Håkon Block Vagle bystyremedlem i sandnes for høyre

«Jeg fulgte med; dette var et spennende valg. Hvilke konsekvenser valget vil få for oss tror jeg gjenstår å se.»

Hilde Ekeberg kommunestyrerepresentant for krf i lillehammer

«Jeg har ikke fått fulgt så mye med som jeg skulle ønske. Men satser på å få med meg valgvaken i kveld.

Dessverre ser det ikke ut til å Kristendemokraterne kommer til å komme inn i Folketinget. Men jeg håper at dansk politikk skifter retning på noen viktige felter. For det første på invandrings- og integreringsfeltet hvor dansk diskurs har gått i retning av at mener at den eneste veien til å bli dansk er gjennom danske blodsbånd. Det skaper et fattig samfunn.

Det samme gjør dansk sorteringspolitikk. I dag fødes det nesten ingen barn med Down´s syndrom i Danmark fordi man har lagt opp til full screening av gravide.

Jeg heier på mangfoldet i det danske valget!»

Sindre Nilsskog 1. nestleder i sør-trøndelag unge høyre

«Dessverre ikke. Det er avgjørende for oss i Norge at landene rundt oss er stabile. Hadde det ikke vært for at jeg har vært så opptatt med vårt eget valg (og dermed har et stort etterslep i studiene nå) ville jeg trolig fulgt valget med større interesse!»

Kari Helene Partapuoli leder, utviklingsfondet

«Jeg har bodd 9 år i Danmark og opplevd de store samfunnsendringene VK-regjeringen har skapt. Det kan se ut som det nå er et nytt politisk klima i Danmark selv om hele det politiske landskapet har flyttet seg mot høyre. Dessuten har Danmark aldri hatt en kvinnelig statsminister. Uavhengig av politisk ståsted er det alltid hyggelig med en kompetent kvinne i førersetet.»

Ole Johnny Stavn gruppeleder for senterpartiet i buskerud

«Valget i Danmark ser ut til å bli veldig spennende. Småpartiene i dansk politikk er virkelig med på å gi en bredde i debatten, og synligjør klare politiske skillelinjer. Det blir spennende å se resultatet.»

Erlend Bøe leder. tromsø unge høyre

«Ja. Håper selvsagt på videre borgerlig styre i Danmark med Venstre og Lars Løkke. Men ser at Helle Thorning er skummel på de siste valgdagsmålingene i Danmark! Følger med utover kvelden/natten.»

Petter Kvinge Tvedt politisk rådgiver i finansdepartementet, frp

«Heier på Venstre! »

Even Aleksander Hagen fylkestingsrepresentant for arbeiderpartiet i oppland

«Ja! Heia Helle:-)»

Hilmar L. Mjelde stipendiat i sammenlignende politikk, uib

«Det blir interessant å se om sosialdemokratene (som vinner valget) vil reversere omstridt borgerlig politikk, f.eks. tiltak for å begrense innvandringen. Vi har tidligere sett her til lands at venstresiden i posisjon unnlater å reversere borgerlig regjeringspolitikk venstresiden var imot i opposisjon, f.eks. Willochs liberalisering.»

Sveinung Rotevatn leder unge venstre og stortingsrepresentant

«Så absolutt. Eg er på plass i København, og gler meg stort til valvake med Radikale Venstre i kveld. Venstres søsterparti ligg nemleg rundt 10 % på målingane, og ser ut til å gjere eit brakval.»

Eirik Bergesen eirik bergesen, skribent og daglig leder av norsk opplysningsproduksjon

«En kan godt være uenige i politikken, men Danmark er, i motsetning til Norge, et virkelig annerledesland i Europa. En skal ikke la seg overraske over at denne linjen fortsette, tross at det går mot regjeringsskifte.»

Lars Vangen medlem i samferdsel, miljø- og klimakomiteen i østfold, sp

«Må innrømme at jeg ikke har det engasjementet for valget i Danmark som jeg kanskje burde. Er vel mest opptatt av vårt eget valg og det som hender nå i etterkant.»

Odd Einar Dørum bystyrerepresentant for venstre i oslo

«Ja , jeg følger med.Det er et nordisk naboland som står overfor betydelige økonomiske problem som
må løses.Samtidig er det et land hvor polariseringen i integreringspolitikken er større enn i Norge. Det er mye å lære her.Samtidig er jeg som nyvalgt lokalpolitiker for Venstre i Oslo opptatt av kloke grep for å løse parkeringsutfordringene i store byer.Her vet jeg at Danmark har noe å lære meg.»

Iver Aastebøl tidligere leder i rød ungdom

«Ja, jeg følger spent med på hvordan Enhetslisten gjør det, de ligger an til å tredoble antallet delegater.»

Ole Martin Juul Slyngstadli sentralstyremedlem i auf

«Uten tvil. Og jeg heier selvsagt på våre sosialdemokratiske kamerater!»

Finn Erik Vinje professor i nordiske språk uio

«Ja da, jeg gjør da det, sånn passe - men den politiske interessen min er hobbypreget, og jeg er heldigvis ikke yrkesmessig forpliktet til å følge med.

I denne norske ettervalgstid trer jeg igjen inn i min språkmanns-rolle og konstaterer at man i det politiske miljø nå oftere enn før uttaler tallene på den riktige måten og snakker om stortingsvalget i "tjuetretten", jubileet i "tjuefjorten" osv. Det var visst Kristin H. som gikk i brodden.
»

Tellef Inge Mørland gruppeleder for ap i aust-agder

«Følger med, og ser at det blir spennende om vi får en sosialdemokratisk statsminister i Danmark!»

Gaute Brækken lokalpolitiker for krf i oslo

«Jeg følger litt med fordi valgresultatet kan si noe om politiske strømninger også i Norge.»

Elisabeth Løland tidligere leder i krfu

«Selvfølgelig. Valgkvelden er nerdenes julaften. Andre lands valgkvelder er litt som restepakkene man ikke rakk å levere før jul, det er ikke fult så omfattende men det er spennende likevel. »

Atle Simonsen sentralstyremedlem, fpu

«Ja! Skulle så gjerne vært å drevet valgkamp for Venstre, men ble vanskelig med to valgkamper samtidig.»

Henrik Asheim tidligere leder i unge høyre

«Bare så vidt.
Kom litt tett på den norske valgkampen. Men skal følge med i kveld selv om jeg tror det blir regjeringsskifte. »

Stein Petter Haugen leder i kystpartiets ungdom

«Ja det gjør jeg. Håper at sentrum i Danmark gjør det litt bedre enn sentrum i Norge slik at det kan bli en inspirasjon for alle oss i sentrum frem mot valget om 2 år»

Eirik Faret Sakariassen bystyremedlem i stavanger, sv

«Er for tiden opptatt med etterdønningene av vårt valg og forhandlinger om posisjoner lokalt. Men jeg registrerer at de rødgrønne ligger godt an og det gleder meg :)»

Petter N. Toldnæs leder i lillesand venstre

«Ja, valget i Danmark er spennende. Som Venstre-politiker er det interessant å følge Radikale Venstres utvikling fra forrige valg, og det er interessant å høre den skarpe retorikken. En av valgkampens morsomste ordvekslinger falt mellom Pia Kjærsgaard (DF) og Margrethe Vestager (R) forrige uke.

Vestager mødte Kjærsgaard til en debatt et par kilometer fra den dansk-tyske grensen, hvor temaet var den forsterkede grensekontrollen. Pia Kjærsgaard sa at selv om hun likte naboene sine, så hadde hun jo allikevel en hekk. Da spurte Vestager om hun patruljerer hekken sin hver natt.»

Ove Vanebo tidl. formann i fremskrittspartiets ungdom

«Ja! Og jeg krysser fingrene for danske Venstre! Sosialistene har ikke særlig til alternativ for å styre landet bedre, men spiller bare på regjeringsslitasjonen. Fortsatt fremgang, sier nå jeg!»

Erik Fløan landsstyremedlem, unge høyre

«Definitivt! For det første har jeg stor personlig interesse for Danmark og Færøyene, og for det andre vil utfallet av valget påvirke norsk økonomi etter hva slags økonomisk politikk som føres. Dessuten kan valgvinnerne i Danmark være til inspirasjon for norske likesinnede. Blokkene ligger langt jevnere an på meningsmålingene enn det norske medier beskriver.»