Christer Kjølstad sentralstyremedlem, fpu

«Hernando de Soto, for sitt utrettelige arbeid for økonomisk utvikling i fattige land. De Soto er blitt hyllet av alt fra Bill Clinton og Ronald Reagan til Kofi Annan for sitt arbeide. Økonomisk utvikling skaper fred.»

Andreas Jenssen Hjelmstad gruppeleder for høyre i levanger

«I år bør fredsprisen gå til det største freds- og solidaritetsprosjekt i historien. Den Europeiske Union har klart å bygge bro både mellom de historiske erkefiendene Tyskland og Frankrike, og deretter mellom Vest og Øst Europa. Det ligger noe i Fredrik Heggermehls kritikk av utdelingene, det er på høy tid at EUs innsats for fred og solidaritet får den rettmessige anerkjennelsen unionen fortjener.»

Tellef Inge Mørland gruppeleder for ap i aust-agder

«Forhåpentligvis har Nobelkomiteen funnet fram til en god og verdig kandidat, som kan gi prisen ytterligere tyngde internasjonalt!»

Ole Jørgen Anfindsen forfatter og redaktør av nettstedet "honest thinking"

«Det har opp gjennom årene vært en del mildt sagt spesielle, eller kanskje vi skal si tendensiøse, tildelinger. Disse har etter min mening svekket komiteens omdømme.

Jeg har ingen spesielle kandidater jeg heier på, men synes det ville ha vært en skandale dersom prisen gikk til EU, slik en del mener den burde.

Det er greit at EU kan beskrives som et betydelig fredsprosjekt, men det kan også betegnes som et grandiost prosjekt med manglende virkelighetsorientering og bakkekontakt. EU lider dessuten av et demokratisk underskudd. På lang sikt kommer EU til å skape flere problemer enn det løser, er jeg redd.

Det at man i sin tid f.eks. innførte en felles valuta for land som Tyskland og Hellas, gir en aldri så liten pekipinn om at EU-ledelsen forfølger utopier.»

Erlend Bøe leder. tromsø unge høyre

«Det er viktig at Nobels fredspris går til noen som faktisk har gjort noe for og skape fred, ikke bare gitt visjoner og snakket om fred. Min favoritt er Oswaldo Payá, demokratiforkjemperen fra Cuba. Han har tidligere blitt nominert til Nobels fredspris av en rekke personer, blant annet av Václav Havel og Jan Tore Sanner.»

Lars Vangen medlem i samferdsel, miljø- og klimakomiteen i østfold, sp

«Det har vi heldigvis satt ned en komité for å finne ut. »

Emil André Erstad leder i krfu

«Jeg har to personlige favoritter til årets tildeling; Oswaldo Payá for hans fredelige kamp for demokrati på Cuba og Hilde Frafjord Johnsen for hennes meget sentrale rolle i opprettelsen av staten Sør-Sudan. En av disse to bør vinne prisen, etter min mening.»

Erlend Wiborg stortingsrepresentant, frp

«Jeg er mest opptatt av at vinneren er en som oppfyller testamentet til Alfred Nobel. Det betyr at vinneren må ha utrettet noe for å skape fred, ikke en miljøaktivist eller en person som nylig har blitt President i USA og enda ikke har utrettet noe»

Ole Johnny Stavn gruppeleder for senterpartiet i buskerud

«Jeg har ingen personlig favoritt i år. Jeg mener prisen bør gå til noen som over lengre tid har gjort en innsats for å skape fred, og bedre vilkår for undertrykte grupper/folk.»

Sturla Henriksbø sentralstyremedlem krf

«Nobels Fredspris bør gå til en av de fremste opposisjonspolitikerne på Cuba, Oswaldo Payá, som kjemper for fredelig innføring av demokrati og menneskerettigheter på øya.

Selv om han selv blir forfulgt av regimet på Cuba jobber Payá med mål om forsoning og dialog, og er et forbilde for andre demokratiforkjempere verden over.»

Hilde Ekeberg kommunestyrerepresentant for krf i lillehammer

«Jeg syns fredsprisen er på sitt beste når den gis til relativt ukjente fredsforkjempere som med livet som innsats kjemper for fred og frihet. De som har mye makt fra før, trenger ikke prisen som ekstra legitimitet. For dem som kjemper en kamp uten å få den oppmerksomheten de fortjener vil prisen være et viktig bidrag i kampen. Så jeg håper at prisen går til noen jeg ikke har hørt om før.

Hvis komiteen vil fortsette å utfordre premissene i Nobels testamente, så hadde det vært spennende om prisen gikk til noen som jobbet for likestilling. »

Sindre Nilsskog 1. nestleder i sør-trøndelag unge høyre

«Den bør definitivt ikke gå til noen pyntepolitiker uten faktiske resultater. Nobels fredspris skal heller ikke gis til treehuggers, men til de som faktisk HAR gjort et arbeid for fred, demokrati og folkehjelp (ikke nok at man sier man har planer om å gjøre det).»

Sindre Palmberg landsstyremedlem, unge venstre

«Jeg syns - som mange andre her - at det er på høy tid at tidenes mest vellykkede fredsprosjekt får prisen. Håper at nobelkomiteen i år gir EUs innsats for fred og solidaritet den anerkjennelsen unionen fortjener. »

Harald Tom Nesvik parlamentarisk leder, frp

«Det er nå viktig at nobelkomiteen går i seg selv og sørger for at en nå tildeler prisen til en person eller organisasjon som er betydelig mer i tråd med Alfred Nobels testamente enn det som har vært tilfelle med en del tidligere priser. Dersom man nok en gang utfordrer ideen bak prisen vil prisen i seg selv snart være av minimal internasjonal betydning. Her har komiteen et ansvar nå. »

Sveinung Rotevatn leder unge venstre og stortingsrepresentant

«EU burde få Nobels fredspris. Den europeiske union er eit historisk fredsprosjekt, som har klart å byggje bru først mellom dei historiske erkefiendane Tyskland og Frankrike, og deretter mellom Vest- og Aust-Europa. Eg er einig med politikarar som Jonas Gahr Støre og Torbjørn Jagland når dei seier det er på tide at EU får prisen. Og eg er overbevist om at den einaste grunnen til at dette endå ikkje har skjedd, er at prisen vert delt ut i Noreg.»

Finn Erik Vinje professor i nordiske språk uio

«Jeg har forståelse for Fredrik Heffermehls kritikk av utdelingene, og jeg synes Nobelkomiteen burde lytte til hans innvendinger. Det har jo unektelig vært en del besynderlige valg opp gjennom tiden. Alfred Nobel ville støtte fredskonferanser, dvs. kollektive tiltak for å sikre freden.
Sånn sett er EU en god prisvinnerkandidat etter min mening.»

Sivert Haugen Bjørnstad nestformann i fpu og stortingsrepresentant

«Dette er ikke noe politikere bør bestemme, men det finnes mange gode kandidater rundt omkring i verden. Jeg har personlig har ingen favoritter.»

Jan Tore Sanner nestleder høyre

«Oswaldo Payá fra Cuba er en god kandidat. Det er en klar sammenheng mellom lands respekt for grunnleggende menneskerettigheter og en fredlig utvikling. Denne sammenhengen ble understreket da Nobelkomiteen i 2010 tildelte fredsprisen til Liu Xiaobo.

Sammen med Dagrun Eriksen, nestleder i KrF, og andre stortingsrepresentanter fra KrF og Høyre har jeg nominert kubaneren Oswaldo Payá Sardiñas til Nobels fredspris for 2011»

Filip Rygg byutviklingsbyråd i bergen, krf

«Hilde Frafjord Johnson. Hun forhandlet frem en løsning i Sudan, har gjort en enorm innsats internasjonalt for fred og utvikling i en rekke ulike posisjoner.»

Nikolai Astrup stortingsrepresentant høyre

«EU er det største freds- og solidaritetsprosjekt i historien. »