Ole Jørgen Anfindsen forfatter og redaktør av nettstedet "honest thinking"

«Det tviler jeg på. Prostitusjon kan bare avskaffes ved hjelp av totalitære metoder. Når staten gir seg til å undersøke hvilke avtaler som kan være inngått mellom to mennesker som har frivillig sex, er det noe fundamentalt galt. Når politiet skal bruke av sine knappe ressurser på å avsløre seksuelle transaksjoner som ikke tilfredsstiller statens krav, samtidig som alvorlig kriminalitet forsømmes, da prioriterer man feil. Menneskehandel og utnyttelse av prostituerte er alvorlige greier, men det finnes selvsagt andre måter å bekjempe dette på, enn dagens norske lov. »

Stein Petter Haugen leder i kystpartiets ungdom

«Nei for meg virker det ikke slik. Jeg synes det er bra vi har fått en slik lov i Norge, men den har sine uheldige sider. Jeg mener at den ikke skal gjelde i utlandet, men at det landets aktuelle lov som skal gjelde.»

Eilev Hegstad internasjonal nestleder, krfu

«I og med at både ute og innemarkedet er blitt redusert må loven sies å være vellykket. I tillegg har holdninger til salg og kjøp av sex blir endret til det bedre.

Det som kan sies er at innsatsen for å bedre kårene til de som er utsatt for menneskehandel kan bli bedre, mye bedre!»

Erlend Bøe leder. tromsø unge høyre

«Ja til kjøp og salg av sex. Jeg er for en norsk versjon av "Red-light district", selvsagt underlagt et strengt lovverk med kontroll og tester. Sexkjøpsloven fører bare til mer elendighet hos de protistuerte.»

Sindre Palmberg landsstyremedlem, unge venstre

«Når rødgrønne politikere er fornøyde fordi prostituerte angivelig ikke er synlige på Karl Johan (noe som for øvrig er bare tull!), sier det litt om hvilke moralistiske som lå til grunn da loven ble vedtatt.

Loven ble trumfet gjennom mot de prostituertes vilje og faglige anbefalinger. Regjeringen har heller ikke klart å stable på plass gode alternative tilbud til prostitusjon, selv om dette var et av deres viktigste argumenter for å innføre loven.

Det er også absurd at loven skulle få bukt med menneskehandel. Menneskehandel var strengt tatt forbudt før sexkjøploven kom på plass. Det som har skjedd, er at loven har bidratt til å skyve markedet under jorda. Det rapporteres om at prostituerte må gå med på stadig mer ydmykende ting, uten kondom, for mindre betaling. Dermed bidrar loven til at mange får en mindre verdig hverdag og mer utsatt helse. Men så lenge det «ikke er synlig», kan de i moralens høyborg slå seg fornøyd på brystet og lukke øynene – de har jo vedtatt problemet bort!

Det er på tide at man slutter å lansere forbud som en slags universalløsning på alle sosiale problemer. Om man vil menneskehandel til livs, må man sette inn ressurser på nettopp det, ikke vanskeliggjøre arbeidet med forbud som presser markedet mer under jorden. Vedtak tuftet på blind moralisme har som regel veldig lite for seg. »

Sindre Nilsskog 1. nestleder i sør-trøndelag unge høyre

«Om loven har lykkes etter sin hensikt? Nei.
Om det er lurt å ha en slik lov? Skeptiiisk.»

Finn Erik Vinje professor i nordiske språk uio

«Det er en håpløs lov, jeg skjønner ikke hvor Stortings-flertallet var den dagen da den ble vedtatt.
Det er meg ubegripelig at det skal være forbudt mellom voksne å inngå avtale om bedrive seksuelle handlinger.
Men penger er altså nøkkelordet. Er penger innblandet, skal slike avtaler være forbudt. Men salg forutsetter kjøp, så man er like langt.
»

Petter Kvinge Tvedt politisk rådgiver i finansdepartementet, frp

«Nei. Renovasjon av noe man ikke liker er er sjelden vellykket. Det er forsatt utbredt prostitusjon i Norge. Det er bare mindre synlig for moralens voktere i Krf og SV.

Prinsipielt mener jeg at kjøp og salg av sex burde vært lovlig og holdt i ordnede former, f.eks. med bordeller underlagt et solid lovverk. Slik det er i dag tvinger man prostitusjon over i et svart marked, der kriminelle bakmenn og halliker styrer showet.»

Erik Tørrissen nestformann, fpu

«Nei. Det er viktig å skille mellom salg av sex, og menneskehandel. Som liberalist ser jeg ikke noe problem i at noen velger å selge kroppen sin, men menneskehandel er noe man må bekjempe. Dette bekjemper man ikke ved å forby sexkjøp, som da tvinger disse menneskene "under jorden". Vi ser gatene i storbyen er full av prostituerte, som etter all sannsynlighet er offer for menneskehandel, men som nå lever under et enormt press siden det de gjør nå er ulovlig. Jeg tror legalisering er vegen å gå, for å få dette fenomenet opp på overflaten, og en storstilt satsing på å hjelpe de som er offer for menneskehandel i Norge.»

Eva Kvelland bystyrerepresentant for venstre i kristiansand

«Nei, den var og er en katastrofalt dårlig idé. Loven er et resultat av sosial symbolpolitikk som ikke gjør noe annet enn å gi regjeringen et ute-av-syne-ute-av-sinn-behag. Sosialpolitikk handler ikke om å feie gatene - verken for prostituerte, rusmisbrukere eller tiggere. Det handler om å hjelpe de som trenger hjelp. Denne loven fungerer kun som en dårlig piasavakost.»

Tellef Inge Mørland gruppeleder for ap i aust-agder

«Nei! Loven burde aldri vært innført.»

Sveinung Rotevatn leder unge venstre og stortingsrepresentant

«Sexkjøpslova er ei prinsipiell og sosialpolitisk katastrofe. Den er eit uttrykk for sosialistisk peikefingermoral og sosialdemokratisk renovasjonstankegang. Som med tiggarar og narkomane, tenkjer ein at også prostituerte vil forsvinne frå gatene berre vi innfører eit statleg forbod. Det er sjølvsagt berre sprøyt. Regjeringa banka gjennom forbodet med eit knapt stortingsfleirtal, og mot faglege tilrådingar - ikkje minst frå dei prostituerte sjølve. Resultatet er at jentene blir tvungne under jorda, og vi får meir makt til hallikar og bakmenn.

Dei raudgrøne lova at det skulle kome ein solid innsats for å hjelpe jentene (og gutane) når forbodet vart innført, men det har ikkje skjedd noko som helst. Regjeringa lukkar augene, og latar som prostitusjon ikkje lenger eksisterer sidan det er forbode. Dei burde skamme seg, heile gjengen.»

Sondre Båtstrand bystyrerepresentant i bergen for miljøpartiet de grønne

«Jeg ser ikke den store virkningen av loven.»

Amit Ighani nestleder i akershus unge høyre

«Nei.»

Odd Einar Dørum bystyrerepresentant for venstre i oslo

«Nei. Jeg og Venstre var imot da loven ble innført. Vi mente at den ville gjøre livet tøffere for de prostituerte. Det ble argumentert med at loven ville bekjempe "trafficking" - den moderne
slavehandelen med prostituerte.Venstre trodde ikke på det.Kamp mot trafficking er krevende politiarbeid.Det samme er å gi jenter som vil ut av det en sjanse til å klare det.Det krever en rekke tiltak som er andre enn å kriminalisere sexkjøp.»

Erik Fløan landsstyremedlem, unge høyre

«Nei, den har flyttet markedet under jorden, og det har gjort de prostituerte mer avhengige av halliker. Ikke i tråd med intensjonene, men så kommer man heller ikke særlig langt med intensjoner.»

Even Aleksander Hagen fylkestingsrepresentant for arbeiderpartiet i oppland

«Ja, den er vellykket. Det at loven ble vedtatt har satt fokus på et alvorlig samfunnsproblem, og det at søkelyset blir satt på dette temaet beviser at den spiller en viktig rolle.»

Hilde Ekeberg kommunestyrerepresentant for krf i lillehammer

«Jeg tror sexkjøpsloven var riktig og nødvendig. Riktig med tanke på det holdningsskapende og viktig med tanke på bekjempelse av menneskehandel. Jeg er ikke villig til å se på at Norge blir en arena for menneskehandel.

Men på en del viktige områder har regjeringen sviktet i oppfølgingen. Dette gjelder særlig hjelpetiltak til og oppfølging av prostituerte og dem som er utsatt for menneskehandel. Her svikter den rødgrønne regjeringen den svakeste parten og det er ikke noe å skryte av. »

Petter N. Toldnæs leder i lillesand venstre

«Nei, det er ikke noe poeng i å vedta lover som ikke blir håndhevet. Sexkjøploven er symbolpolitikk.»

Jenny Klinge stortingsrepresentant sp

«Vi har ikkje fått bukt med alle problem, men karar som går opp og ned Karl Johan slepp å bli nedrente av horer slik dei vart tidlegare. Det er eit framsteg i seg sjølv. Gatebiletet i Oslo er viktig både for dei som bur der og dei som besøker byen.

Sexkjøpsloven er eit signal om kva samfunnet ikkje aksepterer av norske borgarar verken i innland eller utland. Lover skal ikkje berre medføre straff, dei skal også i beste fall endre haldningar over tid. Dette håpar eg lova bidreg til.»