Eva Kvelland bystyrerepresentant for venstre i kristiansand

«Ja, absolutt! På kort sikt vil det kunne bidra til holde renten nede, noe som er bra både for private og næringslivet. Det er smart å stramme inn, men hvor det strammes og ikke, er et annet og parallelt viktig spørsmål.

Og jeg tror selvsagt ikke at dette gjøres i 2012, for å kunne løsne beltespenna igjen i valgåret 2013... »

Christer Kjølstad sentralstyremedlem, fpu

«Så lenge Stoltenberg velger å kutte i byråkrati og ufornuftige subsidier til norske bøndet er det klokt å kutte. Det som derimot ikke er klokt, er å kutte enda mer i ressursene til politiet. Skole, politi og helse bør prioriteres, mens kutt i landbruksstøtte, bistand og byråkrati bør ønskes velkommen.»

Stein Petter Haugen leder i kystpartiets ungdom

«Han hadde gjort lurt i og ikke investere i luksus eiendommer rundt omkring i verden, men heller brukt pengene i Norge»

Sindre Nilsskog 1. nestleder i sør-trøndelag unge høyre

«Det er i hvert fall ikke det dummeste han har funnet på.

Det eneste jeg stiller meg uforstående til er hva han skal skryte over dersom han ikke kan bable om "flere milliarder enn noen gang"...»

Maren Østbø kommunestyrerepresentant for ap i sola

«Ja, det er nødvendig å stramme inn pengebruken. Når vi ser på økonomien i resten av verden, og i særdeleshet Europas økonomi, er det tydelig at dette kan påvirke også vår økonomi. Da må vi være forberedt på det. »

Atle Simonsen sentralstyremedlem, fpu

«Ja, til drift bør man redusere statsbudsjettet slik at man kan gi skatte og avgiftslette. Men, man burde i større grad flytte kapital fra aksjer til eiendom og infrastruktur.»

Sveinung Rotevatn leder unge venstre og stortingsrepresentant

«Så absolutt. Men eg skulle ynskje at regjeringa snart kunne byrje å prioritere velferd framfor skattelette. Dersom ein hadde fjerna skatteletten for fagforeiningsmedlemmar, til dømes, ville ein hatt éin milliard friske kroner å bruke på velferd. Då kunne regjeringa styrka rusomsorgen, i staden for å kutte i behandlingsplassar. Så lenge Jens fokuserer på å gje skattelette til kameratane sine i LO, blir det mindre velferd til dei som treng det mest. »

Andreas Halse faglig leder i sosialistisk ungdom

«Jeg sier som Jens; "NEI!"

Selvsagt er det ikke nødvendig å stramme inn, det er et politisk valg. Per nå har man valgt å tvilholde på skattenivået, fremfor å bygge ut velferden. Det er dumt at Arbeiderpartiet legger seg på en linje der man viderefører en politikk der veksten i privat forbruk er MYE høyere enn veksten i offentlig forbruk. Dette vil føre til dårligere kvalitet på offentlige tjenester.

Vi i SV vil mye heller ta inn noe mer skatt for å opprettholde og forbedre helsetjenesten, skolene og andre offentlige tilbud. For eksempel vil det være på tide å sette en skatt på finanstransaskjoner. »

Haakon Riekeles tidligere nestleder i unge venstre

«Ja! Det er bra både på kort sikt hvis det bidrar til at renten holdes lav, og på lang sikt fordi generasjonsregnskapet da går mindre i minus. Lønnsveksten, gjeldsveksten og veksten i boligpriser kan tvinge Norges Bank til å sette opp renten. Det ville ført til en høyere kronekurs, som ville vært katastrofalt for eksportnæringer som rammes av krisen i resten av verden. Ved å stramme inn på pengebruken kan en renteøkning bli mindre nødvendig.

Det er også viktig å huske at vi de fleste år bruker mer oljepenger enn det realavkastningen på Oljefondet faktisk er vært. Kombinert med at det ligger enorme utgifter forbundet med eldrebølgen foran oss burde egentlig pengebruken vært lavere hvert eneste år. Sjefen for SSB har anbefalt å sette ned handlingsregelen til 3%. Dessverre har ingen politikere turt å lytte til ham.»

Torjus Løkken kommunestyrerepresentant for høyre i gjøvik

«Definitivt. Ekspansiv finanspolitikk er ikke nødvendig nå når Norge ikke befinner seg i noen økonomisk krise av noe slag. Bruken av olfefond og offentlige utgifter burde for lengst vært trappet ned, så det at Stoltenberg vil skru igjen pengefossen vil bidra til at Norge kan distanserer seg ytterligere fra økonomisk nedkjøling.»

Lars Vangen medlem i samferdsel, miljø- og klimakomiteen i østfold, sp

«Det er alltid lurt å bruke pengene smartere i vanskelige tider. Men kanskje det nettopp kan være viktig å satse når økonomien er i krise, det fungerte i stor grad under forrige finanskrise.»

Henrik Asheim tidligere leder i unge høyre

«Definitivt! »

Sondre Båtstrand bystyrerepresentant i bergen for miljøpartiet de grønne

«Det er jo flott om regjeringen strammer inn på miljøfiendtlige subsidier, men jeg håper ikke det blir noen innstramming av miljøbudsjettet.»

Even Aleksander Hagen fylkestingsrepresentant for arbeiderpartiet i oppland

«Jens Stoltenberg er bedre kvalifisert enn de fleste til å vurdere om det er nødvendig å begrense pengebruken. For folk flest er det avgjørende å ha en jobb å gå til, derfor står det respekt av en regjering som tar krevende og upopulære grep for å sikre arbeidsplasser.»

Sivert Haugen Bjørnstad nestformann i fpu og stortingsrepresentant

«Til drift, men ikke nødvendigvis investeringer!»

Jan Tore Sanner nestleder høyre

«Jens rammes nå av egen politikk og retorikk. I 6 år har mantra fra den rødgrønne regjeringen vært at "det skal ikke stå på penga", og en hver suksess er målt i bevilgningenes størrelse. Forventningene er skyhøye.

Samtidig har Stoltenberg helt rett i at man nå må holde igjen på pengebruken av hensyn til jobbene i konkurranseutsatt sektor. Men også her rammes Ap av egen politikk. Gjennom 6 år er konkurranseevnen forverret og skatten på arbeidende kapital er doblet. Dette kunne mange bedrifter bære i gode tider, men når markedet faller og kronen styrker seg er mange jobber langs kysten i fare.

Stoltenberg bør derfor ha to tanker i hodet: Holde igjen på pengebruken for å unngå at alt for mange jobber forsvinner, og vri budsjettet i en mer næringsvennlig retning ved å lette skattebyrdene og satse på kunnskap og innovasjon.
»

Tellef Inge Mørland gruppeleder for ap i aust-agder

«Det er i alle fall lurt å ha orden i økonomien!»

Lars Martin Mediaas leder for tenketanken progressiv

«Ja, når norsk økonomi går godt kan ikke staten stimulere økonomien på samme måte som når den er i ferd med å stoppe opp. Men han må ikke stramme inn så mye at regjeringen slutter å bygge landet. God kvalitet på offentlige tjenester er viktig for at vi skal stole på det offentlige, og det er grunnlaget for at nordmenn blir med når sosialdemokratiet vil skape et fellesskap.»

Filip Rygg byutviklingsbyråd i bergen, krf

«Det er ingen tvil om at regjeringen trenger et noe forsiktig budsjett i 2012 for å kunne ha et mer offensivt budsjett i 2013 når det er valg. »

Erlend Jordal politisk seniorrådgiver

«Det er et godt spørsmål som vi ikke kan besvare selv - før vi ser forslaget til Statsbudsjett som blir lagt frem neste uke.

Det vil i alle fall ikke gi masse ordførere muligheten til å innfri alle gjeve løfter om det ene og det andre.

Det som de hvertfall må levere på er skole og kollektvisatsing. Uten det blir det svakt!»

Kåre Gunnar Fløystad gruppeleder for sp i aust-agder

«Nei er allerede en dyd hos administratorpartiet. Det er nødvendig å bygge landet og det hadde vært bra om man heller økte innsatsen med å investere i infrastruktur og ta tak i framtidas største globale utfordringer; klima, energi og matproduksjon»

Erlend Wiborg stortingsrepresentant, frp

«Både ja og nei. Han burde redusert og effektivisert byråkratiet, forenklet overlatt flere oppgaver til det sivile samfunn. Samtidig burde han ha økt investeringene betydelig, spesielt innen samferdsel. Han kunne da investert noe av oljefondet i en fremtidsrettet infrastruktur i stedet for å plassere alle pengene utlandet»

Gaute Brækken lokalpolitiker for krf i oslo

«Ja, det er alltid lurt å være forsiktig med å bruke penger. Samtidig er det viktig at ikke kutt rammer de svakeste i samfunnet.»