Knut Arild Hareide leder krf

«Jeg har brukt den siste dagen i valgkampen til bl a å forklare at kommunal kontantstøtte er positivt for kommuneøkonomien. Ikke en ekstra belastning slik Aftenposten feilaktig påstår.

I dag får kommunene trekk i rammefinansieringen for de barna som mottar kontantstøtte. Når regjeringen nå fjerner kontantstøtten for toåringer, vil kommunene ikke lenger få dette fratrekket, men i stedet motta midler til barnehageplass for alle toåringene. Dermed vil kommunene ha midler til å kunne tilby kommunal kontantstøtte og i tillegg prioritere mer til andre tjenestetilbud som eldreomsorg eller kulturtilbud.

Hvis en kommune gir kommunal kontantstøtte, blir det mange penger til overs. Kommunal kontantstøtte er dermed et overskuddsprosjekt for kommunene, ikke en ekstra utgift. Familiene beholder valgfriheten, og presset på kommunale barnehageplasser til de minste dempes.
»

Ole Johnny Stavn gruppeleder for senterpartiet i buskerud

«Barn og unge er morgendagens voksne. Derfor er en god og trygg oppvekst nøkkelen til et godt liv.»

Sveinung Rotevatn leder unge venstre og stortingsrepresentant

«At folk stemmer på det partiet dei er mest einig med, ikkje mot partiet dei er mest ueinig med. Og at veljarane er bevisste på at dette er eit lokalval, der vi først og fremst skal fylle landets kommunestyre med drivande dyktige folk. Så stem på dine lokale kandidatar, ikkje på Jens, Trine eller Erna.»

Sivert Haugen Bjørnstad nestformann i fpu og stortingsrepresentant

«Målet om verdens beste skole. Det får man ikke med den norske enhetsskolen.»

Eilev Hegstad internasjonal nestleder, krfu

«At flest mulige bruker stemmeretten og muligheten til å påvirke. »

Håkon Block Vagle bystyremedlem i sandnes for høyre

«At alle bruker stemmeretten, både for fylket og for kommunen. Så håper jeg at folk vil støtte Høyres satsing på skole, omsorg og samferdsel.


Godt valg!»

Even Aleksander Hagen fylkestingsrepresentant for arbeiderpartiet i oppland

«Jeg ønsker at folk skal stemme på Oppland Arbeiderparti og meg, for å sikre gode videregående skoler i hele fylket! Det viktigste er at folk bruker stemmeretten, og stemmer i både kommune- og fylkestingsvalget :-)»

Bent Høie helseminister (h)

«Det viktigste dagen før dagen (selv om mange kommuner allerede har åpnet valglokalene) er at flest mulig stemmer. Jeg håper spesielt at ungdom stemmer og at vi som ikke er ungdommer gir kryss ved de unge kandidatene slik at vi får en ny generasjon unge lokalpolitikere. Det er den beste investeringen vi kan gjøre i demokratiet!

I mange kommuner er det små marginer mellom rødgrønt styre og Høyre ordfører. Er du opptatt av kvalitet i omsorgen og kunnskap i skolen, så må du stemme Høyre. De rødgrønne har angrepet Høyres skolepolitikk i denne valgkampen. Vi vil ha en skole der kunnskap og gode lærere er viktigst - da må det også prioriteres forann valgfag, fritidsaktivitet og frukt og grønt.

25% av de eldre i Norge har allerede fått valgfrihet i eldreomsorgen takket være Høyre styrte kommune. Flere eldre fortjener denne valgfriheten og vi må sikre at de som har fått den ikke mister den. Valgfrihet er kvalitet! Men det viktigste er kompetansen hos de som jobber i pleie- og omsorgsektoren. Det er også Høyres viktigste løfte i denne valgkampen. Mer til videre- og etterutdanning.

Godt valg!»

Erik Fløan landsstyremedlem, unge høyre

«At flest mulig bruker stemmeretten, gjerne ved å vise sin støtte til Høyres budskap om kunnskap i skolen, valgfrihet i eldreomsorgen og trygge lokalsamfunn.»

Stein Petter Haugen leder i kystpartiets ungdom

«Viktigste saken for meg nå siste dag av valgkampen er og få moblisert de som enda ikke har bestemt seg til og gå og stemme Kystpartiet.»

Edvin Søvik fylkestingsrepresentant for ap i akershus fylkesting

«Det aller viktigste for meg idag, når valglokalene har åpnet mange steder, blant annet i Ski der jeg er fra, er at alle bruker stemmeretten. Vårt svar på det som skjedde 22 .juli er å få historiens høyeste valgdeltakelse. Jeg håper selvsagt at du stemmer for ett rettferdig, tolerant og inkluderende velferdssamfunn og gir din stemme til Arbeiderpartiet. Men viktigst er at du uansett slutter opp om selve grunnpilaren i demokratien, demokratiske valg og går til valglokalet og stemmer. Godt valg!»

Kåre Gunnar Fløystad gruppeleder for sp i aust-agder

«Bedre veier, fiberbredbånd til alle og full mobildekning!»

Serine Jonassen sentralstyremedlem i unge høyre

«At alle bruker stemmeretten, og at den brukes på et parti som ikke bare administrerer, men også driver byen fremover!»

Sindre Nilsskog 1. nestleder i sør-trøndelag unge høyre

«At stemmeretten ikke blir sløst bort!
Jeg har vært så heldig at jeg gjennom hele livet har blitt fortalt at det er en borgerplikt å stemme, og at vi er utrolig heldige som har denne muligheten i Norge. Jeg vil oppfordre alle om å tenke på hvor godt de fleste av oss har det i Norge, i forhold til land som f.eks. Syria, Venezuela, Nord-Korea, Cuba og Iran.

Men vi må ikke glemme de svakeste i vårt eget samfunn. Det er nemlig ekstremt lett å gjøre det når vi har det så godt som vi har. I Trondheim blir barnevernsbarn utsatt for usosiale kutt i budsjettene, og de rødgrønne ønsker at barnevernsbarn skal holdes i familien(!!!) så fremt det er mulig.
Dette viser at vi har mye å gjøre i Trondheim. Det viktigste vi kan gjøre er å bruke stemmeretten - og da helst på borgerlig side. Godt valg!»

Torjus Løkken kommunestyrerepresentant for høyre i gjøvik

«Kunnskap i skolen! Høyreskolen er best, og derfor må alle dere som leser politisk.no stemme høyre! godt valg»

Tellef Inge Mørland gruppeleder for ap i aust-agder

«Den viktigste saken for meg er at folk faktisk stemmer! Kun gjennom at man deltar, er man med på å bygge demokratiet.

Om folk stemmer Arbeiderpartiet, fordi de tror at vi best løser de store oppgavene sammen, er jo det ekstra hyggelig!

Sammen kan vi skape en enda bedre skole, og en verdig eldreomsorg!»

Eirik Faret Sakariassen bystyremedlem i stavanger, sv

«At det ikke er noen angreknapp om man stemmer på andre enn SV. Vi vil ikke kutte i kommunens kjerneoppgaver - og har heller ikke gjort det. Når budsjettet behandles er det for sent å si at "søren, jeg skulle stemt SV". I dag og i morgen er siste sjanse!»

Sondre Båtstrand bystyrerepresentant i bergen for miljøpartiet de grønne

«Frisk luft og bilfritt sentrum! Bergen har slitt nok med luftforurensning fra biler, skip og fyring, og vi trenger grønne tiltak som både gir frisk luft lokalt og reduserer vårt lokale bidrag til globale klimaendringer. Vi trenger kraftig styrket kollektivtilbud, sammenhengende sykkelveier og restriksjoner på privatbilismen, og et bilfritt sentrum er et klart grønt mål.»

Atle Simonsen sentralstyremedlem, fpu

«Bybane i Stavanger. Jeg er mot å doble eller triple bompengeprisen for å få en trikk som skal gå ved siden av togsporet.»

Jan Tore Sanner nestleder høyre

«Kunnskap i skolen er den viktigste saken Ap har varslet at de vil vrake "Høyre-skolen" - da blir det mindre, og ikke mer kunnskap. Mange steder står det nå mellom en ordfører fra Høyre og en rødgrønn ordfører. Ett mandat kan avgjøre - din stemme kan vippe flertallet i riktig retning.»

Masud Gharahkhani gruppeleder for ap i drammen

«Det viktigste av alt i dag og i morgen. Bruk stemmeretten! Vern om det norske demokratiet.»

Tord Lien olje- og energiminister (frp)

«Skole. For mange faller igjennom og for mange opplever fravær av utfordringer. I sum er disse faktorene en trussel mot fremtidig velferd og verdiskaping. Kommunene er viktigste skoleeierne og jobben med å skape en skole for alle må gjøres der. »

Petter Kvinge Tvedt politisk rådgiver i finansdepartementet, frp

«Eiendomsskatt, fordi det er den skatten vi lokalpolitikere kan påvirke. Jeg mener det er en dobbeltbeskattning som rammer blindt. Jeg vil fjerne den.»

Lars Vangen medlem i samferdsel, miljø- og klimakomiteen i østfold, sp

«Det viktigste for meg nå er at alle drar og stemmer. At folk bruker stemmeretten sin er avgjørende for demokratiet. Og dersom du mener at verden ikke er svart-hvitt, men at det er de gode langsiktige løsningene som gjelder, så er du en sentrumsvelgsvelger akkurat som meg. Godt valg, stem grønt!»