Christian Holstad Lilleng leder i råde venstre

«Etter at Råde kommunes skoler kom på 396.plass av 404 i Dagbladets skolerangering forleden er det opplagt at skole blir en av hovedsakene i Råde. Å være så langt nede på en rangering er rett og slett flaut, og nå er det på tide å prioritere skolene i budsjettene.

Venstre ønsker å innføre delingstall i Rådeskolene, tilrettelegge for flere praktiske fag for de skoletrøtte elevene, gi lærerne etter- og videreutdanning slik at ingen elever har lærere med mindre enn 30 studiepoeng i de fagene de underviser i, flytte spesialpedagogene bort fra kontorene og inn i det enkelte klasserom, og ikke minst ta med de unge på råd om hvordan skolen skal utvikliong gjennom ennå mer aktiv bruk av ungdomsrådet.»

Sindre Palmberg landsstyremedlem, unge venstre

«Det ser ut til at skole blir en viktig kampsak for de fleste partiene. Helse blir også viktig, med størst fokus på eldreomsorg.

Kunnskap i skolen og kvalitet i omsorgen er viktige satsingsområder som Venstre vil arbeide for i Norges kommunestyrer og fylkesting. »

Julie Andersland gruppeleder for venstre i bergen

«Jeg håper fokuset ved høstens valg blir på lokale saker og derfor vil variere fra kommune til kommune. I Bergen tror jeg trafikkutfordringene blir en svært viktig sak. Næringslivet taper 4 mrd kroner i året på køståing, og alle andre bergensere lider også av et dårlig kollektivtilbud. Venstre vil bygge bybanen videre til alle bydeler, innføre køprising og satse på gjennomgående sykkelveier. Dette vil også bedre byens luftkvalitet vinterstid.

I tillegg håper jeg en viktig lokal sak blir rusomsorg. Bergens vakreste park, Nygårsparken, fungerer i dag som Norges største sprøyterom. Det er ingen god løsning, verken for de rusavhengige eller for bergensere flest. Vi må gå bort fra moralistiske holdninger og se på hva som vil fungere best for den enkelte rusavhengige. Sprøyterom, heroinassistert behandling, bedre botilbud og Portugal-modellen er viktige stikkord.»

Haakon Riekeles tidligere nestleder i unge venstre

«Forhåpentligvis blir skole, og spesielt bedre lærere, valgets viktigste sak. Å sikre at alle får en god grunnutdanning er noe av det viktigste samfunnet gjør. I dag er den norske skolen middelmådig i Europeisk perspektiv. Det kan vi ikke være fornøyd med hvis vi vil sikre Norges velstand også etter oljen.

Det viktigste for å få en bedre skole er bedre lærere. I dag er Norge det landet i Europa hvor færrest elevene sier at læreren hører på dem, og 40 % av lærerne i grunnskolen underviser i fag de ikke har utdannelse i. Det er for dårlig.

For å bedre den norske skolen må politikere satse mer på videreutdanning av lærere. I dag prioriterer både regjeringen og de fleste kommuner videreutdanning alt for lavt. Selv i kommuner med en stor satsing på skole er det ofte partier som bremser, f.eks i Oslo hvor Høyre-byrådet så godt som vært år legger frem budsjettforslag hvor skolen kuttes, og Venstre må kjempe for å øke skolebudsjettene. Hvilke partier som faktisk prioriterer skole, og hvilke som bare snakker om det fortjener å komme frem i debatten, og er noe journalister burde ta tak i.»

Petter Kvinge Tvedt politisk rådgiver i finansdepartementet, frp

«De viktigste saken blir skole og eldreomsorg. Sosialistene vil ha det til at så lenge alt er kommunalt blir kvaliteten god. Det tror jeg ikke på! Jeg vil ha valgfrihet både for de unge og de eldre. Sosialistene vil også hevde at en bedre eldreomsorg og en bedre skole står og faller på om de får øke eiendomsskatten i Bergen. Sannheten er at eiendomskatten bare utgjør én prosent av kommunens inntekter, og til tross for at byrådet har halvert eiendomsskatten er byens eldreomsorg styrket med en milliard kroner og nesten 300 nye lærere er ansatt i bergensskolen. I Trondheim lider eldreomsorgen og det er dramatiske kutt i skolen. Det skjer selv om de rødgrønne partiene har tredoblet eiendomsskatten.»

Robert Eriksson arbeidsminister, frp

«Jeg tror valgets viktigste sak blir velferdspolitikk, og da spesielt med fokus på helse, pleie og omsorg. Det er tidligere avslørt at vi har om lag 3000 eldre, pleietrengende som trenger institusjonsplass men ikke får. At kommuner ikke har brukt den såkalte eldremilliarden til å styrke eldreomsorgen. Mye av disse pengene har gått til å nedbetale kommunal gjeld. I tillegg vet vi at mange barn med sterk funksjonshemming og barn med kroniske sykdommer ikke får den en pleie og omsorg de har krav på, i forhold til lovfestede rettigheter. Dette bare beviser at vi ikke lengre kan ha et finansieringssystem som gjør at det er de svakeste som gang på gang blir taperne. »

Petter Rønning bystyrerepresentant i trondheim, venstre

«Det ligger an til å bli stor fokus på eldrepolitikk, men skal ikke avskrive skole. Og kanskje spesielt språk, som nynorsk og andre fremmedspråk.»

Maren Østbø kommunestyrerepresentant for ap i sola

«Lokalt tenker jeg at skolepolitikk, eldreomsorg og bybanen er stikkord for valget. På fylkeasplan tror jeg samferdsel og utdanning blir viktige debatter.

Skole og barnehage er temaer de fleste kan engasjere seg i. Dermed tror jeg dette også bli avgjørende på nasjonalt plan. I tillegg vil jeg nevne eldreomsorg også her, i tillegg til samferdselspolitikk, integreringspolitikk og rusomsorgen.

For meg er barnehage og skole veldig viktig, lokalt såvel som nasjonalt. Barns velferd, kulturtilbud og likeverd er stikkord for meg. »

Sturla Henriksbø sentralstyremedlem krf

«Jeg tror at skole og barnehager vil bli de mest avgjørende sakene ved dette valget. Dette er også saker hvor det går ideologiske skillelinjener mellom borgerlig og sosialistisk, og hvor sentrumspartiene (og særlig KrF) har en tydelig profil.

En sak som jeg skulle ønske fikk mer oppmerksomhet ved dette valget er sosial ulikhet og fattigdom i de ulike kommunene i Norge, blant eksempelvis mange alenemødre, minstepensjonister og rusavhengige. Her nytter det ikke med kun løfter om penger, trygder og tilskudd, men vi trenger å tilrettelegge samfunnet slik man får både sosiale inkluderingstilbud og slik at mennesker opplever å bli sett av andre.»

Lars Vangen medlem i samferdsel, miljø- og klimakomiteen i østfold, sp

«Det er vanskelig å spå. Men jeg tror det er stor grunn til å tro at skole lan bli et viktig tema. Eldreomsorg er og et tema som ført blir aktuelt i et lokalvalg. Jeg for min del håper at ungdom og blir en viktig del av denne valgkampen. Det være både fritidstilbud og holdningsarbeid. Vi må satse på de unge for å få en bedre morgendag!»

Prableen Kaur nestleder auf i oslo

«Det blir vanskelig å velge ut én sak. I tillegg til lokale saker tror valgets viktigste saker blir skole og eldreomsorg.»

Finn Erik Vinje professor i nordiske språk uio

«Siden det er lokalvalg, skulle man tro at det blir lokale saker som trekkes fram. Men går det som jeg tror, blir det i mediene først og fremst de rikspolitiske spørsmålene som kommer i forgrunnen. Og da blir det helsepolitikk og eldreomsorg og skole som atter en gang blir valgets viktigste sak(er). Jeg hadde gjerne sett at framkommelighet og trygghet for syklister ble løftet fram.»

Ole Jørgen Anfindsen forfatter og redaktør av nettstedet "honest thinking"

«Hva som vil prege valgkampen lokalt er jeg jammen ikke sikker på, men her er noen stikkord for hva jeg mener er viktig.

Samferdsels- og skolepolitikk er alltid viktig. Etter min mening er det en samferdselsmessig skandale (i Bærum og Akershus) at Kolsåsbanen ligger brakk i år etter år; snart åpnes Bekkestua stasjon, men det er ennå lenge til drift gjenopptas på resten av strekningen (og kommer noensinne forlengelsen fra Kolsås til Rykkinn og Bærums Verk?). God, kommunikasjonsmessig infrastruktur gir store, samfunnsøkonomiske gevinster, og betyr dessuten mye for trygghet og livskvalitet. Likevel har norske politikere en ulykksalig tendens til å nedprioritere dette; fremdeles holder man på å klatte på hovedveistrekninger som burde vært utbygd for flere tiår siden.

Ellers er selvsagt integreringspolitikk viktig, både lokalt og nasjonalt. Og innvandringspolitikk er på litt sikt sannsynligvis det viktigste og mest avgjørende spørsmålet for Norge som nasjon.»

Even Aleksander Hagen fylkestingsrepresentant for arbeiderpartiet i oppland

«I Sel, min hjemkommune, er det en sak som de fleste har blitt veldig opptatt av den siste tida, nemlig flom- og rassikring...

Mer generelt tror og håper jeg at helse, eldre og skole blir synlige saker. Dette er viktige områder, der Arbeiderpartiet har den beste politikken.»

Kari Helene Partapuoli leder, utviklingsfondet

«Jeg tror innvandring kommer til å prege en del av debatten i Oslo, som er mitt fylke. For meg personlig er skolepolitikken og behandlingen av rusmisbruker og tiggere noen av de viktigste sakene.»

Andreas Halse faglig leder i sosialistisk ungdom

«For oss handler det om respekt for de kommunalt ansatte som bærer velferdsstaten på sine skuldre. Det store spørsmålet er om vi skal bruke skattepengene på trygge tilbud for alle, skikkelige arbeidsforhold, ei lønn å leve av, fulle stillinger og en anstendig pensjon (slik som SV vil) eller om pengene skal gå til å fylle opp private lommer.

Flere hundretusen kommunalt ansatte skal velge sin egen arbeidsgiver til høsten. Det kommer til å prege vår valgkamp.»

Anders Opdahl sjefredaktør nordlys

«Nasjonalt: Helse, først og fremst. Og skole. Ellers dreier det seg om lokale saker. Det er en mosaikk av forskjellige utfordringer som møtes landet rundt. Det handler om å være konkret og troverdig - å forstå og ha kunnskap om velgerne i sitt samfunn.»

Sindre Nilsskog 1. nestleder i sør-trøndelag unge høyre

«Jeg tror at en bedre skole, trygghet i eldreomsorgen og trygge lokalsamfunn kommer til å bli viktige saker dette valget. Vi ser at alt for mange elever ikke kan å lese og skrive godt nok, samtidig som hver tredje elev dropper ut av den videregående skolen.
Eldre bor under uverdige forhold mange plasser, og arbeidsmiljøloven er så firkantet at fleksible turnuser blir avvist selv når det er ønsket.
Men noe av det som kanskje haster mest er å sørge for at man skal kunne føle seg trygge når man går hjem fra byen. Regjeringen har vært svake i satsingen på synlig politi.

I Trondheim blir trolig også Rita Otterviks gjeld på 12 milliarder et saftig tema.»

Knut Falk Qvigstad sentralstyremedlem i miljøpartiet de grønne

«Svaret er enkelt: Ifølge FNs klimapanel har verden bare fire år på å snu den globale veksten i klimagassutslipp. Derfor må høstens valg handle om klima.

Saker som helse, omsorg og skole er viktige og vil selvsagt alltid stå sentralt i en lokalvalgkamp, men i år bør alle partier også gjøre sitt beste for å presentere ambisiøs lokal klimapolitikk

Det finnes et utall eksempler på effektive lokale klimatiltak. I de fleste tilfeller vil tiltakene utløse positive bieffekter i landets lokalsamfunn. Vedtaket om å forby bensinbiler i sentrum av tettstedet vil skape bedre luftkvalitet, tryggere fotgjengere og syklister, og mer trivsel. Vedtaket om å gi betingelsesfrie lån for å installere varmepumpe vil lønne seg for både kommunen og velgeren i det lange løp. Vedtaket om å skrinlegge en planlagt veiutbygging kan hindre at matjord legges under asfalt og at naturområder raseres, samtidig som kommunen kan bruke midlene på bedre kollektivtransport.
»

Eva Kvelland bystyrerepresentant for venstre i kristiansand

«Først og fremst så håper jeg at mest mulig av valgkampen skjer lokalt - ikke nasjonalt. Det vi kommer til å se nasjonalt, håper jeg kommer fra det lokale - ikke omvendt. I Kristiansand tror jeg eldreomsorg blir en viktig sak. Jeg håper også på fokus på innholdet i skolen, og tror at byutvikling og Kvadraturen vil være viktig. Dessverre vil vi også se en debatt om eiendomsskatt. Den er jeg redd vil bære preg av stemmefiske og sprøstekt flesk, ikke av realpolitikk. Vi kommer nok heller ikke unna maktpolitiske spørsmål, ikke minst med klare hentydninger til ha som skjer på den nasjonale arena og det kommende Stortingsvalget om to år. »

Odd Einar Dørum bystyrerepresentant for venstre i oslo

«Jeg tror det blir lærere-skole og kunnskap nasjonalt.Gode lærere og god skole er avgjørende for det ufødte næringsliv og for å finne gode miljø-og klimaløsninger.
I Oslo skal vi ha nye nye trikker - få til en god sykkelby- ha mere politi for å sikre tryggheten i byen og sikre sykehjemsplass til dem som trenger det.»

Anja Berggård Endresen kommunestyrerepresentant i sola, venstre

«Viktige lokale saker i Sola blir utbygging vs miljøhensyn. Her er det klare frontlinjer og Venstre tar til orde for å sette miljøhensyn fremfor stadig mer omgripende utbyggingsprosjekter.
Viktig regional sak blir bybane på Nord-Jæren hvor Venstre fastholder at bybane er den beste kollektivløsningen for å skape bedre kommunikasjon innad i området.
Nasjonalt håper jeg det fremkommer enda flere konkrete forslag til hvordan man kan forbedre den norske skolen for skolepolitikk er også en av de viktigste sakene for meg.»

Torjus Løkken kommunestyrerepresentant for høyre i gjøvik

«Jeg er redd eiendomsskatten vil stå i sentrum. I alle fall på Gjøvik, hvor den nå innføres over hele fjøla. Forhåpentligvis vil valgkampen sentreres rundt skole og eldreomsorg. »

Hilmar L. Mjelde stipendiat i sammenlignende politikk, uib

«Her i Blodbyen har sterk luftforurensing vinterstid (“giftlokket over Danmarksplass”) vært den store saken de siste par årene – på vinterstid. Det Høyre-dominerte byrådet har styrt i åtte år, og kritiseres for ikke å gjøre nok med problemet. En akademikertung bygdeliste – Byluftslisten – er blitt startet og stiller til valg. Men det spørs om ikke velgerne glemmer denne saken litt på sensommeren, et halvt år siden byluften var på sitt verste, og et halvt år før den blir like dårlig igjen. Bergenserne er i det store og hele godt fornøyd med byrådet, og byrådsleder Monica Mæland er populær. Arbeiderpartiets byrådslederkandidat, Harald Schjelderup, vekker ikke helt den store entusiasmen blant velgerne, og det blir ganske sikkert fortsatt blått styre i Bergen. Nasjonalt vil vi se Jens mot Erna i dueller om Velferds-Norges fremtid, med Jens som snakker om et veiskille og Erna som vil gi oss mer valgfrihet. Men med voldtekter koblet opp mot ikke-vestlig innvandring som et voksende tema, kan Frp komme til å profilere seg mer igjen. »

Arne Strand sjefredaktør dagsavisen

«Helsepolitikk, eldreomsorg og skole blir valgets hovedsaker. »

Håkon Block Vagle bystyremedlem i sandnes for høyre

«Etter min mening vil skole og omsorg bli de viktigste sakene i Sandnes. Alle partiene har én eller to av disse som sine hovedsaker.

Innen omsorg vil det også bli en debatt om hvem som skal få lov til å tilby tjenestene. Høyre og FRP ønsker fritt brukervalg, mens AP er skeptisk til å gi slipp på kommunens monopol.»

Kåre Gunnar Fløystad gruppeleder for sp i aust-agder

«Jeg håper og tror at valgkampen lokalt vil dreie seg om "Hvordan vi kan skape gode nærmiljø". Da handler det om gode oppvekstvilkår, skole, samferdsel, omsorg og verdiskapning.

I Aust-Agder er noe av det viktigste utvilsomt å redusere antall unge uføre. Fra fylke sin side må vi derfor sørge for at flere gjennomfører videregående og er kvalifisert for arbeidslivet.

Et variert næringsliv vil være viktig for at flere skal kunne finne en passende jobb, og slippe å bli uføre. Da må vi sørge for å få folk til jobb og skole gjennom en satsing på samferdsel, sikre god regional utvikling og fra det offentliges side mener jeg det er spesielt ungdommen som man bør følge ekstra med.
»

Hilde Ekeberg kommunestyrerepresentant for krf i lillehammer

«Hvis jeg skal tippe så vil jeg tro at skole og eldreomsorg kommer høyt opp på agendaen, fordi dette er brede saker som angår mange.

Men en av de viktigste sakene jeg går til valg på i min kommune er at jeg vil ha konkrete tiltak for å bekjempe vold i nære relasjoner. Alt for mange liv blir ødelagt på den måten. Første steg på veien mener jeg er å ansette en egen familievoldskoordinator.»

Ingrid Dahlen Rogstad stipendiat ved institutt for samfunnsforskning

«Jeg tror den siste tidens fokus på ventetid for kreftpasienter i tillegg til den pågående striden om både sykehussammenslåinger og sykehusnedleggelser vil gjøre sitt til at helsepolitikk blir en viktig sak i valgkampen. Men fordi dette er et lokalvalg er det slett ikke sikkert at én eller noen saker vil utpeke seg som hovedsaker. Ulike saker er viktige ulike steder i landet.

Jeg er imidlertid ikke i tvil om at Stortingsvalget 2013 vil ligge som et spøkelse over høstens valgkamp: Lokale samarbeidskonstellasjoner spesielt på borgerlig side, og spekulasjoner rundt hvilke føringer dette kan legge for 2013, vil utvilsomt prege valgkampen.
»

Ove Vanebo tidl. formann i fremskrittspartiets ungdom

«Skatt, skole og trygghet tror jeg blir viktige saker. I kommunene vil FrP kjempe for å få ned prisen på saksbehandlingsgebyrer og kutte i eiendomsskatt om man har det. Skolen har man mulighet til å påvirke, og her ønsker vi mer praktisk læring, foreldrestyring, valgfrihet, fritt skolevalg og at man selv avgjør sidemål. Trygghet er ofte knyttet til politiressurser, og på dette området styrer (dessverre) justisministeren mye. Men vi kan innføre nulltoleranse mot tagging og forsøpling, slå ned på agressiv tigging, og leie inn vektere for å patruljere gatene. Man må ta folks utrygghet på alvor.»

Peter Eide Walseth fylkesvaraordfører i nordland og gruppeleder i rana, krf

«Det håper jeg at varierer fra kommune til kommune!

I Rana tror jeg flyplass, skole og eldreomsorg blir viktig. I tillegg håper jeg at vi kan få til en satsing på barnevernet - det er en av mine kampsaker.

Nasjonalt viser vel valgundersøkelsene det samme: Skole og helse avgjør valget for mange.»

Sandra Borch leder i senterungdommen

«Det er det umulig å svare på, fordi det vil være forskjellig fra kommune til kommune, og fra fylke til fylke. Vi må huske på dette er et lokalvalg og ikke stortingsvalg!

For meg som 2.kandidat for Troms SP er det skolepolitikken som blir den viktigste, hvordan en skal bekjempe frafallet i den videregående skolen i et av de fylkene som har de mørkeste tallene å vise til.»

Iver Aastebøl tidligere leder i rød ungdom

«Skole - forhåpentligvis leksefri skole.»

Tellef Inge Mørland gruppeleder for ap i aust-agder

«Jeg tror den viktigste saken blir hvordan vi utvikler velferdskommunene våre videre.

Det er i kommunene at svært mye av velferden skapes. En god eldreomsorg, skole og barnehage er viktig for folk flest. For Arbeiderpartiet blir jobben å vise at de store oppgavene løser vi best i fellesskap, slik at alle får muligheten til å delta i samfunnet vårt, og realisere sine drømmer! »

Tord Lien olje- og energiminister (frp)

«Vanskelig å velge en sak tror jeg. Dessverre må eldreomsorgen bli sentral også i dette valget. Antall plasser for heldøgns omsorg er for lavt og kvaliteten på mye av omsorgen som blir gitt er ikke god nok. Hvem som skal kunne tilby helse- og omsorgstjenester vil også bli ett tema.

I tillegg tror jeg skole- og oppvekstpolitikk vil bli viktigere i år enn det var i 2009. De kommunene som lykkes med å skape en god skole vil også være de kommunene som er best rustet til å møte fremtidens mer og mer internasjonale og kunnskapspregete økonomi. Når norske skoleresultater ligger så langt bak de beste av de landene vi konkurrerer mot er det en utfordring også skoleeierne (kommunene) må ta tak i. »

Eirik Faret Sakariassen bystyremedlem i stavanger, sv

«Skole er en viktig sak for SV alltid, også i valgkampen. Flertallspartiene i Stavanger, Høyre, Ap, Venstre, Krf og Sp, har kutter 12,6 millioner kroner i skolen. Dette merker elever og lærere hver eneste dag. SV vil ikke kutte i skolen, men heller satse på den. Derfor sier jeg skole!»

Eskil Pedersen leder auf

«Årets lokalvalg handler om man vil ha privatisering av eldreomsorg og velferdstilbud der kvaliteten og arbeidsvilkårene svekkes eller fortsatt satsing på verdens beste offentlige velferd.

Mange steder handler det om man vil ha skattekutt for de som ikke trenger det, eller om man skal bruke pengene på kommunale tilbud.

Skole blir også viktig i valget. Arbeiderpartiet og AUF vil ha flere lærere, mer oppfølging av hver enkelt elev så alle kan lære mer og vi vil fortsette rekordsatsinga på oppussing av gamle og bygging av nye skolebygg. Høyre på sin side har de siste åra blitt et ytterliggående parti i skolepolitikken, som nå også FrP tar avstand fra, og ønsker masseprivatisering av den offentlige skolen, karakterpress på barneskolen og vil innføre så mange tester at det går ut over tida elevene har til å lære. Det gjør at Arbeiderpartiet vinner skoledebatten i årets valg!»

Erik Tørrissen nestformann, fpu

«Siden dette er et lokalvalg vil dette selvfølgelig variere fra kommune til kommune, og fra fylke til fylke. Jeg mener imidlertid at det viktigste kommunen gjør, er primæroppgaver som eldreomsorg og skole. For meg er det viktig at man setter fokus på disse primæroppgavene før man lover gull og grønne skoger, og kommer med mye valgflesk. Jeg vil ha en skole og en eldreomsorg man kan være stolt av, før man bruker penger på mindre viktige saker. I Ålesund vil også en veldig viktig sak være bompenger. Her går flertallet i bystyret mot en folkeavstemning om hvorvidt det skal innføres bompenger. FrP er helt klart imot bompenger, og lytter og tar befolkningen på alvor.

Ja til valgfritt sidemål, Ja til valgfri sidemålsundervisning, NEI til bompenger, NEI til eiendomsskatt, Ja til en bedre skole og JA til eldreomsorgsgaranti!»

Henrik Asheim tidligere leder i unge høyre

«I et lokalvalg varierer det som regel mye fra kommune til kommune hva som er den viktigste saken. Noen steder står debatten om skolestruktur, andre om den lokale veien eller om eiendomsskatt skal innføres.

Men alt i alt tror jeg skole kommer til å bli den viktigste saken i valgkampen. Vi ser allerede konturene av en mer opphetet skoledebatt på det rikspolitiske nivået, og dette kommer også til å prege mange av de lokale debattene. Skole er også et politisk område som både kommuene og fylkene har ansvaret for, noe som gjør saken mer aktuell. »

Per Olaf Lundteigen stortingsrepresentant sp

«lokal sjukehus»