Høyre får sin høyeste oppslutning så langt etter valget på årets første måling Norstat har laget for NRK. Mens Høyre gjør et hopp opp med 2,3 prosentpoeng til 30,5 prosent, går Fremskrittspartiet tilbake med 2,4 prosentpoeng til 11,7. Dette er den laveste oppslutningen Norstat har hatt for partiet siden de startet med målinger for NRK i 2005. TV 2s mandatberegninger viser at de to regjeringspartiene ville fått 75 mandater og dermed flertall med KrF (10), men ikke med Venstre (8). Arbeiderpartiet ligger på samme nivå som i desember, mens Senterpartiet og SV begge ligger på 4-tallet, like over sperregrensen.

Om målingen

Respondenter: 984, Intervjumetode: Telefon, Tatt opp fra-til 7. jan 2014 - 13. jan 2014, Valg: Stortingsvalg