Eirik Faret Sakariassen bystyremedlem i stavanger, sv

«Tog, høyere skatt for de rike og barnehagesatsning!»

Eilev Hegstad internasjonal nestleder, krfu

«Er skuffet over kuttet i kontantstøtten for to åringer, samtidig som leder i utdanningforbundet sier at man ikke oppnår målet om full barnehagedekning. Hvor ble det av valgfriheten?

Er også misfornøyd med at tjenesten slettmeg.no ikke får videre støtte. Dette er et viktig tiltak mot digital mobbing.»

Odd Einar Dørum bystyrerepresentant for venstre i oslo

«Det er trist at forskning og høyere utdanning nok en gang ikke er prioritert i budsjetttet. Forskningsfondet avvikles. Det samme skjer med gaveforsterkingsordningen. Sammen med manglende satsing på lærerne- forteller dette at regjeringen ikke legger vekt på grunnlaget for et kunnskapssamfunn: lærere og forskning.»

Harald Tom Nesvik parlamentarisk leder, frp

«Budsjettet er grått, kjedelig og uten politiske vyer og ideer om fremtidige utfordringer innen næringsliv, samferdsel og forskning. Det ser ut som om man er styringslei og sluppet opp for ideer. De kronisk syke må betale regningen for regjeringens handlingslammelse og butikkene på svensk side jubler for økt omsetning etter nok en økning i matmomsen.»

Lars Martin Mediaas leder for tenketanken progressiv

«Mer til samferdsel og kommunene. Arbeid og velferd prioriteres. Regjeringen bygger landet. Så enkelt - og så kjedelig. Men viktig og riktig.»

Trygve Magnus Slagsvold Vedum landbruksminister, sp

«Jeg mener at dette budsjettet er godt fordi vi har noen tydelige satsninger selv i et budsjett som av hensyn til arbeidsplassene i landet vårt er stramt.

Samferdsel er en stor vinner i dette budsjettet og det er jeg som senterpartist svært stolt av. De som kritiserer regjeringen for å gjøre for lite for næringslivet bør huske på at god infrastruktur er et av de viktigste rammevilkårene for et framgangsrikt næringsliv over hele landet.

Noe annet jeg er stolt av i dette budsjettet er bevilgningene til Forsvaret. Hæren får 183 millioner mer, sjøforsvaret 105 millioner mer og luftforsvaret 84 millioner mer. Svært viktig er det også for meg at det satses på HV i dette budsjettet, med 54 millioner kroner. »

Edvin Søvik fylkestingsrepresentant for ap i akershus fylkesting

«Statsbudsjettet sikrer det viktigste i tiden vi lever i, nemlig orden i økonomien slik at arbeidsledigheten kan hodles lav i framtida. Det foregår en stor økonomisk krise i landene rundt oss. Vi lever ikke isolert, og regjeringen må ta hensyn til dette i budsjettet. Vi klarer å hegne om velferdsstaten da mange land rundt oss må foreta seg store kutt. Jeg er spesielt glad regjeringen satser stort på jernbane, vil bygge 1000 nye studentboliger, bedrer kommuneøkonomien og satser på flere kulturtilbud.»

Sondre Båtstrand bystyrerepresentant i bergen for miljøpartiet de grønne

«Det er jo bra at det kommer mer penger til jernbane og at bilavgifter også skal ta hensyn til NOx-utslipp, men budsjettet har fortsatt en grå profil. Jeg synes også det er synd at kontantstøtten for toåringer blir strupet.»

Eva Kvelland bystyrerepresentant for venstre i kristiansand

«Et statsbudsjett på det jevne, ispedd et stort gjesp. Ingen store overraskelser, men hadde forventet større innstramming i pengebruken. Noe av det svakeste er - som vanlig - forskning og høyere utdanning. Som forventet gir ikke kommunebudsjettet økt tro på at kommunene kan glede seg til samhandlingsreformen. Klimaprofilen pusses ikke, og jeg er usikker på om noen lenger husker klimaforliket. Bra med penger til jernbanesatsing. En positiv enkeltsak er innføring av valgfag på 8. trinn i ungdomsskolen. »

Sivert Haugen Bjørnstad nestformann i fpu og stortingsrepresentant

«Stakkar studenter!»

Sveinung Rotevatn leder unge venstre og stortingsrepresentant

«Regjeringa betalar for gamle tenester. Hadde berre ein brøkdel av Senterpartiets landbruksoverføringar gått til utdanningssektoren, kunne vi skapt verdas beste skule. Hadde Ap fjerna fagforeiningsfrådraget på skatteseddelen til sine rike onklar i LO, ville vi hatt éin milliard kroner meir i året til fornybar energi.

I staden har vi ei regjering som er meir oppteken av å sende skattepengar til sine eigne veljarar enn av å ta dei riktige vala for landet. Det gjer meg trist, og det gjer meg klar for regjeringsskifte.»

Ola Skaalvik Elvevold klimarådgiver i naturvernforbundet

«Blanda drops i miljøprofilen, men alt i alt et ganske grått budsjett uten de store nysatsingene. Jernbanesatsinga trekker opp, men kutt i pengene til skogvern og usikkerhet rundt rammevilkårene til energisparing og fornybar energi gjennom Enova i tida framover er dårlige nyheter.»

Emil André Erstad leder i krfu

«Jeg er glad i kongefamilien, men jeg synes det er helt bak mål at støtten til denne skal økes med 3,5 % samtidig som man tar valgfriheten fra småbarnsfamiliene, ved å fjerne kontantstøtten.

Det er også skuffende at regjeringen ikke vil øke engangsstøtten til unge, gravide kvinner. Selvbestemt abort vil regjeringen ha, men de gjør særdeles lite for å forebygge på området. Alt i alt er jeg skuffet.»

Knut Falk Qvigstad sentralstyremedlem i miljøpartiet de grønne

«Statsbudsjettet er verken rødt, eller grønt, men byråkratgrått og oljesvart. Forslaget om å utrede forskningssentre for petroleumsvirksomhet i Arktis og for økt utvinning, samt halvering av satsing på hav-vindmøller er blant de mest fossile forslagene i budsjettet. Samtidig finnes noen lyspunkter, som for eksempel, en noe økt satsing på jernbane, men dette rokker ikke ved helhetsbildet. Klimaet trenger en kraftig grønn skatteveksling med høyere skatt på miljøskadelig forbruk og lavere skatt på alternativene. Langt mer forskning på ENØK og fornybar energi er en forutsetning for å skape en myk landing for oljeindustrien og bygge et konkurransedyktig grønt næringsliv i Norge.»

Marianne Aasen stortingsrepresentant ap

«Dette er et godt budsjett tilpasset den økonomiske situasjonen vi er i. Å bekjempe ledighet er viktigst. Derfor er budsjettet stramt. Innenfor handlingsregelen balanserer budsjettet godt mellom satsning på sykehus, samferdsel, kunnskap og politi. »

Atle Simonsen sentralstyremedlem, fpu

«Gjesp. Det beste er vel at vrakpanten økes, og det sier vel sitt.»

Even Aleksander Hagen fylkestingsrepresentant for arbeiderpartiet i oppland

«Jeg skulle ønsket meg et budsjett med mer penger til mye. Likevel er det gode argumenter for å begrense pengebruken. En av enkeltsakene som er gledelig og verdt å trekke fram er en millard mer til jernbane!»

Tellef Inge Mørland gruppeleder for ap i aust-agder

«Umiddelbart ser det ut som et stramt budsjett, der man bidrar til å sikre arbeidsplassene i konkurranseutsatt industri, og samtidig sikrer velferdsordningene våre.»

Erlend Jordal politisk seniorrådgiver

«Budsjettet er for svakt på skole og kunnskap. Regjeringen løper fra egne løfter om det de har lovet innen etterutdanning, mer hjelp til de minste og bedre rådgivning.»

Lars Vangen medlem i samferdsel, miljø- og klimakomiteen i østfold, sp

«Det er jeg for!»

Anja Berggård Endresen kommunestyrerepresentant i sola, venstre

«Jeg synes at statsbusjettet viser at regjeringen i altfor liten grad satser på forskning og derfor fremstår som kunnskapsfiendlig.»

Filip Rygg byutviklingsbyråd i bergen, krf

«14.000 toåringer mottar kontantstøtte. Regjeringen avvikler kontantstøtten for toåringene og legger inn 1160 nye plasser. Logisk?»

Tord Lien olje- og energiminister (frp)

«Mest skuffet over manglende satsing på fremtiden. Det er greit at Norge er ett godt land å leve i, men det har ikke blitt sånn ved en tilfeldighet. Tvert imot har vi kommet dit vi er fordi tidligere stortingsflertall har satset på fremtiden. Dette budsjettet satser i beste fall på nåtiden. Satsingen på skolen er jo noe hevet, men har ikke funnet en nødvendig styrking av lærernes kompetanse. "Styrking av studiekvalitet" på 127 kr pr student er jo ikke imponerende. Fornøyd med penger til valgfag i ungdomsskolen og at barnevernsbarn nå skal få studiestøtte. Det siste er jo en sak jeg har vært rimelig alene om å engasjere meg i tidligere. »