Høyre går frem med 1,4 prosentpoeng til 27,1 på Norstats novembermåling for NRK: Frp går tilbake med 1,8 prosentppeong til 15,3. TV 2s mandatberegning viser at de to regjeringspartiene får 76 mandater og dermed bare trenger støtte fra et av sentrumspartiene for å få flertall. SV ligger på 4,3 prosent og er nærmest ved sperregrensen fra oversiden, mens Miljøpartiet De Grønne får 3,8 som ville gitt tre mandater på Stortinget. NRK oppgir ingen metadata som når målingen er tatt opp, antall respondenter, svarprosent eller feilmargin for målingen.

Om målingen

Intervjumetode: Telefon, Valg: Stortingsvalg