SV får bare 3,1 prosentpå Sentios januarmåling for Dagens Næringsliv. TV 2s mandatberegninger viser at partileder Audun Lysbakken dermed faller ut av Stortinget når SV bare får 1 mandat fra Oslo. Partiet er dermed jevnstore med De Grønne som får 3,0 og et mandat fra hovedstaden. Også Venstre er under sperregrensen med 3,8 prosent. Både Arbeiderpartiet, Høyre og Frp går frem på målingen som ville gitt de to regjeringspartiene 82 mandater på Stortinget.

Om målingen

Intervjumetode: Telefon, Tatt opp fra-til 21. jan 2014 - 27. jan 2014, Feilmargin: 0,7 - 3,4, Valg: Stortingsvalg