Fremskrittspartiet går mest tilbake fra valgresultatet til 13,3 prosent, mens Arbeiderpartiet går mest frem til 33,4 prosent på den første målingen TNS Gallup har laget for TV 2 etter stortingsvalget. Et valg i dag ville gitt Høyre og Frp fem færre mandater, mens de rødgrønne ville fått fire mandater ekstra. Fortsatt er det klart borgerlig flertall. NB! Tallene i partibarometeret er sammenlignet med valgdagsmålingen, som er den siste målingen fra TNS Gallup før valget og ikke med valgresultatet, slik tallene er presentert på tv og i artikkelen på tv2.no.

Om målingen

Respondenter: 969, Svarprosent: 85,1, Intervjumetode: Telefon, Tatt opp fra-til 30. sep 2013 - 4. okt 2013, Feilmargin: +/- 1,4–2,8 prosentpoeng, Valg: Stortingsvalg