Miljøpartiet De grønne havner over sperregrensen på Norstats første måling for NRK etter valget. TV 2s mandatberegning viser at De grønne ville fått sju mandater med et slikt resultat. Høyre går noe tilbake fra valgresultatet på denne målingen, mens Venstre går mest frem fra valget. Tallene i partibarometeret er sammenlignet med Norstats siste måling for NRK før valget.

Om målingen

Respondenter: 984, Svarprosent: 76,2, Intervjumetode: Telefon, Tatt opp fra-til 1. okt 2013 - 7. okt 2013, Feilmargin: 0,7 - 3,3 prosentpoeng, Valg: Stortingsvalg