Eva Kvelland bystyrerepresentant for venstre i kristiansand

«I utgangspunktet er jeg positiv til alle tiltak som potensielt gir mer engasjement og deltakelse. Likevel mener jeg det ikke er åpenbart at direktevalg av ordfører er riktig. Jeg har selv vært folkevalgt i en kommune som forsøkte det i 2003. Det endte opp med en ordfører som utpekte sin egen varaordfører fra samme parti - men som ikke hadde et flertall i bystyret bak seg. Valget skapte mye debatt og engasjement - ikke nødvendigvis for politikk, men for person. Det betyr ikke at det er bra for demokratiet. I kommuner med parlamentarisme mener jeg det er uproblematisk med direktevalg. Men de fleste norske kommuner styrer etter formannskapsmodellen. Der bør ordføreren ha støtte fra et flertall i kommunestyret. Jeg mener heller ikke at Frp sitt argument om å unngå hestehandler på bakrommet er gyldig. Selv om velgerne får velge ordføreren direkte, så vil partiene forhandle frem et styringsdyktig flertall. Det skjedde også i den kommunen jeg brukte som eksempel fra 2003. Argumentet om at partier med lav oppslutning ofte kaprer ordføreren, vil fremdeles kunne være gyldig om vi har direktevalg. Det er ingen automatikk i at den velgerne ønsker som ordfører, tilhører et stort parti. For å konkludere så ser jeg absolutt at et direktevalg av ordfører kan gi mer engasjement og deltakelse, men jeg har prinsipielle motforestillinger. »

Ole Jørgen Anfindsen forfatter og redaktør av nettstedet "honest thinking"

«Dette er et vanskelig spørsmål, men jeg er i utgangspunktet skeptisk til direktevalg.»

Erik Tørrissen nestformann, fpu

«JA! I tillegg til å være øverste politiske ledelse, skal også ordføreren være samlende. Samtidig ser vi flere og flere såkalte "valgtekniske samarbeid", der ordføreren politisk ikke representerer et flertall, men blir satt inn av et flertall i bytte av posisjoner. Lokalvalget er mer et personvalg enn et partivalg. Jeg mener folket må kunne separat bestemme hvilke parti de ønsker representert i kommunestyret, og også bestemme hvem de ønsker som sin fremste politiske leder i kommunen.»

Robert Eriksson arbeidsminister, frp

«Ja, absolutt. Velgerne bør ved lokalvalg få langt større makt. Dette gjelder også hvem som skal være kommunens ordfører. Jeg skulle ønsket at man hadde langt flere direktevalg av ordførere. Jeg tror dette ville ha ført til en mer åpen og interessant lokalvalgkamp. Kanskje kunne det også ha bidratt til og øke valgdeltagelsen. »

Even Aleksander Hagen fylkestingsrepresentant for arbeiderpartiet i oppland

«Direktevalg på ordfører er ingen god løsning. Kommunens fremste leder bør ha et politisk flertall i ryggen. Det er helt utenkelig med direkte statsministervalg. Kunne f eks fått Erna Solberg som statsminister for en AP-regjering? Nei takk. Folk må stemme på det partiet og den politikken de ønsker, så kan de melde seg inn i et parti for å påvirke nominasjonsprosessen.»

Odd Einar Dørum bystyrerepresentant for venstre i oslo

«Jeg var for at vi fikk direkte valg på ordfører. Og jeg var mot at ordningen ble avskaffet. Det vil etter min mening styrke lokaldemokratiet å gjeninnføre direkte valg på ordfører. For meg vil et tiltak som dette være viktig for vitaliteten i lokaldemokratiet.»

Andreas Halse faglig leder i sosialistisk ungdom

«JA»

Lars Vangen medlem i samferdsel, miljø- og klimakomiteen i østfold, sp

«Etter min mening bør en ordfører være en som har støtte i et kommunestyre, siden han skal være en frontfigur for kommunen. Derfor tror jeg ordførervalget bør være knyttet opp til politikk og et parti. Velgerne har i dag stor innflytelse over dette, da en stemme til et parti er en stemme til deres ordførerkandidat. I dag er det jo og mulig å skrive navn fra andre lister, dette gir jo og en makt til folket. Og slik vil jeg det skal være.»

Erlend Jordal politisk seniorrådgiver

«Ordførere skal velges av et flertall som vil ta ansvar for kommunene i felleskap. Klart at når ordførere og varaordførere blir valgt uten at de skal ta ansvar sammen. da blir det spesielt.

Ellers er det slik at for eksempel Sp får mange ordførere fordi de er størst i mange små kommuner.

Mens Høyre har hatt forholdsvis få ordførere men til gjengjeld styrt kommuner med over 43% av befolkningen i Norge.»

Sindre Nilsskog 1. nestleder i sør-trøndelag unge høyre

«Jeg mener den modellen vi har nå er tilstrekkelig demokratisk.»

Filip Rygg byutviklingsbyråd i bergen, krf

«Hvis 30% stemmer på et parti har 70% stemt på et annet. Hvem som får ordføreren handler selvsagt om oppslutning, men ikke bare det. Det handler også om evne til å samarbeide, styrken til andre partier og personlige egenskaper. Mange forhandlinger fremstår noe uryddig og det er god grunn til å diskutere dette, men direkte ordførervalg kan føre til at man får valg av en borgermester og ikke en politisk leder. I dag er det en blanding av politikk og person når vi kommer til valgurnern, det er vel greit?»

Emil André Erstad leder i krfu

«Jeg mener velgerne i tilstrekkelig grad har innflytelse over hvem som skal være ordfører, da de kan velge fritt hvilket parti de vil stemme på.

I et flerpartisystem må vi derimot akseptere at partienes konstellasjoner avgjør hvem som får lederposisjonene. Man kan jo på nesten samme grunnlag stille spørsmål om vi bør ha direktevalg på statsminister? Mitt svar på det er selvsagt nei.»

Håkon Block Vagle bystyremedlem i sandnes for høyre

«I Sandnes innsetter FRP en AP-ordfører, og kaprer lønn og posisjoner uten å gi byen et politisk flertall.

For meg virker FRPs forslag veldig hult.»

Sveinung Rotevatn leder unge venstre og stortingsrepresentant

«Nei, ikkje i kommunar som brukar formannskapsmodell. Der er ordføraren den politiske leiaren i kommunen, og bør ha støtte for sin politikk i kommunestyret. I byar som Bergen og Oslo, derimot, der ordføraren berre er ein snorklippar som skal sjå og høyrest koseleg ut, må ein gjerne ha direkteval. »

Erik Fløan landsstyremedlem, unge høyre

«At små partier kan få ordføreren, er demokratisk i den forstand at flertallet står bak ordføreren. Det vil hemme demokratiet i de tilfellene hvor en direktevalgt ordfører blir sittende uten et flertall bak seg i kommunestyret. Ordføreren skal være mer enn en høyt lønnet gallionsfigur og ordstyrer, nemlig en politisk leder. Forøvrig vil jeg gjeninnføre strykning og innføre parlamentarisme i langt flere kommuner.»

Stein Petter Haugen leder i kystpartiets ungdom

«Ja det mener jeg. Det største partiet burde automatisk få ordføreren. I mange kommuner kan et av de minste partiene forhandle seg frem til ordføreren på bekostning av det største partiet. Det mener jeg blir feil. »

Hilde Ekeberg kommunestyrerepresentant for krf i lillehammer

«Forsøket med direktevalg på ordfører var ingen stor suksess. Det førte ikke til markant høyere valgdeltagelse i forsøkskommunene. Og risikoen er stor for å få en ordfører som ikke en del av en flertallskonstellasjon. I en sånn situasjon risikerer man at ordføreren reduseres til en godt betalt ordstyrer. Det er i alle fall ikke en fordel for demokratiet. »

Finn Erik Vinje professor i nordiske språk uio

«Et direktevalg på ordfører ville vel ikke være så ueffent.»

Tellef Inge Mørland gruppeleder for ap i aust-agder

«Det er en fordel at ordføreren har et flertall bak seg i kommunestyret, derfor mener jeg at ordningen med direkte ordførervalg ikke bør gjeninnføres.»

Jan Tore Sanner nestleder høyre

«Jeg er tilhenger av økt velgerinnflytelse – bl.a. ved at velgere bør kunne stryke og ikke bare kumulere kandidater. Men ordføreren mener jeg bør komme fra de partiene som utgjør flertallet i kommunen. En direktevalgt ordfører kan bli valgt av et mindretall blant velgerne og representere et annet parti enn det eller de partiene som får den politiske makten i kommunestyret. En ordfører uten politisk støtte i kommunestyret vil raskt bli vingeklippet og har liten reell makt. »

Iver Aastebøl tidligere leder i rød ungdom

«Ja. Derfor er jeg for direkte ordførervalg.»

Amit Ighani nestleder i akershus unge høyre

«Absolutt.»

Ole Johnny Stavn gruppeleder for senterpartiet i buskerud

«Jeg er en sterk tilhenger av direkte Ordførevalg. Det kan gi en del utfordringer med å sitte i mindretall som Ordfører, men jeg mener at innbyggernes valg av hvem som bør være Ordfører bør gå foran dette.»

Atle Simonsen sentralstyremedlem, fpu

«Ja, det bør være direktevalg.»

Eirik Faret Sakariassen bystyremedlem i stavanger, sv

«Jeg er ikke negativ til direkte ordførervalg»

Kåre Gunnar Fløystad gruppeleder for sp i aust-agder

«Det bør være politikken som avgjør hvem som skal være ordfører og ikke personen. Dersom folk ønsker en ordfører fra f.eks. Rødt så må de stemme det partiet. Ordføreren må være mer enn en gallionsfigur for kommunen!»