Ole Johnny Stavn gruppeleder for senterpartiet i buskerud

«Sentrum gjennoppstår den dagen politiske verdier overlever enkeltsakene.»

Erlend Jordal politisk seniorrådgiver

«Slik situasjonen er nå vil de ikke det. Senterpartiet har kastet egne idealer og standpunkter på båten og forlatt sitt opprinnelige borgerlige tilholdssted. Vi har nå to regjeringsalternativer og det tor jeg er bra for velgerne også.»

Kristin Vinje finansbyråd i oslo, høyre

«Lite sannsynlig i dagens politiske landskap. En bred borgerlig allianse, derimot, er mer både realistisk og sannsynlig - håper og tror på borgerlig flertall i 2013!»

Sondre Båtstrand bystyrerepresentant i bergen for miljøpartiet de grønne

«Ja, om sentrumspartiene finner sammen tror jeg også velgere vil følge etter. En regjering uten Høyre, Ap og Frp er nok det mest miljøvennlige alternativet.»

Erlend Bøe leder. tromsø unge høyre

«De kan sikkert finne sammen i fremtiden, men aldri om de vil bli store nok til å kunne danne regjering!»

Stein Petter Haugen leder i kystpartiets ungdom

«Ja det både tror og håper jeg»

Sveinung Rotevatn leder unge venstre og stortingsrepresentant

«Neppe slik den parlamentariske situasjonen er no. Men sentrumspartia kjem til å vere heilt avgjerande for kva regjering vi får etter 2013. For Venstre sin del er det ein posisjon vi vil bruke for å få ein meir ambisiøs klimapolitikk, ein human innvandringspolitikk og demping i offentleg pengebruk.»

Edvin Søvik fylkestingsrepresentant for ap i akershus fylkesting

«Håper jeg ikke. Partiene i sentrum er altfor små til å kunne danne egen regjering. Var en spesiell situasjon i 1997, når Jagland kastet kortene pga tabben med 36,9.»

Andreas Halse faglig leder i sosialistisk ungdom

«Nei»

Laila Marie Reiertsen stortingsrepresentant, frp

«De målingene en har hatt den siste tiden tilsier ikke en ny sentrumsregjering.»

Anders Nyland sjefredaktør, bergensavisen

«Finne sammen kan de nok, men tilstrekkelig oppslutning til å danne regjering får de ikke.»

Emil André Erstad leder i krfu

«Ja, en sentrumsregjering vil være det klart beste for Norge. »

Trude Brosvik gruppeleiar, sogn og fjordane, krf

«I politikk er det meste mulig. Litt vanskeleg å sjå for seg slik styrkeforholda er no. Men viktig uansett å ha eit sterkt og samla sentrum som kan dreie politikken i den retningen.»

Filip Rygg byutviklingsbyråd i bergen, krf

«Absolutt. Sentrum kommer når man minst venter det. Sist gang var det Jagland og hans 36.9 løfte som beredte grunnen. Når det skjer neste gang er usikkert. I 2013 er en bred borgerlig regjering mest sannsynelig ut i fra de tall vi ser nå, men man bør aldri undervurdere KrF. Jeg tror nettopp et større KrF kan gi sentrumsløsninger. Siste målinger før jul viste at KrF nå er fjerde størst.»

Erlend Wiborg stortingsrepresentant, frp

«Nei, de vil ikke ha nok støtte til å etablere en regjering. Landet trenger en tydelig regjering noe sentrum ikke er»

Peter Eide Walseth fylkesvaraordfører i nordland og gruppeleder i rana, krf

«Selvsagt, men da må det politiske landskapet endres en god del. Det kan skje raskt, som f.eks. Høyres vekst fra krise til suksess.

Jeg håper uansett på en politikk som trekkes mot sentrum, og KrF. Hvor flypartiene ikke sitter i regjering, og hvor H/AP må finne løsninger i sentrum.»

Helge Andre Njåstad leder i kommunalkomiteen, frp

«nei, lite som tyder på det. Ein ny regjering vil inkludere FrP.»

Sindre Nilsskog 1. nestleder i sør-trøndelag unge høyre

«Ja, Norge KAN få en ny sentrumsregjering. Jeg tror imidlertid ikke det vil skje med det første, om enn noen gang. Sentrum er for svakt. Jeg kan imidlertid berolige både Venstre og KrF med at de vil få gjennomslag hos Høyre, så noen sentrumsregjering er ikke nødvendig.»

Tore Eugen Kvalheim tidligere leder, ys

«I politikken er alt mulig, men de finner neppe sammen til neste stortingsvalg.»

Andre Oktay Dahl tidl. stortingsrepresentant høyre

«Høyre er forutsetningen for en ny regjering og må utgjøre kjernen i et politisk alternativ.»

Tellef Inge Mørland gruppeleder for ap i aust-agder

«Jeg tror det er lite sannsynlig de nærmeste årene. Blant annet fordi sentrumspartiene har blitt mindre, og ikke større siden sist de regjerte!»

Gaute Brækken lokalpolitiker for krf i oslo

«Norge kan få en ny sentrumsregjering. Den politiske makten til å bestemme hvem som får sitte i regjering i Norge befinner seg i sentrum. Hvis sentrumspartiene enes om en strategi, har de alle muligheter til å gi Norge en ny regjering.»

Morten Djupdal fylkestingsmedlem i oppland, ap

«Det forutsetter at Ap og Høyre faller dramatisk og ikke vil ta styringsbyrden. Hva som skjer på lang sikt er umulig å si, men i 2013 er det helt urealistisk etter min mening.»

Eilev Hegstad internasjonal nestleder, krfu

«Det er lite sannsynlig at det skjer i 2013, men vinner sentrum økt oppslutning i befolkningen vil vi se en sentrumsregjering igjen i Norge. Det er opp til velgerne!»

Jenny Klinge stortingsrepresentant sp

«Nja og tja. Vi i Sp er opne for å inngå i regj.samarbeid der vi meiner vi får ført den beste politikken for folk i heile landet. Slik Venstre fer fram for tida, ser eg ikkje dei som aktuell regj.partner. Krf må evt slutte å vingle - og slutte å vera opne for Frp. Raud-grønt samarbeid er det einaste aktuelle no og i overskodeleg framtid, slik eg ser det.»

Petter Rønning bystyrerepresentant i trondheim, venstre

«Ja, det er fult mulig. Men om jeg er positiv til det, det er jeg veldig usikker på.
Det er veldig mye jeg som venstremann, ikke er enig med KrF og Senterpartiet om (spesielt Senterpartiet).
»

Sandra Borch leder i senterungdommen

«Det er nok ikke aktuelt nå. Men om noen år er det absolutt realistisk. Og det er viktig å vekke til livet et sentrumsalternativ.»

Tord Lien olje- og energiminister (frp)

«Dersom Ola Borten Mo blir partileder kan mye skje. Men at disse partiene i valg skulle få nok oppslutning til å skaffe seg tilstrekkelig parlamentarisk støtte finner jeg lite sannsynlig i overskuelig fremtid. Men at sentrum igjen kan bli samlet i opposisjon er mindre usannsynlig, enten mot AP eller H/FrP. »

Amit Ighani nestleder i akershus unge høyre

«Helt sikkert, hvem vet? Men jeg krysser fingrene for en H-Frp-regjering.»

Sivert Haugen Bjørnstad nestformann i fpu og stortingsrepresentant

«Nei! Ikke bør vi få det heller.»

Kevin Lund Olsen nestformann, fredrikstad fpu

«Aldri si aldri, men jeg er ganske sikker; nei.
Det er på tide med en borgelig regjering som vil utvikle dette landet her. Jeg vil si at sannsynligheten er større for at FrP vinner i 2013 enn noen sentrumspartier. Det står nok mellom Høyre, FrP og Ap ved neste valg.»

Håkon Block Vagle bystyremedlem i sandnes for høyre

«Det er nok urealistisk. I norsk politisk historie har det bare vært to slike regjeringer. Begge var ustabile regjeringer - resultatet av helt spesielle situasjoner. Ingen av dem satt ut perioden. En bred borgerlig regjering er en bedre og mer realistisk løsning.»

Kenneth Engeland Smith nestleder, arendal krfu

«Det ville vært det beste alternativet for Norge, og det er mange som sier at det aldri vil skje igjen og mange sier det er mindre sansynlig enn en ren FrP regjering, det var ikke mange trodde at det vile bli en sentrumsregjering i 1997, men det ble det... så det er ikke så sansynlig i 2013, men muligens senere... og om de KrF, V &SP kan finne sammen igjen: JA»

Christer Kjølstad sentralstyremedlem, fpu

«Nei, i alle fall ikke slik situasjonen ser ut nå for tiden. Norge trenger ikke lenger regjeringer som bare vil administrere et fastgrodd land. Vi trenger en regjering som tør å tenke nytt på endel områder, som f.eks landbrukspolitikk, skatte- og avgiftspolitikken, rusomsorgen, helsevesnet og justispolitikken. Én ting historien har vist, er at Fremskrittspartiet kommer med de nye løsningene.»

Atle Simonsen sentralstyremedlem, fpu

«Nei, det er mindre sannsynlig enn en ren FrP-regjering.»

Tom Hetland kommentator, stavanger aftenblad

«Ein skal aldri seia aldri, men det er langt fram til nødvendig politisk samling og styrke.»

Lars Vangen medlem i samferdsel, miljø- og klimakomiteen i østfold, sp

«Jeg tror det kan bli et faktum. I alle fall om ikke de store fløy-partiene blir mer imøtekommende.»

Elisabeth Løland tidligere leder i krfu

«Norge er kan få en hvilken som helst regjering som velgerne ber om. Sånn som oppslutnigen er i dag er en ren sentrumsregjering i 2013 usannsynlig, men den som erklærer sentrums død kommer nok til å måtte spise i seg de ordene. »

Terje Knutsen førsteamanuensis i sammenlignende politikk, uib

«Alltid hyggelig om noen finner sammen, men det blir neppe noen regjering av det.»

Even Aleksander Hagen fylkestingsrepresentant for arbeiderpartiet i oppland

«En sentrumsregjering er ikke noe å trakte etter. Det ser det ut som velgerne er enige i.»

Hilde Ekeberg kommunestyrerepresentant for krf i lillehammer

«Ja, det ville vært det beste for landet. Ser ut som det foreløpig er et stykke frem, men det er jo lov til å ønske seg i disse juletider. Jeg ønsker meg en sentrumsregjering. »

Jan Tore Sanner nestleder høyre

«Alt er mulig. En regjering som bygger på et samarbeid mellom KrF, Venstre, Høyre og FrP er imidlertid mer sannsynlig og vil bli mer stabil og handlekraftig.»

Celina Hagen leder, vennesla krf

«Ja, det hadde hvert fall vært en stor drøm!»

Henrik Asheim tidligere leder i unge høyre

«Nei, sentrumsregjeringen kom på plass takket være Jaglands 36,9. Det er en feil ingen kommer til å gjøre igjen. Det er kun regjeringer der Ap eller Høyre deltar som kan sees på som realistiske. »

Torjus Løkken kommunestyrerepresentant for høyre i gjøvik

«I Norge "kan" det meste skje. Men nei, jeg tror på en bred borgerlig regjering. Sentrum etter min definisjon er for små.»

Kåre Gunnar Fløystad gruppeleder for sp i aust-agder

«Nei, ikke hvis Venstre utvikler seg i samme retning som Unge Venstre»

Eirik Faret Sakariassen bystyremedlem i stavanger, sv

«Det kan hende, men politikken er de siste blitt så polarisert at det vanskelig vil la seg gjøre uten støtte fra en av blokkene»