SV faller under sperregrensen på Sentios siste måling for Dagens Næringsliv i desember. Arbeiderpartiet er klart størst med 34,0, mens Høyre får 27,2. KrF får mest tilbake fra november til desember med 1,8 prosentpoeng til 4,4 og er dermed minst av stortingspartiene som ligger over sperregrensen.

Om målingen

Respondenter: 1000, Svarprosent: 79,5, Intervjumetode: Telefon, Tatt opp fra-til 10. des 2013 - 16. des 2013, Feilmargin: 1,4 - 2,8 (etter standardtabell), Valg: Stortingsvalg