Arbeiderpartiet går frem hele 5,8 prosentpoeng til 39,8 på målingen Sentio har laget for Dagens Næringsliv i oktober. Det er nær rekordnivået partiet fikk i august 2011. På Sentios målinger har ikke partiet gjort det bedre siden 1998. Alle de andre partiene år tilbake på målingen, som er tatt opp etter at statsbudsjettet ble lagt frem. Frp får 12,2 prosent (- 1,5) som er det laveste nivet på Sentios målinger på 17 år. Dagens Næringsliv oppgir ingen bakgrunnstall som kan forklare de store endringene. Både SV og Venstre er yunder sperregrensen. TV 2s mandatberening gir rødgrønt flertall.