Senterpartiet faller under sperregrensen med 3,9 prosent på Norstats måling for NRK i april. Partiet får dermed ingen mandater på Stortinget på TV 2s mandatberegninger. Bakgrunnstalene viser at partiet bare har vel 60 prosent lojalitet på målingen som i hovedsak er tatt opp før lederskiftet i partiet. På flere tidligere Norstatmålinger ar Senterpartiet hatt nær 90 prosent lojalitet. Også SV havner under sperregrensen med 3,4 prosent og SV-leder Audun Lysbakken er dermed ute av Stortinget. De Grømme får derimot to mandater. Arbeiderpartiet er klart størst med 35,4 og67 mandater, mens regjeringspartiene får 79 mandater g dermed ar flertall med et av de to sentrumspartiene.

Om målingen

Respondenter: 964, Intervjumetode: Telefon, Tatt opp fra-til 1. apr 2014 - 7. apr 2014, Feilmargin: 0,5 - 3,5 prosentpoeng, Valg: Stortingsvalg