Høyre går tilbake hele 4,0 prosentpoeng til 27,0 på februarmålingen Respons Analyse har laget for Adresseavisen. I januar målte Respons Høyre betydelig høyere enn alle de andre byråene og målingen justerer seg dermed meri tråd med den andre. Arbeiderpartiet er dermed klart størst med 34,7 (+ 1,0), mens Frp går frem 1,7 prosentpoeng til 14,3. Venstre er størst av de små med 6,1 prosent. Adresseavisen oppgir ingen bakgrunnstall i sin omtale. I gruppen ande partier får Pensjonistpartiet 0,5, Piratpartiet 0,4 og De Kristne 0,2.

Om målingen

Respondenter: 1002, Svarprosent: 81,0, Intervjumetode: Telefon, Tatt opp fra-til 10. feb 2014 - 12. feb 2014, Feilmargin: 2 - 3 prosentpoeng, Valg: Stortingsvalg