De rødgrønne partiene haler innpå de borgerlige og det er nesten dødt løp mellom blokkene på målingen TNS Gallup har laget for TV 2 i mars. Høyre går mest tilbake med 1,6 prosentpoeng til 27,6, mens Frp går tilbake 0,3 til 11,6. Dermed får de to regjeringspartiene den laveste oppslutningen fra byrået siden august 2011. Arbeiderpartiet går frem med 0,9 til 35,2 og får med det sin høyeste oppslutning på to år. Venstre går mest frem på målingen med 1,3 til 6,2 prosent. Miljøpartiet De Grønne er inne med et mandat, mens Røldt er svært nær ved å kapre mandat i Oslo.

Om målingen

Respondenter: 976, Svarprosent: 77,5, Intervjumetode: Telefon, Tatt opp fra-til 24. feb 2014 - 28. feb 2014, Feilmargin: 1,4 - 2,8 prosentpoeng, Valg: Stortingsvalg