Venstre får sin høyeste oppslutning på fem og et halvt år på TNS Gallups siste måling for TV 2 i 2013. Partiet kan notere seg for 6,9 prosent. Bare en gang de siste 20 årene har partiet hatt høyere oppslutning, da fikk de 7,0. Målingen viser stor stabilitet sammenlignet med novembertallene. TV 2s mandatberegning viser at regjeringspartiene får 76 mandater, mot 77 ved valget, mens de rødgrønne får 61 mandater, tre færre enn ved valget. Vinnerne etetr valget er de to sentrumspartiene KrF og Venstre som kaprer henholdsvis et og tre nye mandater.

Om målingen

Respondenter: 952, Svarprosent: 83,4, Intervjumetode: Telefon, Tatt opp fra-til 25. nov 2013 - 30. des 2013, Feilmargin: 1,4 - 2,8 prosentpoeng, Valg: Stortingsvalg