Helga Pedersen nestleder og parlamentarisk leder, ap

«Det er viktig for meg å følge med. Jeg vil oppdatere meg om morgenen og kvelden, og ikke sitte og følge med på nettet hele dagen, fordi det vil være så mange sterke inntrykk i ukene som kommer. Dessuten er jeg opptatt av at den politiske hverdagen skal gå sin gang også under rettssaken. Tankene mine går til ofre og pårørende som blir utsatt for noen enorme påkjenninger mens rettssaken pågår.»

Seher Aydar leder i rød ungdom

«Personlig føler jeg ikke rettsaken. Jeg har ikke lyst til å lese om han, se flere bilder av han eller høre stemmen hans, men jeg skjønner at noen har et behov for å gjøre det og respekterer det. »

Emma Svarva Giskås leder, steinkjer auf

«For meg er det vitkigere å ta hånd om, og støtte de pårørdene og berørte. Men det er òg viktig at rettsaken går riktig for seg, og at gjeringsmannen får en rettferdig dom.»

Daniel Bjarmann-Simonsen nestleder, nordland høyre

«Det er viktig for meg og samfunnet å øke forståelsen og innsikten i saken, og dessuten oppleve hvordan rettstaten trumfer kompromissløs ondskap. Når det er sagt, må dette balansere opp mot behovet for å skåne de som er personlig berørt. Det er ikke enkelt.»

Martin Bratland Andersen arbeidsutvalgsmedlem i oslo unge høyre

«Jeg kommer til å følge en del med for å se den norske rettsstaten på sitt beste. Jeg forventer en verdig og rettferdig rettssak som foregår i rolige former uten sirkustendenser.»

Jonas F. Bremtun tidl. fylkesleder i østfold unge høyre

«Det er historisk en viktig sak, men jeg kommer personlig ikke til å følge saken i stor grad.
Mediene skal få skrive hva de vil - innenfor "vær varsom"-plakaten - men de bør velge med omhu hva de bør publisere og ikke.»

Kevin Lund Olsen nestformann, fredrikstad fpu

«Jeg kommer til å følge med på dette, samtidig som jeg er spent på dommen. Det er og viktig for meg at han får den straffen han fortjener!»

Elisabeth Wickstrøm Åkredalen leder for auf i telemark

«For meg er det i utgangspunktet ikke så viktig å følge med på selve rettssaken. For meg er det viktigere med de berørte og pårørende, at de har det best mulig disse 10 ukene.»

Daniel S. Aasberg fylkesleder i nordland unge høyre og au-medlem i nordland høyre

«For meg er det viktig å følge med på rettssaken, fordi jeg ønsker å høre gjerningsmannen forklaring på hvorfor han valgte å myrde mine kollegaer. Dessverre ville retten det annerledes. »

Tore Eugen Kvalheim tidligere leder, ys

«Meget viktig. Synes media har dekket saken på en tilbørlig måte første dag. Bred dekning må vi regne med, fråtsing derimot, må unngås.»

Christian Haugen første nestformann i oslo fpu

«Jeg kommer ikke til følge noe særlig med på rettssaken, men håper at den går riktig for seg og at alle sider kommer frem i lyset selv om det blir svært ubehagelig. Når det er sagt så velger jeg heller å tenke på alle de flotte menneskene Norge mistet 22/07 fremfor ABB i tiden som kommer.»

Sverre Uthus Sævarang leder i sarpsborg auf

«Jeg befant meg jo på Utøya 22.juli, så jeg følger såklart med så mye jeg kan og orker! Så det blir 10 tøffe uker i vente!»

Øystein Tvedt kommunestyrerepresentant i ålesund for høyre

«Det er ganske viktig, jeg har fortsatt et ønske om å bli mest mulig opplyst i saken og rettsvesenet sin håndtering av saken er også viktig og interessant.»

Jan Erik Buarøy kommunestyremedlem, grimstad frp

«Det er viktig å følge med, men samtidig må vi la dagene gå som vanlig.»

Snorre Skjevrak nestleder i hordaland auf

«Har tillit til rettsvesenet, og at alt blir gjort riktig. Det forutsetter likevel ikke at jeg må følge med, for det prøver jeg å unngå.»

Steffen Eriksen Haneboe 2. nestleder i finnmark unge høyre

«Jeg føler ikke at det er en livsviktighet å få med meg saken, men jeg føler med uansett fordi det er en såpass stor sak.»

Paul Joakim Sandøy leder i unge høyre

«Jeg kommer til å følge med så mye jeg orker og får tid til. Jeg vil se den norske rettsstaten på sitt beste i tiden fremover.»

Even Aleksander Hagen fylkestingsrepresentant for arbeiderpartiet i oppland

«Jeg styrer unna mest mulig, og regner med at jeg får med meg det jeg trenger å vite. Media må ikke lage show og underholdning ut av rettssaken. Det skal være en verdig prosess, og jeg håper det gjenspeiles i dekninga.»

Finn Erik Vinje professor i nordiske språk uio

«Ikke meget viktig.Men som psykologisk tilfelle er naturligvis Breivik interessant. Jeg forstår ikke dem som nærmest ønsker å hindre ham i å framføre sine bisarre ytringer. Heldigvis er det norske rettssystemet innrettet slik at B. har krav på å få redegjøre for sine motiver.»

Knut T. Reinås leder i forbundet mot rusgift

«Jeg kommer til å følge saken gjennom ordinære nyhetssendinger og gjennom pressen, ikke gjennom løpende dekning i alle kanaler. Gjerningene er kjent på forhånd, og det eneste usikre momentet i saken er knyttet til tilregnelighets-spørsmålet. Jeg er bekymret for at tingretten kan bli den talerstolen gjerningsmannen hele tiden har ønsket seg. Her har media et stort ansvar.»

Anders Nyland sjefredaktør, bergensavisen

«Som ansvarlig redaktør for publikasjoner som selv dekker saken, er det vesentlig for meg å følge grundig med. Mediedekningen er massiv, men det er riktig av mediene å ha en bred dekning av rettsoppgjøret etter den verste katastrofen i Norge i fredstid. Jeg har tillit til at mediene dekker saken på en presseetisk forsvarlig måte. »

Halvor Nordhaug biskop i bjørgvin

«Svært viktig. Dette handler om helt sentrale tema som skyld, rettferdighet og menneskeverd»

Kari Helene Partapuoli leder, utviklingsfondet

«Kommer spesielt til å følge med på det som omhandler hans ideologi. Viktig å kjenne grunnlaget i den rasistiske og paranoide tankegangen hans.»

Ingrid Dahlen Rogstad stipendiat ved institutt for samfunnsforskning

«For meg er det viktig å følge med på rettssaken. Det som skjedde 22. juli er et nasjonalt traume, og de verste forbrytelsene som er begått på norsk jord kanskje noensinne. Denne rettssaken blir på mange måter et symbol på det liberale og humane samfunnet vårt - det samfunnet som terroristen nettopp ville ødelegge. En bred mediedekning av saken er riktig, så lenge den gjøres med respekt.»

Erlend Wiborg stortingsrepresentant, frp

«At den forrgår på en rettferdig og verdig måte. Det er nå viktig å vise at vi er en rettstat som ikke lar seg knekke»

Jenny Klinge stortingsrepresentant sp

«Eg tykkjer eg må følgje med på mykje, men kvir meg på det. Vondt for mange, og sjølvsagt særleg for ofra og dei pårørande.»

Sondre Båtstrand bystyrerepresentant i bergen for miljøpartiet de grønne

«Personlig føler jeg at jeg har lest og hørt nok om saken for lenge, lenge siden. Jeg kommer derfor ikke til å følge særlig mye med på rettssaken.»

Simon Molvær Grimstad bystyremedlem i ålesund, krf

«Det er uviktig for meg å følge med på aktiviteten i rettsalen, men hvordan han blir straffet er jeg interessert i å høre!»

Lars Birger Salvesen fylkesvaraordfører i akershus, krf

«Jeg kommer ikke til å følge med på rettssaken på tv. Det som er viktig er at offerne og de pårørende får den hjelpen de trenger og at det er en rettferdig behandling som er rettsstaten verdig. »

Eirik Brautaset nestleder i hordaland unge venstre

«Jeg synes det er bra informasjon om og innsikt i prosessen både er viktig og interessant å få med seg. Det er nå vi skal stå fast på demokratiet og rettstatens prinsipper. På tross av de grusomme omstendighetene mener jeg det er medias plikt og rolle å gi dekning. Såkalte "Terrorfri" sone er dog et godt tilbud til dem som føler seg støtt av dekningen. »

Herman Gjeitanger formann, oslo fpu

«Å følge med på rettssaken i seg selv, er ikke så viktig. Det viktigste er at offerne og de pårørende får den hjelpen de trenger, at ABB får en rettferdig behandling, og ikke minst, at han får den straffen han fortjener!»

Erlend Jordal politisk seniorrådgiver

«Det er viktig - men det er også viktig å skjerme seg. Å ikke la rettssaken bli altoppslukende.»

Christer Kjølstad sentralstyremedlem, fpu

«Jeg kommer til å følge aktivt med på rettsaken. Det blir svært spennende å se dommen også. Håper ABB får lovens strengeste straff som fortjent. »

Linda Alzaghari daglig leder i minotenk – minoritetspolitisk tenketank

«Det er svært viktig med åpenhet rundt saken og omfattende mediedekning så flest mulig får mulighet til å følge med. Jeg har stor forståelse for at mange ønsker å skjermes mot rettsaken og oppstyret rundt, og det er bra at det også tilrettelegges for å ta hensyn til det. »

Tellef Inge Mørland gruppeleder for ap i aust-agder

«Jeg synes det er viktig å følge med på saken, men det er ikke alt jeg trenger å vite!»

Håkon Borud ansvarlig redaktør, tønsbergs blad

«Særdeles viktig av mange grunner. Her er en av dem:http://tb.no/meninger/debattartikler/na-ma-vi-ikke-bli-sirkusdirektorer-1.7183174»

Lars Martin Mediaas leder for tenketanken progressiv

«Jeg synes media bruker for mye tid og ressurser på dekningen av saken, og gir gjerningsmannen en talerstol og en kjendisstatus han ikke bør få. Ideologien han forfekter, må bekjempes. Jeg vil i liten grad følge rettssaken.»

Katrine Jakobsen Solberg formann i hedmark fpu

«Det er veldig viktig for meg å følge med! Dette fordi jeg ønsker å vite at mannen som har utført disse forferdelige handlinger får den straffen han fortjener! »

Stein Lier-Hansen administrerende direktør i norsk inudstri

«Det er overhodet ikke viktig. Alle relevante spørsmål i denne saken er avklart.Det viktige er at de etterlatte for ro og at drapsmannen aldri mer slipper ut.»

Anders Opdahl sjefredaktør nordlys

«Dekningen er voldsom. Men det er også saken. Et nasjonalt traume, og en identitetsmarkør for en hel bevegelse. Det er viktig å belyse og forstå hvordan og hvorfor dette hendte. Pressedekningen er og en garanti for en rettergang i tråd med de idealene vi hegner om i vårt samfunn. »

Torbjørn Andre Moe kommunestyremedlem i levanger, ap

«For meg er ikke det viktigste å følge med på 22. juli-rettsaken, men at rettsaken går riktig for seg og at de pårørende føler at gjerningsmannen får en rettferdig dom.»

Aksel Braanen Sterri leder av tenketanken progressiv

«Lite viktig. Noen har behov for å forstå og bearbeide hva som har skjedd, og derfor er det viktig at media dekker dette. Men det er vel liten tvil om at summen av dekningen, blir overveldende og helt ute av proporsjoner.»