SV får den laveste oppslutningen nnoen gang med 2,8 prosent på målingen Respons Analyse har laget for Aftenposten i april. Høyre går mest frem på målingen med 2,1 til 29,8 prosent. Målingen bekrefter dermed fremganegn for Høyre som TNS Gallup målte tidlgere i april. De to regjeringspartiene får 78 mandater og har dermed flertall med et av sentrumspartiene. Senterpartiet ligger stabilt med 4,3 (-0,1) på den første målingen som er tatt opp etter lederskiftet i partiet. .

Om målingen

Respondenter: 1001, Intervjumetode: Telefon, Tatt opp fra-til 7. apr 2014 - 9. apr 2014, Feilmargin: 2-3 prosentpoeng, Valg: Stortingsvalg