SV faller under sperregrensen og får bare 3,2 prosents oppslutning på novembermålingen Opinion Perduco har laget for ANB. Bare 70 prosent av velgerne som stemte på partiet i september ville gjort det samme t måneder senere viser tallene fra byreået. Også De Grønne går noe ned fra oktober, men med 3,3 prosent er de likevel større en SV. De to regjeringspartiene Høyre og Frp går frem med henholdsvis 0,8 g 0,5 prosentpoeng fra oktober.

Om målingen

Respondenter: 979, Svarprosent: 83,0, Intervjumetode: Telefon, Tatt opp fra-til 5. nov 2013 - 11. nov 2013, Feilmargin: 1,4 2,8 prosentpoeng (etter standardtabell), Valg: Stortingsvalg