Maren Østbø kommunestyrerepresentant for ap i sola

«Det er viktig å få i gang en debatt på dette, først og fremst. Vi driver et samfunn med rom for alle, og skal derfor også gjøre levekårene gode for alle. »

Andreas Halse faglig leder i sosialistisk ungdom

«Det er utvilsomt dyrt å være singel i dag. Problemet er at det har blitt sånn at det ikke er mulig å leve på en full inntekt lenger. Istedet for å ha kontroll på for eksempel boligmarkedet og strømmarkedet, lar man spekulanter og og et fritt marked presse prisene opp til latterlige nivåer.

Det er et paradoks at politikere annerkjenner at boligprisene er for høye for enslige, pensjonister osv. men løser problemet ved å gi botilskudd som presser prisene ytterligere opp og ender i lomma på eiendomsspekulanter.

Det som trengs er en omfattende sosial boligbygging, politisk kontroll over strømprisene og en politisk vilje til å gjøre det mulig å leve med alle typer familieforhold. »

Sandra Borch leder i senterungdommen

«Ja!

Senterpartiet har hele tiden vært opptatt av å gi de single gode og bedre vilkår enn hva som i dag er tilfellet. Og det gjelder særlig når det kommer til skatt og avgifter, i dag har vi mange faste summer, disse bør i større grad måles etter forbruk. En bør derfor få målt kommunale avgifter og andre avgifter etter forbruk, og hvor mange personer som faktisk bor i boenheten.
»

Odd Einar Dørum bystyrerepresentant for venstre i oslo

«Jeg deler Trine Skei Grandes vurderinger. Som far og bestefar synes jeg de single bør få sin stortingsdrøfting gjennom en stortingsmelding.»

Sindre Nilsskog 1. nestleder i sør-trøndelag unge høyre

«Dette blir for dumt.
Ikke fordi jeg nødvendigvis er uenig med Grande, men fordi det finnes uendelig mye vi kan (og bør) bruke tid og ressurser på før dette.»

Eva Kvelland bystyrerepresentant for venstre i kristiansand

«Det er vanskelig å svare ja eller nei på, men det er i alle fall sikkert at vi trenger mer kunnskap og fokus på en så stor gruppe mennesker som aleneboende er. I dag er vi veldig opptatt av hvordan kjernefamilien har det - men nesten ingen snakker om de fire av ti husholdningene der det bare bor én person. Av en eller annen grunn, så er dette en gruppe vi aldri omtaler særskilt. Eller det vil si, ingen andre enn Trine Skei Grande. Om du er én istedenfor to, så har du ikke halvdelen av utgiftene. Det kan lommeboka mi bekrefte! Skal vi begynne et sted, så må det være i avgiftssystemet. Det er bygd for mor, far, barna og bikkja!»

Anja Berggård Endresen kommunestyrerepresentant i sola, venstre

«Det stemmer ikke at politikerne har sviktet de single, men de har i for liten grad lagt vekt på at snart 900.000 innbyggere lever som enslige med de økonomiske utfordringer dette innebærer. Vi kan ta hensyn til denne befolkningsgruppen ved å legge om avgiftssystemet slik at faste offentlige avgifter som vann og renovasjon blir snudd om til å dekke reelt forbruk. Dette er både mer miljøvennlig, men også mer rettferdig. Dagens avgiftssystem er basert på KrFs oppfatning av den ideelle familiesammensetning og i likhet med andre deler av ”A4-familiepartiets” politikk, ekskluderer dette store befolkningsgrupper.»

Kåre Gunnar Fløystad gruppeleder for sp i aust-agder

«Ja.

Senterpartiet mener at skatt skal være knyttet til inntekt og at skattesystemet skal bidra til utjevning. Rent økonomisk lønner det seg utvilsomt å bo flere sammen, ergo bør skattesystemet ta hensyn til denne forskjellen.

Eiendomsskatt, som er høyresidens skatteleggingsmetode, er et godt eksempel på noe som slår skjevt ut.

Avgifter bør også være knyttet til forbruk, og ikke bare være en fast sum. Faste summer gjør det gunstigere for de som bor flere sammen, mens aleneboende må ta hele regning alene. Ulike kommunale avgifter er gode eksempler på dette.»

Tellef Inge Mørland gruppeleder for ap i aust-agder

«Jeg vil ikke si at norske politikere har sviktet de single, men særlig i forhold til boligmarkedet må man få på plass en mer aktiv, sosial boligbyggingspolitikk. Med dagens boligpriser er det for mange nesten umulig å kjøpe sin egen bolig, særlig gjelder dette single som skal betjene sitt lån på bare en inntekt.»

Geir Arne Bore sjefredaktør drammens tidende

«Nei. Politikerne har ikke noe ansvar overfor en så generell gruppe som de single. Det er uansett mange støtteordninger som også gjelder for single i utsatte situasjoner, og stadig flere avgifter blir basert på reelt forbruk. Å prioritere dette vil være feil i forhold til de mange andre utfordringene i samfunnet. »

Peder Sjo Slettebø tidligere sentralstyremedlem unge høyre

«Singelpolitikk... Give me a break! Det me treng i dette landet er mindre politikk, grenser for politikk, og meir fridom for enkeltmennesket til å bestemme over eget liv.

»

Torjus Løkken kommunestyrerepresentant for høyre i gjøvik

«Når staten lager egen telefon for ribbesteking i jula, går det vel ikke lang tid før nemda for sjekking er oppe og går...»

Even Aleksander Hagen fylkestingsrepresentant for arbeiderpartiet i oppland

«Norske politikere har ikke sviktet de single. Det er for tabloid si. Det har de siste årene skjedd mange positive ting, som kommer både single og par til gode. Men det er ikke utenkelig at det er på tide å gjøre grep for å utjevne urettferdigheter single møter i boligmarkedet og andre steder der det i utgangspunktet lønner seg å være to. I vårt moderne samfunn må vi greie å ta vare på alle, uansett livssituasjon.»

Christian Holstad Lilleng leder i råde venstre

«Ja, som Trine Skei Grande sier, så er dagens samfunn bygget på "kjernefamilen" med to inntekter mens over 850.000 faktisk ikke har mer enn en inntekt å rutte med. Dette gir ikke bare ulemper i boligmarkedet, men en enslig husholdning må f.eks. betale det samme i de fleste kommunale avgifter som en famile, selv om forbruket for en enslig naturlig nok er mye mindre enn for en famile. Avgiftsystemet må forandres slik at det bygger på forbruk og ikke på standardsatser.»

Lars Vangen medlem i samferdsel, miljø- og klimakomiteen i østfold, sp

«Veldig mange partier er lite opptatt av dette spørsmålet. Senterpartiet har derimot arbeidet lenge med dette og er kåret til single-partiet av organisasjonen for enslige. Blant annet med politikk på at en i bolig i større grad skal betale for bruk når det gjelder strøm og kommunale avgifter.»

Peter Christian Frølich stortingskandidat, hordaland høyre

«Dagens boligmarked er vanskelig å komme inn i, særlig for dem som er single og dermed lever på én inntekt.

Økt bunnfradrag og skattelettelser vil gi folk en høyere disponibel inntekt. Dette er det enkleste virkemiddelet for å hjelpe dem som sliter med å få endene til å møtes.

Kort sagt: Folk med vanlige inntekter vil tjene på Høyres skattepolitikk, enten de er single eller ikke.»

Tord Lien olje- og energiminister (frp)

«Kjernefamilien/småbarnsfamilien er grunnsteinen og den viktigste institusjonen i ett hvert samfunn. Den sikrer også nasjonens fremtidige eksistens. Så lenge staten skal ha en politikk som legger særskilt til rette for måter å organisere livet sitt på bør det være for den formen samfunnet og nasjonen har mest nytte av.

Å opprettholde og å øke antallet barnefødsler og å legge til rette for best mulig oppvekstvilkår for barna bør være en prioritert oppgave for nasjonal politikkutforming.

Når det er sagt er jeg vel ikke sikker på at Trine har belegg for å si at fordi man er singel så får man dårligere helse, lønnsutvikling og levekår. Det blir vel en mer klassisk høna eller egget debatt. »

Finn Erik Vinje professor i nordiske språk uio

«Jeg tør ikke svare ja eller nei på et slikt generelt spørsmål, men jeg har en fornemmelse av at Ensliges Landsforbund har tyngde bak sine krav.
For øvrig kan jeg ikke holde tilbake en språklig observasjon: Ordet singel later til å ha trengt tilbake det hederlige, slitesterke ordet enslig. Og grunnen er åpenbar: Enslig antyder noe stakkarslig, hjelpeløst og ynkelig, mens singel formidler et inntrykk av urban ungdom og fritt valg.
I det spørsmål som er dagens tema, burde det heller stått enslig. »

Gaute Brækken lokalpolitiker for krf i oslo

«Jeg vil ha en ny singelpolitikk! Omtrent fire av ti husholdninger i Norge består nå av bare én person. Jeg mener at vi ikke har tatt inn over
oss denne virkeligheten, og at samfunnet ikke i stor nok grad er tilrettelagt for enpersonhusholdninger. Jeg vet ikke hvor mange som er single hele livet, men det er klart at disse kommer dårlig ut på en rekke områder. En god familiepolitikk må også ivareta single og de ulike familieformer som finnes.»

Sondre Båtstrand bystyrerepresentant i bergen for miljøpartiet de grønne

«Ved å innføre kommunale gebyrer som varierer med forbruk (f.eks. mengde restavfall), vil single komme bedre ut av det samtidig som vi stimulerer til miljøvennlig atferd.»

Erlend Wiborg stortingsrepresentant, frp

«Ja, gjennom et så høyt avgiftsnivå som vi har i Norge rammer det ofte de single ekstra mye. Bi bør derfor endre avgiftene til å dekke de konkrete kostnadene/forbruket. Vi bør også fjerne dokumentavgift, tv lisens etc som rammer de med svak økonomi hardest»