Arbeiderpartiet går frem til 34,3 prosent på Norfaktas februarmåling for Nationen og Klassekampen. Høyre går noe tilbake til 28,8, mens Frp med 14,5 får høyere oppslutning enn på flere andre målinger de siste ukene. SV faller under sperregrensen med 3,1 prosent og ville bare kommet inn fra Oslo, viser TV 2s mandatberegninger mens Senterpartiet denne gangen balanserer på speregrensen med 4,0.

Om målingen

Respondenter: 1000, Intervjumetode: Telefon, Tatt opp fra-til 4. feb 2014 - 5. feb 2014, Feilmargin: 1,4 - 2,8 prosentpoeng (etter standardtabell), Valg: Stortingsvalg