), Valg: Stortingsvalg