Fremskrittspartiet går mest tilbake med 2,7 prosentpoeng til 12,8 prosent på februarmålingen Sentio har laget for Dagens Næringsliv. Det er den laveste oppslutningen Sentio har nålt siden 1997. Men tallet er nærmere gjennomsnittet og mer lik andre byråers tall for partiet i januar. Høyre går mest frem med 1,5 til 29,9 prosent, mens Arbeiderpartiet går tilbake 1,6 til 33,7.

Om målingen

Respondenter: 1000, Svarprosent: 75,7, Intervjumetode: Telefon, Tatt opp fra-til 18. feb 2014 - 24. feb 2014, Feilmargin: 1,4 - 2,8 (etter standardtabell), Valg: Stortingsvalg