Miljøpartiet De Grønne får 3,9 prosent på målingen Opinion Perduco har laget for ANB i januar og er dermed svært nær sperregrensen for tildeling av utjevningsmandater. Byrået har tidligere målt partiet over sperregrensen to ganger. TV 2s mandatberegning viser at partiet med 3,9 ville kommet inn fra Oslo, Akershus og Hordaland. Samtidig balanserer SV på sperregrensen med 4,0. De to partiene er dermed omlag jevnstore på denne målingen. Frp går mest tilbake fra desember med 1,4 prosentpoeng til 13,4, mens Høyre får 28,8 (+ 0,9). Regjeringspartiene ville fått 73 mandater og trenger dermed støtte fra både KrF og Venstre for å få flertall. Arbeiderpartiet er størst med 33,8 (+ 1,1).

Om målingen

Respondenter: 979, Svarprosent: 77,0, Intervjumetode: Telefon, Tatt opp fra-til 14. jan 2014 - 20. jan 2014, Feilmargin: 1,4 - 2,8 (etter standardtabell), Valg: Stortingsvalg