Arbeiderpartiet gjør et hopp med 4,3 prosentpoeng til 35,1 på novembermålingen Respons Analyse har laget for Aftenposten. Et slikt valgresulat ville gitt partiet 64 mandater mot dagens 55,viser TV 2s mandatberegning. SV faller under sperregrensen og ville bare fått to mandater. De to regjeringspartiene Høyre og Frp går begge tilbake og ligger omlag på nivå med valgresultatet, mens Senterpartiet er størst av de små på denne målingen.

Om målingen

Respondenter: 1003, Intervjumetode: Telefon, Tatt opp fra-til 11. nov 2013 - 13. nov 2013, Feilmargin: 2 - 3 prosentpoeng, Valg: Stortingsvalg