Haakon Riekeles tidligere nestleder i unge venstre

«I Oslo, som i andre byer med parlamentarisk modell, har ordføreren svært lite praktisk betydning. Politikken bestemmes av flertallet i bystyret, og gjennomføres av byrådet. Allikevel har ordføreren enormt med symbolsk betydning og representerer byen på en helt annen måte enn f.eks byrådslederen. Det har Fabian Stang vist i Oslo. I Bergen derimot er det Monica Mæland som er mest profilert. Det viser at det symbolske i ordførervervet er veldig personavhengig.

Generelt er det for mye fokus i media på hvem som er ordføreren i kommunen. Det forvirrer velgerne og kan få de til å legge ansvar for politikken som føres andre steder enn der den hører hjemme. Det blir feil å kalle en kommune for en "høyre-kommune" eller en "Ap-kommune", bare fordi disse partiene har ordføreren. Man må se på hvilket partier som er med i flertallskonstellasjonen. Det finnes mange kommuner som er styrt av en ordfører som ikke kommer fra det største partiet lokalt.»

Ole Johnny Stavn gruppeleder for senterpartiet i buskerud

«Ordføreren er som oftest den eneste heltidspolitikeren i kommunen. Dette gir en utmerket annledning til å kunne jobbe for innbyggernes beste.»

Finn Erik Vinje professor i nordiske språk uio

«Underforstått: Hva det betyr FOR PARTIET. Og dermed blir svaret: ganske mye. Partiet blir synlig i lokalmiljøet.
Hva ordførerens partitilknytning betyr for den politikk som føres, er jeg mer usikker på. Jeg har relativt god kjennskap til en liten innlandskommune der ordførervervet går på omgang mellom Sp og DNA, og forskjellen er ikke stor. Men altså: et prestisjespørsmål.»

Erlend Bøe leder. tromsø unge høyre

«Det betyr mye for et parti og ha ordfører. Dette fordi ordføreren har en posisjon i kommunen som innbyggerne hele tiden vil legge merke til. Blant annet hva ordføreren gjør for innbyggerne og kommunen i forskjellige saker innad og utad. Om ordføreren gjør det bra vil selvsagt folk få øynene opp, noe som kan føre til at ordføreren vil høste stemmer til seg selv og sitt parti.»

Maren Østbø kommunestyrerepresentant for ap i sola

«Det betyr mye. Både for profilering av partiet og for å få gjennom saker og ting. »

Tellef Inge Mørland gruppeleder for ap i aust-agder

«Det er svært viktig, både for gjennomføringen av partiets politikk, men også fordi en ordfører som gjør jobben sin gjerne betyr gode fremtidige valg!»

Sindre Nilsskog 1. nestleder i sør-trøndelag unge høyre

«Det betyr en del når det kommer til å få "poeng" for de sakene kommunestyret vedtar. Opposisjonen kan ha stått bak et forslag, og posisjonen med ordfører kan ofte ta all æren. En ordfører kan til og med - i eksepsjonelt skitne tilfeller - ta æren for vedtak fra andre partier som ble fattet før den inneværende ordførerens periode. Som Rita Ottervik har gjort med skoleoppussingen i Trondheim. Der "glemmer" hun beleilig nok å nevne at Høyre begynte prosjektet med oppussing av skolene i Trondheim, og at vi var kommet halvveis da Rita overtok. Hennes versjon er at vi bevisst lot skolene råtne. Ord er makt. Ordfører er mer makt.»

Erlend Jordal politisk seniorrådgiver

«Det er viktig for å profilere partiet. For å ta ansvar og for å få gjennomslag.»

Håkon Block Vagle bystyremedlem i sandnes for høyre

«Ordføreren er den fremste blant de folkevalgte i kommunen. Dette innebærer som regel en nøkkelposisjon - som representant for kommunen, som leder av den politiske koalisjonen og gjerne som leder i viktige kommunale selskaper, har ordføreren stor innflytelse og gjennomføringskraft.»

Sondre Båtstrand bystyrerepresentant i bergen for miljøpartiet de grønne

«En ordfører gir en viss synlighet, men her i Bergen er ordføreren mest en frontfigur uten særlig politisk innflytelse. Antallet ordførere gir dog et inntrykk av hvor sterkt et parti står.»

Jenny Klinge stortingsrepresentant sp

«Det betyr mykje å ha ordføraren dersom ordføraren er dyktig fører ein god Sp-politikk. Men for å få til dette må også fleirtalet av medlemmande i kommunestyret vera dyktige og konstruktive.

Utviklingsorienterte og ansvarlege ordførarar kan utrette mykje positivt. For oss i Senterpartiet er det å få mange ordførarar derfor viktig - vi ønskjer jo ei positiv utvikling i heile landet.»

Elisabeth Løland tidligere leder i krfu

«Det betyr mye på minst tre måter:
1) det gir politisk innflytelse - ordføreren har bare en stemme som alle andre, men det er liten tvil om at posisjonen gir en større tyngde og ofte bredere innsikt i sakene.
2) det gir mulighet til å bli litt "kjendis", noe som er ofte er veldig positivt i neste valg.
3) for partier med få økonomiske ressurser betyr det mye å ha en person på fulltid (i de fleste kommuner) eller en stillingsprosent på 50-60 (i noen kommuner). Det gir mulighet til å følge opp arbeidet med politikken på en helt annen måten enn når hele kommunestyregruppa bare har fritiden å ta av.

Ulempen er at hvis folk er misfornøyde med styret blir orføreren ansiktet som representerer det styret selv om det kanskje ikke engang er hun som har stemt på den politikken.»

Tord Lien olje- og energiminister (frp)

«Å ha ordføreren kan bety mye. Ordføreren er kommunene ansikt utad, både mot media i egen kommune og egne innbyggere, men også mot regionale og nasjonale myndigheter. Det er letter for ordføreren enn andre formansskapsmedlemmer å sette dagsorden. I mange kommuner er ordføreren også eneste heltidspolitiker.
Samtidig er det liten tvil om at mange ordførere kommer i posisjon ved å gi bort noe av det de har gått til valg på i forhandlinger med øvrige posisjonspartier. Det å sitte med ordførervervet kan også være en belastning i tøffe tider. Mens ordføreren nok for uforholdsmessig stor del av kreditten når det går bra får nok også ordføreren også en uforholdsmessig stor del av skylden når det går dårlig. »

Stein Petter Haugen leder i kystpartiets ungdom

«Klart det betyr mye. En ordfører skal være en samlende person. da betyr det mye for et parti å ha ordføreren.»

Lars Vangen medlem i samferdsel, miljø- og klimakomiteen i østfold, sp

«Det betyr veldig mye. Det er den personen som skal fronte kommunen, og han/hun har veldig stor mulighet til å sette dagsorden. Derfor er vi stolt over at vi har så mange ordførere, og jeg er spent på hvor mange Senterpartiet har etter at forhandlingene er ferdige rundt om i landet.»

Erik Tørrissen nestformann, fpu

«Det er helt klart viktig, og man får mye større mulighet til å nå frem til media. Men når man fremforhandler politiske avtaler mener jeg politikken er viktigere enn posisjoner. Mange selger sjela si for ordførerkjedet, jeg ville ikke gjort det.»