Miljøpartiet De Grønne kommer over sperregrensen med 4,1 prosent på den første målingen Opinion Perduco har laget for ANB etter valget. Også Kristelig Folkeparti og Venstre går frem, mens Fremskrittspartiet går tilbake med 3,1 prosentpoeng til 13,8. Tallene i partibarometeret er sammenlignet med siste måling fra Opinion før valget.

Om målingen

Respondenter: 982, Svarprosent: 84,0, Intervjumetode: Telefon, Tatt opp fra-til 8. okt 2013 - 14. okt 2013, Valg: Stortingsvalg