Stein Petter Haugen leder i kystpartiets ungdom

«Jeg synes det var en modig og fin pris»

Even Aleksander Hagen fylkestingsrepresentant for arbeiderpartiet i oppland

«Veldig bra pris! Dyktige damer som går foran. Gode forbilder for alle andre frihetsforkjempere.»

Finn Erik Vinje professor i nordiske språk uio

«Jeg synes ingen ting, for jeg vet ikke noe om vinnerne. Men jeg ser at Fredrik Heffermehl visstnok uttaler seg relativt positivt, og da følger jeg ham, tenker jeg.»

Amit Ighani nestleder i akershus unge høyre

«Utmerket! Tildelingen betyr at nobelkomiteen anerkjenner en god utvikling i Afrika, og gir prisen til en verdig vinner, i motsetning til noen tidligere flauser. Forhåpentligvis vil dette være et godt tilskudd til arbeidet for demokrati og likestilling i verden.»

Trygve Magnus Slagsvold Vedum landbruksminister, sp

«Prisen gikk til tre verdige vinnere som har gjort en svært viktig jobb for kvinners rettigheter i krig og konflikt. Ikke minst har disse kvinnene gjort mye for å synliggjøre at kvinners innsats må til for å skape fred. En god og betimelig tildeling. »

Lars Martin Mediaas leder for tenketanken progressiv

«Dette er en reflektert og riktig prisutdeling. Verdige vinnere som virkelig har jobbet for og risikert noe for fred og menneskerettigheter, Kvinners situasjon og rolle både i krig og når freden skal bygges er viktig å sette på dagsorden, for mange land som i dag er i konflikt/krig eller under gjenoppbygging er ikke kjent for et progressivt kvinnesyn.»

Håkon Block Vagle bystyremedlem i sandnes for høyre

«Hyggelig at komiteen setter fokus på kvinner. Tre gode og verdige vinnere!»

Ole Johnny Stavn gruppeleder for senterpartiet i buskerud

«Fredsprisen til disse tre damene er vel fortjent. Det er av lokal betydning en stor oppmerksomhet. Som verdens fredspris, betyr nok ikke dette fullt så mye. Men det er særdeles viktig å trekke frem kvinner som i lag med barn er de store taperne i alle krigssituasjoner.»

Tellef Inge Mørland gruppeleder for ap i aust-agder

«Det virker som om Nobelkomiteen har funnet frem til tre spennende og verdige vinnere!»

Edvin Søvik fylkestingsrepresentant for ap i akershus fylkesting

«Meget godt fornøyd med tildelingen. Viktig signal om at fred ikke skapes før kvinner løftes og er en del av utviklingen. »

Henrik Asheim tidligere leder i unge høyre

«Rett og slett veldig gode og verdige vinnere! »

Sondre Båtstrand bystyrerepresentant i bergen for miljøpartiet de grønne

«Flott at fredsprisen går til kvinnelige fredsaktivister!»

Sivert Haugen Bjørnstad nestformann i fpu og stortingsrepresentant

«En fornuftig pris. Et mer betimelig spørsmål er tidspunktet for offentliggjøringen. 4 dager før Sirleaf stiller til gjenvalg i presidentvalget.»

Harald Tom Nesvik parlamentarisk leder, frp

«Jeg stiller meg spørsmålet om hvor langt unna Nobels testamente en skal kunne gå uten at man svekker fredsprisens viktighet og ikke minst anseelse internasjonalt. Vi kjenner ikke listen over kandidater så derfor stiller jeg bare spørsmålet
»

Lars Vangen medlem i samferdsel, miljø- og klimakomiteen i østfold, sp

«Jeg kjenner ikke til vinnerne veldig godt. Men ut i fra det jeg har lest så synes jeg det virket som en verdig tildeling. Bra fredspris!»

Tord Lien olje- og energiminister (frp)

«Etter at Shirin Ebadi fikk prisen i 2003 har det med unntak av Martti Ahtisaari i 2008 vært mange rare Fredsprisutdelinger, som ikke åpenbart har vært i tråd med Alfred Nobels ånd og testamente. Årets fredsprisvinnere kommer ikke i denne kategorien. Demokratiseringen av Liberia må regnes som svært vellykket etter afrikansk standard og maktskiftet langt mindre voldelig. Både Johnson-Sirleaf og Gbowee spilte sentrale roller i den prosessen som ledet frem til maktovertakelse, demokratisering, anti-korrupsjon, modernisering, fornyelse og styrkede menneskerettigheter i Liberia. Helt ærlig kjenner jeg for lite til Karman til å ha sterke meninger, men omtalen idag tyder jo på at også hun er en verdig vinner. »

Hilde Ekeberg kommunestyrerepresentant for krf i lillehammer

«Dette var en fantastisk pris. Jeg håpet at prisen skulle handle om likestilling og der var det jo full uttelling. Av det jeg vet om disse vinnerne, så vil jeg si at det er verdige og gode representanter for kampen for likestilling og mot vold mot kvinner. »

Erlend Wiborg stortingsrepresentant, frp

«Kjenner ikke prisvinnerne så godt, men ut fra det lille jeg har fått lest virker det som en god og viktig prisutdeling»