Christina Ramsøy vararepresentant til stortinget, sp

«Sentrumsalternativet er ikke dødt, og jeg ser absolutt en mulighet for at vi skal sitte i regjering med KrF og Venstre igjen. Styrken til sentrum er at man kan se til begge sider. Sentrum er ikke tjent med at vi krangler om hvem og når de andre forlot sentrum»

Lars Birger Salvesen fylkesvaraordfører i akershus, krf

«Jeg mener sentrum ikke er dødt, men det er ingen tvil at det per i dag er slik at sentrum har gått til hver sin kant.

Det betyr jo ikke at man ikke kan finne tilbake på et senere tidspunkt. Det vil for eksempel være vanskelig å danne regjering uten støtte fra et eller flere sentrumspartier. Det viser at man har en rolle.»

Tore Eugen Kvalheim tidligere leder, ys

«Det er aldri noe som er dødt i politikkens verden.»

Gaute Brækken lokalpolitiker for krf i oslo

«Sentrumsalternativet er selvsagt ikke dødt, det bare hviler litt for tiden.»

Erlend Bøe leder. tromsø unge høyre

«Ja. For meg kan de være et samarbeidsalternativ, men aldri et regjeringsalternativ!»

Morten Myksvoll bystyremedlem i bergen, frp

«Ja. Det har aldri vært et alternativ, mer en "last resort." Gledelig at en i Venstre varmer til tanken om en borgerlig regjering som selvfølgelig må inkludere FrP. Lover godt. Unge Venstre fortjener ros for arbeidet så langt, og forhåpentligvis kommer de i mål.»

Christer Kjølstad sentralstyremedlem, fpu

«Med unntak av Unge Venstre, så ser jeg på sentrum som mygg. De er små og irriterende og plager deg når du minst ønsker det. Jeg vet at sentrum "er der", men skjønner ikke hvorfor.»

Petter Rønning bystyrerepresentant i trondheim, venstre

«Sentrumsalternativet er dødt så lenge Navarsete sitter ved roret. SP burde lære litt av Senterungdommen.»

Sindre Nilsskog 1. nestleder i sør-trøndelag unge høyre

«Det håper jeg da inderlig»

Lars Martin Mediaas leder for tenketanken progressiv

«Hvis KrF ikke velger side OG havner på vippen, er det hverken flertall for en rødgrønn regjering eller en borgerlig regjering med V-H-FrP. Da kan sentrum danne regjering. Eller de rødgrønne kan fortsette som en mindretallsregjering. Hvis ingen av dagens to blokker får flertall, er alle alternativer mulige.»

Erlend Jordal politisk seniorrådgiver

«Senterpartiet knuste sentrumsalternativet da de ikke kunne være med i Høyre-sentrumsregjeringen etter valget i 2001.

Da gikk Sp vekk fra sentrum og tok skrittet over til de røde. Senere har de forankret seg på den siden. Det reelle sentrum ligger som det har gjort historisk, godt plassert på borgerlig side!»

Torjus Løkken kommunestyrerepresentant for høyre i gjøvik

«Ja, de må nok se til høyre! »

Henrik Asheim tidligere leder i unge høyre

«Ja»

Kenneth Engeland Smith nestleder, arendal krfu

«Nei, men det er ikke så stor sansynlighet i 2013, men man har sagt at sentrum er en død plan før, men i valget i 2011 så vi jo nettopp at Sentrum reiste seg igjen og hvis det fortseter slik vil vi kunne se en ny sentrumsregjering. Men det vil tiden vise, men jeg tror det kan skje igjen»

Erik Lunde bystyrerepresentant, oslo krf

«Selvfølgelig kan det skje igjen. Et samlet sentrum vil utgjøre et realistisk regjeringsalternativ. Alle de tre sentrumspartiene taper på den polariseringen som nå skjer. Hvis Sp vil en vakker dag komme går ut av det rødgrønne samarbeidet og KrF og V ikke diskrediterer seg som sentrumspartier ved å inngå regjeringssamarbeid med Frp, kan sentrum igjen utfordre toblokkstenkningen i norsk politikk.»

Kevin Lund Olsen nestformann, fredrikstad fpu

«Heldigvis for Norge er det dødt. Om noen av disse partiene kommer i Regjering blir det i så fall med partier fra venstre eller høyre siden, og det er godt mulig.
Er ganske sikker på en borgerlig regjering til neste valg hvor kanskje Venstre følger med.
»

Håkon Block Vagle bystyremedlem i sandnes for høyre

«Dette synes jeg er en litt merkelig debatt, fordi den tar utgangspunkt i at Venstre, KRF og SP utgjør sentrum, helt uavhengig av hvilken politikk de tre partiene faktisk fører.

Sentrumspolitikken lever idag i beste velgående - men alternativet SP, V og KRF er dødt.»

Trude Brosvik gruppeleiar, sogn og fjordane, krf

«Nei. Eit sterkt sentrum er viktig i norsk politikk framover. Om det er aktuelt med ei sentrumsregjering av berre Sp, KrF og V er nok tvilsomt slik tala no er. Men desse som blokk saman for å vri politikken mot sentrum er interessant.»

Simon Furnes leder i rogaland unge venstre

«Det er det samme Venstre som for 40 år siden. Sentrum er vid definisjon. Rent politisk startet den med felles borgerlig samling mot sosialistene. I dag vet nok få venstrefolk og velgere kva den vil si. Spesielt etter som Senterpartiet har blitt et mer reaksjonært parti i regjering. Et parti som kun har rollen som beskytter av høye landbrukssubsidier. Er det sentrumsalternativet fra Senterpartiet?»

Håkon Berg bystyrerepresentant i tønsberg, høyre

«Ja, sentrumsalternativet er dødt. Senterpartiet tok livet av dette alternativet da partiet gikk til sengs med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.»

Elisabeth Løland tidligere leder i krfu

«nei, det har jeg ikke merket noe til. »

Kristian A. Eilertsen nestformann i troms fpu

«Jeg vil si at sentrum som et regjeringsalternativ er dødt. Ser ikke hvordan et samlet sentrum skal klare å bli store nok til å kunne utfordre de store partiene på både høyre- og venstresiden!»

Hilde Ekeberg kommunestyrerepresentant for krf i lillehammer

«De siste årene har vist at partier som er nederlagsdømte plutselig kommer tilbake. Når man spør norske velgere om hvor de plasserer seg på høyre-venstre aksen er de ganske jevnt fordelt. Jeg tror ikke norsk politikk vil være tjent med en todeling. Sentrum trengs og sentrum vil komme sterkere. »

Daniel Bjarmann-Simonsen nestleder, nordland høyre

«Det finnes det ikke noe absolutt svar på, men skal det gjenoppstå som et reellt alternativ krever det en god arkitekt, slik Sponheim var da han skrev sentrumshistorie sist.»

Martin Clausen-Bekkelien leder i oslo unge venstre

«Så reaksjonært som SP har blitt er nok ikke sentrum noen gullgruve for Venstre, nei. Venstre er et liberalt borgerlig parti, og det er dessverre ikke SP. »

Emil André Erstad leder i krfu

«Sentrum lever i aller høyeste grad og bestemmer hvem som får sitte i regjering i 2013. Jeg tror vi kan få en ny sentrumsregjering, sannsynligvis tidligst i 2017. »

Stein Petter Haugen leder i kystpartiets ungdom

«Overhodet ikke. Sentrum vil komme sterkere ennn noensinne»

Atle Simonsen sentralstyremedlem, fpu

«Ja. Halleluja!»

Sondre Båtstrand bystyrerepresentant i bergen for miljøpartiet de grønne

«Jeg er enig i at Venstre har beveget seg for langt til høyre i den økonomiske politikken, og håper partiet kan dempe markedsliberalismen sin nok til at et sentrumsalternativ igjen blir aktuelt.»

Ann-Hege Lervåg gruppeleder for sp i nordland

«Jeg har god tru på en framtid for sentrumsalternativet i norsk politikk. Det krever en stor jobb og vilje i ALLE de 3 sentrumspartiene, kanskje aller mest hos Venstre og Sp. Stor jobb, men ingen umulig jobb!»

Jonas Stein Eilertsen byråd for næring, kultur og idrett i tromsø, venstre

«Nei. Ikke med dagens Senterparti. Et strukturkonservativt parti som går med hodet baklengs inn i fremtiden. Venstre er et moderne og liberalt parti som er fremtidsoptimister og positiv til nødvendige samfunnsreformer.»

Tom Hetland kommentator, stavanger aftenblad

«Det meste kan skje i politikken, men for tida er det ikkje mykje liv att i sentrumssamarbeidet. »

Terje Knutsen førsteamanuensis i sammenlignende politikk, uib

«Sentrumsalternativet er dødt. Og begravelsen har funnet sted i stillhet. »

Eirik Faret Sakariassen bystyremedlem i stavanger, sv

«Neppe, Sp på sin side og Venstre på sin blir etter hvert ganske definert som en del av henholdsvis sentrum-venstre-parti og sentrum-høyre-parti. Venstre går i mange saker veldig langt til høyre, som f. eks. arbeidsmiljøloven»

Kåre Gunnar Fløystad gruppeleder for sp i aust-agder

«Jeg har tro på en framtid for sentrum i norsk politikk. Norge trenger en tredje pol, - et grønt alternativ i tillegg til et rødt og et blått»

Lars Vangen medlem i samferdsel, miljø- og klimakomiteen i østfold, sp

«Jeg tror det er fullt mulig at Venstre, KrF og SP kan sitte sammen i regjering igjen. Men dersom det noen gang skal skje så må Venstre krype ut av senga til FrP.»

Magnus Weggesrud nestleder, buskerud senterungdom

«Jeg vil ikke si det er dødt, men lagt grundig på is! Så lenge Venstre fortsetter å fri til høyresiden og vekk fra sitt egentlige jeg, er det ikke noe som taler for en ren sentrumskoalisjon med det første. Jeg ser veldig gjerne at Krf blir med i et rød-grønt-gult regjeringssamarbeid i 2013. Da ville sentrumspolitikken fått større gjennomslagskraft.»

Sivert Haugen Bjørnstad nestformann i fpu og stortingsrepresentant

«La oss håpe det»

Fredrik Mellem leder i oslo arbeidersamfunn

«Ja.»

Erlend Wiborg stortingsrepresentant, frp

«Ja, de har ikke nok styrke. Fremover vil vi enten ha AP/SV/SP Regjeringer eller FrP/H/V/KRF regjeringer. Det som kan skje er at SP, KrF eller V bytter "side", men sentrum er dødt som eget alternativ»

Ove Vanebo tidl. formann i fremskrittspartiets ungdom

«Sentrumsalternativet er steindødt. Både KrF og Senterpartiet appellerer til grupper som blir mindre og mindre i det norske samfunnet. Dermed er det helt naturlig at disse blir reduserte som politiske aktører.»

Øystein Sørumshagen ansvarlig redaktør i bygdeposten

«Ja.»

Anders Nyland sjefredaktør, bergensavisen

«Det er usannsynlig at de tre partiene får en oppslutning som skulle tilsi regjeringsdannelse. I tillegg har de vokst fra hverandre. Det skyldes ikke Venstre, som Navarsete antyder. Det skyldes primært at Sp har beveget seg til venstre på den politiske høyre/venstre-aksen og er i ferd med å bli "Sosialistisk Senterparti".»

Kjell Ingolf Ropstad stortingsrepresentant krf

«Så lenge Senterpartiet har låst seg til SV, og så lenge oppslutningen til V, Sp og KrF ikke er større, er det dødt. Men jeg tror det kan gjenoppstå. Sentrum vil alltid være en viktig maktfaktor i norsk politikk, og jeg tror partiene vil tjene på å opprettholde sentrum som et politisk alternativ.»

Even Aleksander Hagen fylkestingsrepresentant for arbeiderpartiet i oppland

«En ren sentrumsregjering er lite realistisk, og ikke til det beste for landet.»

Kato Nykvist kommentator i nationen

«Det er vanskelig å se for seg et sentrumsalternativ på kort sikt. Men en skal aldri avskrive sentrum i norsk politikk - dette er maktorienterte partier som gode på å få politisk uttelling selv med lav oppslutning.»

Tellef Inge Mørland gruppeleder for ap i aust-agder

«Per dags dato synes sentrumsalternativet å være dødt, og jeg er enig med Navarsete i at Venstre nå fremstår mer som et støtteparti for høyresiden, enn et sentrumsparti.»

Helge Andre Njåstad leder i kommunalkomiteen, frp

«Det er vel senterpartiet ingen kjenner igjen etter at dei bytta side og gjekk i regjering med SV og Ap. Heldigvis er det endå nokon senterpartistar igjen på vestlandet som er borgarlege.»