Arbeiderpartiet fortsetter å vokse på marsmålingen Opinion Perduco har laget for ANB. Partiet øker med 0,9 prosentpoeng fra februar til35,7 prosent og ville på TV 2s beregninger fått 65 mandater. SV øker også, men er fortsatt under sperregrensen, slik at det er klart borgerlig flertall på denne målingen. Høyre går mest tilbake med 0,6 prosentpoeng til 26,6 prosent, mens Frp får 14,9 (+ 0,1). ANB skriver at over 90 prosent av Ap-velgerne fra i fjor høst er lojale. 14 prosent av SVs velgere har satt seg på gjerdet, mens bare fem prosent går til Ap. Mer enn hver tiende Frp-velger går til Høyre, mens Venstre og MDG har i følge ANB de minst lojale velgerne, med lekkasje til ARbeiderpartiet.

Om målingen

Respondenter: 968, Intervjumetode: Telefon, Tatt opp fra-til 11. mar 2014 - 17. mar 2014, Feilmargin: 1,4 - 2,8 (etter standardtabell), Valg: Stortingsvalg