Arbeiderpartiet går frem med 2,1 prosentpoeng fra valget til 32,9 prosent på Norstats måling for Vårt Land i oktober. Sammenlignet med en måling byrået tok opp i slutten av september som ikke er offentliggjort tidligere er endringen bare opp 0,4 prosentpoeng. Høyre holder stillingen fra valget, mens Frp går ned med til 15,1 prosent. Samlet har de borgerlige partiene 52,4 prosent mot 53,9 ved valget. De Grønne er nær sperregrensen med 3,9 prosent og ville dermed kapret tre mandater på TV 2s beregninger. Tallene i partibarometeret er sammenlignet med Norstats siste måling før valget.

Om målingen

Respondenter: 763, Intervjumetode: Telefon, Tatt opp fra-til 22. okt 2013 - 28. okt 2013, Feilmargin: 0,6 -3,3 prosentpoeng, Valg: Stortingsvalg