Arbeiderpartiet går frem hele 4,8 prosentpoeng til 34,5 på Sentios måling for Dagens Næringsliv i november. Samtidig ligger SV også på denne målingen under speregrensen med 3,5 prosent. Målingen viser at Høyre går mest tilbake ra oktober med 3,6 prosentpoeng, men partiet ligger fortsatt over valgresultatet med 27.0. Frp får 14,3 (+0,6) og ligger to prosentpoeng bak valgresultatet fra septemer. KrF er størst av de små med 6,2 (+ 0,6). Målingen er delvis tatt opp før budsjettforliket mellom de borgerlige partiene ble kjent.

Om målingen

Respondenter: 1000, Svarprosent: 80,2, Intervjumetode: Telefon, Tatt opp fra-til 12. nov 2013 - 18. nov 2013, Feilmargin: 1,4 -2,8 (etter standardtabell), Valg: Stortingsvalg