SV liggger stabilt under sperregrensen på Opinion Perducos desembermåling for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Partiet får dermed bare to mandater - et fra Oslo og et fra Hordaland. Arbeiderpartiet går mest frem på målingen med 1,1 prosentpoeng til 32,7, mens Venstre går mest tilbake med 0,7 til 5,4 prosent på målingen. TV 2s mandatberegninger viser at de to regjeringspartiene Høyre og Frp har 77 mandater og dermed fortstatt flertall med et av sentrumspartiene.

Om målingen

Respondenter: 980, Svarprosent: 81,0, Intervjumetode: Telefon, Tatt opp fra-til 3. des 2013 - 9. des 2013, Feilmargin: 1,4 - 2,8 (etter standardtabell), Valg: Stortingsvalg