Helga Pedersen nestleder og parlamentarisk leder, ap

«Jeg tror ikke alkoholforbud for folk som driver med politisk arbeid er veien å gå. Men: norsk lov gjelder også for de politiske partiene, og det er ikke lov å skjenke unge under 18 år. Når årsmøtesesongen nå starter for alvor er det viktig at arrangørene er seg sitt ansvar bevisst, og sørger for at alle kan føle seg trygge og bekvemme med å være på partimøter.»

Stein Petter Haugen leder i kystpartiets ungdom

«Om det er for mye alkohol i politikken er en annen diskusjon. de grufulle sakene vi nå har opplevd tror jeg ikke handler om alkoholinntak, men om holdninger til hvilken rolle du innehar.»

Kevin Lund Olsen nestformann, fredrikstad fpu

«Nei, det syns jeg ikke. Uansett mener jeg at dette går som en privatsak og ikke partisak. Man må selv ta ansvar for sine egne handlinger..»

Ole Johnny Stavn gruppeleder for senterpartiet i buskerud

«Akohol eller ikkje alkohol, alle må stå til ansvar for sine egne handlinger! »

Lars Birger Salvesen fylkesvaraordfører i akershus, krf

«Ja, det mener jeg det er. Selvsagt har alle et ansvar for sine handlinger, men jeg synes det er veldig vanlig at mange møter/konferanser med mer legger opp til middag med alkoholservering. Er det nødvendig? Det også viktig at politikere med lederfunksjoner er klar over sine roller slik at man kan ikke opplever misbruk av situasjoner. »

Tore Eugen Kvalheim tidligere leder, ys

«Det gjør de allerede. Noen ganger med alkohol, noen ganger uten. Kommer an på arrangementets art og hvor det finner sted.»

Turid Thomassen tidligere leder, rødt

«Tillitsvalgte har et spesielt ansvar for å ikke utnytte sin posisjon uavhengig alkohol. Hvis det er en enighet om at alkohol svekker evnen til å ta det ansvaret, er det flere enn politikere som bør vurdere alkoholtilgang. på arrangement. »

Sandra Borch leder i senterungdommen

«Det selvfølgelig opp til partiene selv å vurdere. Jeg mener debatten som går nå er en avsporing. Dette bør ikke være en debatt om alkohol, men en debatt om holdinger. Og det er viktig å bygge opp fremtidige ledere som er klar over rollen de har som tilittsvalgte i organisasjonen. Dette er holdinger som må bygges allerede fra ungdomsorg, det er det som skaper gode ledere!»

Daniel Bjarmann-Simonsen nestleder, nordland høyre

«I den grad dette er et problem, er det ikke en problemstilling begrenset til politikken.

Det politiske liv er allsidig i form og innhold, alkoholkulturen inkludert.»

Tor Johannes Helleland bystyrepolitiker for høyre i drammen

«Det må gjerne partier vurdere om de ønsker det. Personlig mener jeg ansvaret ligger på hver enkelt person og man må kunne oppføre seg ordentlig. Det er en stor forskjell på å nyte alkohol og å misbruke den og hver enkelt voksen politiker må klare dette ansvaret. Det er aldri greit å skylde på alkoholen når man gjør gale og straffbare handlinger.»

Grete Ellingsen ordfører i sortland, høyre

«Ja. Alkohol har lite og ingenting med politiske tilstelninger å gjøre.»

Trude Brosvik gruppeleiar, sogn og fjordane, krf

«Denne typen saker tyder på det. Samlingar der ungdom også er med, bør vere uten alkohol.»

Kenneth Engeland Smith nestleder, arendal krfu

«Ja til tider i enkelte politiske partier»

Kristian A. Eilertsen nestformann i troms fpu

«Jeg mener og tror at politikere som har et seriøst forhold til sitt virke i stor grad er nøkterne hva gjelder alkoholkonsum i forbindelse med partiarrangementer. Således er alkoholforbud en dårlig idé da folk må evne å ha et sunt og ansvarlig forhold til sitt alkoholkonsum.»

Sindre Nilsskog 1. nestleder i sør-trøndelag unge høyre

«Nei. At enkeltindivider ikke greier å begrense seg selv får stå for deres regning, og ikke alle oss andres. Og jeg liker ikke det sosialdemokratiske premisset for spørsmålet.»

Erlend Bøe leder. tromsø unge høyre

«Nei. Det skal selvsagt ikke forekomme alkoholinntak hos medlemmer under lovlig alder, men de over lovlig alder skal selvsagt få lov til å nyte alkohol. Vi skal være glad vi ikke har politikere med samme kultur som i Palace of Westminster der alkoholen flyter i ikke bare i partisammenheng, men også under behandling av politiske saker i parlamentet. (riktig nok med egne barer i parlamentet)»

Kåre Gunnar Fløystad gruppeleder for sp i aust-agder

«Tror ikke det er noen dårligere kombinasjon her enn andre veier»

Håkon Berg bystyrerepresentant i tønsberg, høyre

«Jeg vil ikke legge meg opp i hva de andre partiene bør velge på sine arrangementer. Min opplevelse fra Høyre og Unge Høyre er at norsk lov følges og at folk får velge selv om de ønsker å drikke eller ikke. Dette synes jeg er en god løsning.»

Jonas F. Bremtun tidl. fylkesleder i østfold unge høyre

«Nei, vanligvis klarer de fleste skikkede voksne mennesker å legge seg når alkoholkonsumet er for høyt. Hvis du ikke klarer det har du ingenting med politikk på nasjonalt nivå og gjøre.»

Lars Vangen medlem i samferdsel, miljø- og klimakomiteen i østfold, sp

«Jeg tror det er viktigere at partiene har fokus på roller og forebyggende tiltak. Hendelser som en har sett i det siste er et resultat av dårlig dømmekraft. Det er aldri alkoholen som gjør eventuelle overgrep.»

Gunnar Kaus nestleder, senterungdommen

«Ikke slik jeg har oppfattet det, men det er jo selvsagt slik at i politikken - som i samfunnet generelt at alkohol skal nytes med måtehold. På arrangementer med mindreårige til stede bør det ikke være ulovlig å drikke for folk over 18, men de skal i gjengjeld ikke utøve drikkepress, eller drikke seg ut av sans og samling.»

Hilde Ekeberg kommunestyrerepresentant for krf i lillehammer

«Jeg tror det er viktigere å ha et avklart forhold til når det er greit å drikke og med hvem, enn akkurat det totale kvantum som konsumeres. En grei tommelfingerregel bør være, at der det er mindreårige til stede, bør det ikke drikkes alkohol. »

Finn Erik Vinje professor i nordiske språk uio

«For mye og for mye, fru Blom. Det er vel ikke mer alkohol der enn annetsteds der beslutninger tas.»

Tom Hetland kommentator, stavanger aftenblad

«Vanskeleg å svara ja eller nei på det. Politikarar er vel stort sett som folk flest. Det vil seia at enkelte drikk i overkant. Men det gjeld ikkje fleirtalet.»

Iver Aastebøl tidligere leder i rød ungdom

«Ja. Det er alle enige i, samtidig som alle mener det ikke gjelder for eget parti...»

Kjersti Toppe stortingsrepresentant, sp

«Ja, det er for mye alkohol i politikken. Men det er også et resultat av alkoholiseringen av samfunnet generelt . Før i tiden måtte man ha en grunn for å drikke alkohol, nå må man ha en grunn for å la være. Alkoholfrie arrangementer og fester bør absolutt vurderes. Det er partiene sitt ansvar å sikre en kultur for å redusere alkoholbruk i partipolitiske sammenhenger. »

Håkon Block Vagle bystyremedlem i sandnes for høyre

«Nei, dette har jeg aldri opplevd har vært et problem. Det må være lov også for politikere å ta et glass vin i godt lag. Folk har et personlig ansvar, og det opplever jeg at de aller, aller fleste forvalter godt.»

Kato Nykvist kommentator i nationen

«Ja, men ikke bare i politikken. Det er generelt for mye alkohol i organisasjonslivet.»

Maria Madeleine H. Knutsen politisk nestleder i østfold fpu

«Nei.»

Christoffer Torris Olsen nestleder i frogner bydelsutvalg, venstre

«Det er opp til hver enkelt person, om man er politiker, journalist, lege eller hva som helst annet, å kjenne sine egne og andres grenser. Man må i alle tilfeller være ansvarlig for sine handlinger, alkohol eller ikke. Det klarer de aller fleste, også politikere, og bidrar på den måten til det som i all hovedsak er et godt sosialt miljø i politikken.»

Alexander Fosse Andersen fylkestingsmedlem i hordaland, sp

«Det må være greit at personer over 18 år tar seg en pils eller et glass vin så lenge de viser måtehold. Personer under 18 år skal ikke drikke og heller ikke utsettes for drikkepress. Her har ledere og andre med tillitsverv et spesielt ansvar.»

Sondre Båtstrand bystyrerepresentant i bergen for miljøpartiet de grønne

«Nei, min erfaring fra både ungdomspolitikk og voksenpolitikk er at alkohol ikke er noe problem. De Grønnes ungdomsparti Grønn Ungdom har konsekvent alkoholfrie arrangementer, men jeg ser ikke noe behov for en tilsvarende linje i voksenpartiet. Det er mulig andre partier har større behov for å innskrenke drikkingen...»

Erlend Jordal politisk seniorrådgiver

«Opplever ikke at det er mer alkohol ved politiske arrangementer enn andre arrangementer, konferanser og festmiddager. Vi forholder oss til loven, og har ekstra oppmerksomhet rundt dette for våre ungdommer slik at det er klare grenser for alle.»

Erlend Wiborg stortingsrepresentant, frp

«Nei, selvfølgelig skal voksne mennesker få lov til å ta seg noen glass vin til middagen og om de tar noen øl i baren er det deres valg og ansvar»

Christer Kjølstad sentralstyremedlem, fpu

«Anders Todal Jenssen må gjerne være moralist, men det vil aldri jeg... La folk gjøre som de vil så lenge de ikke plager andre.»

Morten Djupdal fylkestingsmedlem i oppland, ap

«Nei, det synes jeg ikke. Det er viktig at man ser på disse hendelsene som enkelthendelser, det handler verken om generelt alkoholkonsum eller partikultur. Det sosiale på slike møter er med på å bygge partiet, og båndene mellom yngre og eldre partikamerater. Det er i all hovedsak positivt.»

Anders Opdahl sjefredaktør nordlys

«Ja, uten tvil. Pils og politikk er godt kjente svirebrødre. I partisammenheng er politiske vedtak og møter gjerne synonymt med tørrstekt svinekam (e.l.), som trofast skylles ned med billig rødvin og avec før fest og moro. Alle som har vært med i og jobbet med politikken vet dette. »

Tellef Inge Mørland gruppeleder for ap i aust-agder

«Dette må den enkelte og de enkelte partier styre selv. Jeg kan ikke se behov for et "overformynderi" på dette området.»

Ingrid Dahlen Rogstad stipendiat ved institutt for samfunnsforskning

«Personer under 18 år bør i alle fall ikke bli servert alkohol under arrangementer i regi av politiske partier! Er det mange unge under 18 som deltar på et arrangement, bør partiet kanskje vurdere å gjøre det alkoholfritt.»

Peder Sjo Slettebø tidligere sentralstyremedlem unge høyre

«Det er generelt ein usunn alkoholkultur i Norge. Men me kan ikkje skulda overgrep eller andre overtramp på alkoholen, det må den som i tilfelle har drukke for mykje bera det heile og fulle ansvaret for. »

Torjus Løkken kommunestyrerepresentant for høyre i gjøvik

«Hver dag er en fest. Politikk har også ett sosialt aspekt, og da blir det gjerne litt alkohol en gang i blant. Men at alkohol er ensidig forenelig med voldtekt og bråk går jeg ikke med på. »

Even Aleksander Hagen fylkestingsrepresentant for arbeiderpartiet i oppland

«Alkoholomfanget i politikken varierer, akkurat som ellers i samfunnet. Det er viktig å rett og slett bruke sunn fornuft og vise måtehold. Gode holdninger må bygges over tid.»

Linda Alzaghari daglig leder i minotenk – minoritetspolitisk tenketank

«Ja, vi bør ihvertfall ta en skikkelig debatt om den destruktive drikkekulturen som dessverre preger både arbeidslivet og andre samfunnsarenaer. Holdningsendringer må til - så spørs det om viljen er tilstede.»

Elisabeth Løland tidligere leder i krfu

«Ja»

Anders Nyland sjefredaktør, bergensavisen

«Jeg har ingen forutsetning for å mene noe om hvorvidt det er for mye alkohol i politikken. Generelt bør politiske partier, som alle andre organisasjoner, være moderate i forhold til alkoholbruk på sine arrangementer. På tilstelninger der mindreårige deltar, bør det ikke nytes alkohol.»

Erling Rimehaug samfunnsredaktør, vårt land

«Det kunne man nok ønske, men i praksis tror jeg det blir vanskelig å få aksept for. Derimot burde det være en selvfølge at man er seg bevisst at man er i partiets tjeneste også etter at møtet er avsluttet for kvelden, og at man begrenser alkoholinntak deretter.
Generelt er det blitt en ukultur knyttet til jobbseminarer som det bør tas oppgjør med.»

Emil André Erstad leder i krfu

«Alkoholfrie arrangement er ein god ting, og samstundes ein viktig forutsetning for at alle skal føla seg inkludert i eit seriøst ungdomsparti - også dei som er under 18 år. »