Fremskrittspartiet går tilbake 2,0 prosentpoeng til 14,3 på den første målingen Sentio har laget for Dagens Næringsliv etter stortingsvalget. Også Senterpartiet går svakt tilbake fra valget, mens de øvrige partiene går frem. NB! Mens avisen presenterer tallene sammenlignet med valgresultatene vil tallene i partibarometeret være sammenlignet med siste måling før valget. TV 2s modell for mandatberegninger er justert for benyttet.

Om målingen

Respondenter: 1000, Svarprosent: 82,9, Intervjumetode: Telefon, Tatt opp fra-til 10. sep 2013 - 16. sep 2013, Feilmargin: 1,4 - 2,8 (etter standardtabell), Valg: Stortingsvalg