Petter Kvinge Tvedt politisk rådgiver i finansdepartementet, frp

«Målinger svinger, men det er ikke valg før 12.september, og det er ikke før etter valgdagen man kan fastslå hvor mange velgere FrP har tapt eller vunnet siden forrige valg. Men skal en virkelig lytte til målingene ligger FrP godt an til å gjøre et like god valg som for fire år siden med et resultat over 17 %, og med de siste målingene i ryggen er FrP på god vei tilbake til der vi var for et års tid siden der vi vant velgere fra nesten alle partier.»

Håkon Block Vagle bystyremedlem i sandnes for høyre

«FRP oppfattes som mye likere de andre partiene enn før.

FRP skilte seg tidligere ut ved å kunne fremsette krav ingen andre partier ønsket eller var i stand til å oppfylle. Partiet fylte en egen nisje for misfornøyde velgere, men sliter nå med vedlikeholde denne posisjonen.

Det skyldes en kombinasjon av flere ting:

- Innvandringspolitikken er skjerpet

- Høyre oppfattes som et mer troverdig alternativ for endring

- FRP har blitt mindre populistisk

Å redusere innvandringen fremstår idag som et fellesmål. Nå taper FRP, fordi partiet ikke lenger fremstår som alene. Et alternativ for partiet ville være å bli mer ytterliggående, slik som Dansk Folkeparti, men regjeringsambisjonene gjør dette vanskelig.

Ønsket om regjeringsmakt har også gjort at partiet har dempet sine utspill. Mens Hagens utspill om å bruke hotell istedenfor sykehjem ikke ville vært uvanlig i hans tid, ville Siv Jensen aldri gått ut med det samme. Her taper FRP velgere, i alle fall på kort sikt.

For mange velgere er det nå blitt uklart hva FRP er alene om å tilby. At Høyre i tillegg oppfattes som et mer seriøst alternativ for endring, gjør ikke situasjonen bedre.»

Torjus Løkken kommunestyrerepresentant for høyre i gjøvik

«Fremskrittspartiet kan være populistiske, og det tror jeg også befolkningen kan være. FrP har fått en rekke uheldige mediesaker den siste tiden, hvor innholdet er rettet mot enkeltpersoner og ikke politikk. Men det må nødvendigvis ikke bare være derfor. Større tiltro til andre partier, usikre velgere osv. Det er ikke bare frp som mister velgere nå om dagen.»

Ole Jørgen Anfindsen forfatter og redaktør av nettstedet "honest thinking"

«Å påstå at Frp er et rendyrket, populistisk parti, er etter min mening både usaklig og urimelig. Derimot mener jeg det må være lov å påpeke at Frps politikk har populistiske elementer. Dette tilsier at man lett kan tiltrekke seg velgere, men også at man lett kan miste dem igjen. Easy come - easy go.»

Anders Opdahl sjefredaktør nordlys

«Støy, kort og godt. Troen på at Frp er et stabilt og styringsdyktig alternativ svekkes av begivenhetene siste halvår. Desilusjonert søker potensielle Frp-velgere flukt hos partier som har tryggheten og stabiliteten Frp tilsynelatende mangler. »

Petter Rønning bystyrerepresentant i trondheim, venstre

«Tja, si det. Jeg tror mye av det kan være grunnet at de har blitt mer voksne, og moderert seg mye mer for å kunne greie å samarbeide med Høyre (og kanskje Venstre). Noe som har resultert i en mindre radikal politikk, og de har fremmet mindre av de radikale sakene som har skilt seg ut fra resten av de politiske partiene. Som den ekstreme innvandringspolitikken, noe av den populistiske avgiftspolitikken (alkohol og tobakk) og homofili-spørsmålet.

I tillegg så vi under Maria Amelie at FrP tok samme standpunkt som nesten alle andre partiene. Et standpunkt som var noe annet en hva som var forventa av FrP.

Og vi kan ikke glemme at Birkedal-saken har hatt noe å si. Førstegang var det Søviknes, som velgerne tilga partiet for. Fordi alle kan gjøre feil en gang, men når Birkedal saken kom så vi at FrP taklet denne saken like dårlig som Søviknes-saken. Og vi så problemene for partiet når Siv Jensen åpner en pressekonferanse med en sleivkommentar om Libya, som ikke slo an.

FrP har mista en del av den folkelige fotfestet og gått fra å være jordnær, til å gå med nesa opp i sky.

Hovmod står for fall, og det har meningsmålingene vist.»

Haakon Riekeles tidligere nestleder i unge venstre

«Frps oppslutning har til dels vært basert på en generell misnøye, heller enn reell støtte til Frps politikk. Nå er ikke Frp lenger er det toneangivende opposisjonspartiet, så en del velgere som først og fremst er mot den sittende regjeringen går til andre partier, spesielt Høyre. Samtidig nærmer lokalvalget seg, og velgere ser etter partier som har gode løsninger på de problemene de opplever i sitt nærmiljø. Da finner kanskje mange Frp-velgere ut at de er mer enig med andre partier. En velger som vil ha forandring, men også er opptatt av en god kollektivtrafikk og et godt kulturtilbud, vil etterhvert oppdage at f.eks Venstre er et bedre valg enn Frp.»

Sindre Nilsskog 1. nestleder i sør-trøndelag unge høyre

«Det er vanskelig å si, men det kan godt være at det har vært mer negativt enn positivt fokus på partiet i tiden fra Birkedal-saken til landsmøtet. Det er en slags automatikk i at man ikke tiltrekkes et parti der de fleste mediasakene handler om andre ting enn politikk.

Når det er sagt virker det som om FrP er i gang med å jobbe seg opp igjen, og jeg har tro på at de skal klare et bedre valg enn de siste nasjonale meningsmålingene tilsier. Dette er tross alt et kommunevalg, og da har lokale ansikt mye å si.»

Amit Ighani nestleder i akershus unge høyre

«Alle partier opplever opp- og nedturer, så spørsmålet blir litt feilstilt: Det egentlige resultatet ser vi til høsten. Hvorfor velgere flykter til alle andre partier kan heller ikke svares enkelt, nettopp fordi de flykter av hver sine grunner. Det kan være alt fra endrede meninger, til mistet tillit til partiet, eller økt tillit til andre partier. »

Maren Østbø kommunestyrerepresentant for ap i sola

«Frp "tilbyr" løsninger som er lette og kan virke gode på kort sikt, men andre partier fokuserer på langsiktig tenkning og klare verdier. Frp har ingen grunnverdier å bygge sine holdninger på, og er litt vage i så måte.

Når man da ser at det ikke nytter, så går man tilbake til de verdiene og det partiet man egentlig trodde på i utgangspunktet.»

Abdullah Alsabeehg landsstyremedlem, ap

«FrP taper velgere fordi partiet bruker kort som fungerte før, men som med all tydelighet ikke fungerer nå. Et parti som ikke kan fornye seg selv kan i hvert fall ikke fornye Norge.»

Peder Sjo Slettebø tidligere sentralstyremedlem unge høyre

«Jeg sier som George W. Bush: I just don't know. Partiet har vært rammet av en rekke uheldige saker, og jeg antar at det spiller inn, men jeg tror samtidig at tendensen i folket er at høyresiden samlet styrker seg, og at det vil resultere i et godt valg også for Fremskrittspartiet. Jeg ønsker Frp lykke til og alt godt i valgkampen, for vi er enige om mye, og får til mye i de kommunene vi samarbeider. »

Finn Erik Vinje professor i nordiske språk uio

«FrP har hatt - og har - en lang vei å gå. Distansen fra å være en gjeng bygdetullinger til å utgjøre et alminnelig respektabelt parti med parlamentarisk forankring er tydeligvis ennå ikke unnagjort. Jeg leste et sted at det var 2-3% av akademikerne på Blindern som sympatiserte med FrP. I de kretser må forestillingen om FrP som en rølpete ansamling av tilhengere av fri fart og billig øl være utbredt. Det er urettferdig. I Stortingskomiteene for eksempel, der sitter det mange bra FrP-folk som arbeider med sakene og således gjør en god jobb.»

Andreas Halse faglig leder i sosialistisk ungdom

«Jeg tror dette kun er en ondsinnet konspirasjon rettet mot FrP, ledet ann av akademikere, operaen, media og Mullah Krekar.

Skulle nesten tro vi hadde kommet lenger, vi bor tross alt i verdens rikeste land i 2011...»

Sandra Borch leder i senterungdommen

«Tror det kan være fordi FRP virker veldig vinglete i sin politikk. Folk vet ikke lengre hva de mener, og det blir i lengden veldig useriøst etter min oppfatning.
Strategien og politikken til FRP er lite gjennomtenkt. De skyter rett fra hofta og håper folk går på det, hvis det viser seg at det er lite populært hos folket så trekker de tilbake forslaget.


»

Lars Vangen medlem i samferdsel, miljø- og klimakomiteen i østfold, sp

«Det er vanskelig å si. Jeg for min del tror det er fordi de fleste velgerne til FrP er veldig opptatt av enkeltsaker, men at de ideologimessig kan tilhøre andre politiske parti. Når da FrP svikter eller ikke er tydelige nok på de enkeltsakene sprer de seg ut. FrP er jo ikke særlig konsistente når det kommer til ideologi og det overordnete bildet.»

Eirik Faret Sakariassen bystyremedlem i stavanger, sv

«Godt spørsmål, egentlig. Det sier vel en del om at partiets velgere er mer sammensatt enn mange først skal tro. FrP sliter nok med at Ap snakker en del om innvandring og at Høyre også tjuvlåner en del av poengene deres.»

Hilmar L. Mjelde stipendiat i sammenlignende politikk, uib

«Frp har mistet momentum. Den politiske debatten det siste året har vært dominert av spørsmålet om velferdsstatens innretning, med Ap og et Høyre i medvind som hoveddebattantene. Det er ikke lenger Jens mot Jensen, men Jens mot Erna. Og i innvandringsdebatten – normalt Frps domene – har et tøffere Ap profilert seg mest. Siv Jensen har svært liten appell til velgere utenfor Frp og klarer dermed ikke å profilere Frp på samme måte som Carl I Hagen gjorde. Det skader partiet at det er skapt såpass med offentlig tvil om hennes stilling i partiet – det får Frp til å fremstå som vaklende. Og når Frp sliter, er det kort vei til særlig Ap og Høyre for mindre lojale Frp-velgere.»

Henrik Asheim tidligere leder i unge høyre

«Alle partiet opplever opp- og nedturer. Når det gjelder FrP spriker målingene veldig.
Alt i alt ser ikke FrP ut til å gjøre det så dårlig som media skal ha det til, og de har absolutt muligheten til å gjøre et like godt valg som for fire år siden, dvs over 17 prosent.

For Høyre er det ikke bare et mål at vi skal gjøre et godt valg, men at alle de borgerlige partiene går frem. Bare på den måten kan vi sikre gode, borgerlige løsninger i mange kommuner etter valget. Derfor både håper jeg FrP, KrF, Venstre og Høyre gjør gode valg til høsten.»

Erik Tørrissen nestformann, fpu

«Meningsmålinger svinger, og vi vet at et flertall av velgerne bestemmer seg for hva de skal stemme i slutten av valgkampen - og mange på selve valgdagen. Det reelle tapet eller gevinsten av velgere vet man ikke før valgundersøkelsen som kommer i ettkant av valget. Fremskrittspartiet ligger på meningsmålingene nå langt over det man fikk i 2007, og på en rekke meningsmålinger på nivå med valget i 2009. Ser man for eksempel på Arbeiderpartiet, har de et langt større tap enn Fremskrittspartiet - uten at dette i særlig grad blir slått opp i media.

Men for å akseptere premisset for spørsmålet: hvorfor taper FrP velgere til nesten alle partier? Det er et enkelt svar: Fremskrittspartiet er et folkeparti for folk flest. Vi er ikke et parti for særgrupper av befolkningen, vi er ikke et parti kun for borgerskapet, vi er ikke et parti kun for arbeiderklassen, for høyt utdannende og lavt utdannede. Vi er et parti for alle. At vi "taper" til alle partier er et bevis nettopp på dette. Det viser at veldig mange på den politiske fløyen kan identifisere seg i noen grad med Fremskrittspartiets politikk. Og jeg er stolt av å være medlem i et parti som er for de mange - og ikke for de få.»

Sveinung Rotevatn leder unge venstre og stortingsrepresentant

«Frp har vore gjennom ei rekke skandalar det siste halvåret. Dessutan verkar det som spruten har gått heilt ut av partiet etter at dei innsåg at Siv Jensen ikkje kjem til å bli statsminister. Så har Frp gjort det dei alltid gjer når dei slit på meiningsmålingane: Spelt innvandringskortet. Men for ein gongs skuld har ikkje dette fungert, og det er eg glad for.

Eg er elles ikkje så overraska over at Frp ikkje mistar veljarar til mitt eige parti. Veljarar som er innvandringskritiske og ikkje trur på klimaendringar går sjeldan over til eit parti som er innvandringsliberalt og som prioriterer klima- og miljøpolitikk. Derimot syner veljarpanelet at mange tidlegare høgreveljarar no snusar på å stemme Venstre, noko som er svært gledeleg. Det blir eit spanande val!»

Even Aleksander Hagen fylkestingsrepresentant for arbeiderpartiet i oppland

«De siste årene har FrP vokst på grunn av at de tatt velgere fra de fleste andre partiene. De har enkle løsninger, og saker som appellerer til velgere på hele den politiske skalaen. Jeg tror flere og flere oppdager at utspillene til FrP ofte er motstridende og at partiet først og fremst er populistisk fremfor ansvarlig. Derfor går nok mange velgere tilbake til partiene der de opprinnelig føler seg hjemme.»

Ove Vanebo tidl. formann i fremskrittspartiets ungdom

«Denne konklusjonen varierer jo litt fra måling til måling. Jeg tror det er sammensatt. Høyre tjener veldig på å "holde seg i ro", og ikke gjøre noe galt. FrP bør fokusere på sine kjernesaker, og få frem forskjellene i norsk politikk, også opp mot Høyre. Jeg tror videre at partiet kan ha opplevd en slags slitasjeeffekt, med mye oppmerksomhet og gode målinger i fjor. Da vil velgerne prøve noe nytt. Løsningen på problemene, må være å vise at FrP er det eneste nye alternativet. De andre partiene har man prøvd før.»

Tord Lien olje- og energiminister (frp)

«Noe merkelig spørsmålsstilling. Jeg så at sosialdemokraten Frank Aarebrot viste til hvor mange velgere vi har mistet siden juni 2010. Mulig jeg har fulgt dårlig med, men jeg fikk ikke med meg at det var valg i juni 2010. Tvert imot viser meningsmålingene av vi til høstens kommunevalg ligger ann til å få ett resultat på nivå med vårt beste gjennom tidene. Samtidig som Høyre går kraftig frem. I sum en meget god utvikling som vil gi FrP flertallsmakt i langt flere kommuner. »