Høyre får med 28,6 prosent sin høyeste oppslutning så langt etter stortingsvalget på den første målingen TNS Gallup har laget for TV 2 i 2014. Men regjeringspartner Fremskrittspartiet sliter med lav oppslutning og får 12,6 prosent. Likevel har de to partiene samlet 76 mandater, bare et mandat mindre enn ved valget, mens de rødgrønne partiene får 75, tre flere enn de fikk ved valget i september. Regjeringen har flertall med KrF, men ikke lenger med Venstre som bare får 4,2 prosent på denne målingen.

Om målingen

Respondenter: 956, Svarprosent: 84,2, Intervjumetode: Telefon, Tatt opp fra-til 6. jan 2014 - 10. jan 2014, Feilmargin: 1,4 - 2,8 prosentpoeng, Valg: Stortingsvalg