Arbeiderpartiet år mest frem fra begynnelsen av juni med 1,2 prosentpoeng til 34,8 på augustmålingen Respons har laget for Aftenposten. Den forrige målingen ble tatt opp før lederskiftet i Arbeiderpartiet. Høyre går tilbake 1,1 til 25,4, mens Frp øker med 0,3 til 14,7 prosent. De to regjeringspartiene får til sammen 70 mandater på TV 2s beregninger og har dermed flertall sammn med Kristelig Folkeparti og Venstre.