Høyre er største parti, mens SV faller under sperregrensen på målingen Sentio har laget for Dagens Næringsliv i oktober. Høyre får 30,8 prosent,mens Arbeiderpartiet får 29,7. SV som med et nødskrik klarte sperregrensen ved valget får nå bare 3,6 prosent og TV 2s mandatberegninger gir dermed to mandater til partiet, Oslo og med knapp margin også Hordaland..

Om målingen

Respondenter: 1000, Svarprosent: 81,2, Intervjumetode: Telefon, Tatt opp fra-til 15. okt 2013 - 22. okt 2013, Feilmargin: +/- 0,7- 3,2 prosentpoeng, Valg: Stortingsvalg