Arbeiderpartiet går mest frem på den siste målingen Ipsos MMI har laget for Dagbladet i 2013.

Om målingen

Respondenter: 951, Intervjumetode: Telefon, Tatt opp fra-til 17. des 2013 - 19. des 2013, Valg: Stortingsvalg