Politisk panel

Raske meninger

Lokalpolitikere

Peter Eide Walseth

Fylkesvaraordfører i Nordland og gruppeleder i Rana, KrF

Peter Eide Walseth er gruppeleder for Rana KrF og fylkesvaraordfører i Nordland. Han studerer økonomi ved Universitetet i Nordland. Walseth er tidligere sentralstyremdlem for KrFU.

Tidligere svar fra Peter Eide Walseth

2. august

Hva mener du om pappaperm?

«Den må bevares! Menn bør slippe å "stå opp" mot arbeidsgiver. Den bør også gjøres uavhengig av mors permisjonsrettigheter i et likestilt samfunn!»

Vis svaret i sammenheng

12. oktober

Er det riktig å gi EU fredsprisen?

«EU er verdens mest vellykkede fredsprosjekt. Kroatia blir medlem, forhandlinger med Montenegro og kandidatstatus for Serbia. Det er fredsarbeid med helt andre virkemidler enn norsk dialog. En fredspris som burde kommet for lenge siden, men som ikke bør settes i sammenheng med debatten om norsk medlemskap»

Vis svaret i sammenheng

25. september

Hva betyr det for nordmenn i dag at Norge sa «nei» til EF i 1972?

«At vi ikke har en plass rundt bordet hvor viktige avgjørelser fattes. At vi ikke bidrar i det viktigste fredsprosjektet i Europa, og at vi ikke optimalt utnytter de mulighetene samarbeid bringer.»

Vis svaret i sammenheng

18. september

Trenger vi lenger fylkeskommunen som forvaltningsnivå, eller greier vi oss fint kun med kommune og stat?

«Ja! Dersom vi skal ha en effektiv forvaltning av videregående skole, samferdsel og næring, samtidig som vi bevarer nærhet til beslutningene, trenger vi fylkeskommunen. Men fylkeskommunen burde få flere oppgaver, og økt ansvar for regional utvikling.»

Vis svaret i sammenheng

13. august

Hva synes du om konklusjonene til 22. juli-kommisjonen?

«Viktig lærdom kan hentes ut. Jakten på syndebukker kan vi spare oss - Det kan få oss til å føle oss bedre, men betyr ikke nødvendigvis bedre beredskap, sikkerhet og evne til å beskytte befolkningen. Også er jeg så glad for at helsevesenet fikk mange gode ord.»

Vis svaret i sammenheng

14. mars

Bør asylbarna få bli i Norge?

«Ja! Det er på tide å la barnets beste i fokus selv om foreldrene har en annen etnisk bakgrunn. Barn skal ikke straffes for foreldres handlinger, og tregheter i systemet - der er barna helt uskyldige. »

Vis svaret i sammenheng

18. januar

Hva er mest oppsiktsvekkende i Aps strateginotat?

«Det mest oppsiktsvekkende i notatet er at TV2 har tilgang til det. Det liker jeg dårlig. AP bør få ha egne notater i fred. På samme måte som alle andre partier. »

Vis svaret i sammenheng

27. desember

Kan Norge få en ny sentrumsregjering?

«Selvsagt, men da må det politiske landskapet endres en god del. Det kan skje raskt, som f.eks. Høyres vekst fra krise til suksess. Jeg håper uansett på en politikk som trekkes mot sentrum, og KrF. Hvor flypartiene ikke sitter i regjering, og hvor H/AP må finne løsninger i sentrum.»

Vis svaret i sammenheng

20. desember

Bør kvinner kvoteres inn i politikken?

«I dag kvoteres kvinner ut av politikken, og det må vi gjøre noe med. Vi må skaffe oss noen verktøy som bedrer situasjonen. Vi er i 2011, og kvinner krysses ut av listene - da må noe gjøres!»

Vis svaret i sammenheng

24. november

Hvor bør basen for de norske kampflyene ligge?

«Bodø. Dersom man skal ta Nordområdemeldingen på alvor, må vi ha et militært nærvær i hele Nord-Norge. En kampflybase i Ørlandet vil ikke dekke hele Nord-Norge. Norområdene er et viktig satsingsområde fremover, med alle sine ressurser. Det må også reflekteres i forsvarets prioriteringer.»

Vis svaret i sammenheng

4. november

Hvem bør KrF velge?

«KrF er et sentrumsparti, og vi bør ikke velge å støtte et ytterparti, enten dette er SV eller Frp. Den politiske avstanden er for stor, og et regjeringssamarbeid med Frp/SV ønsker jeg ikke. »

Vis svaret i sammenheng

2. november

Hva synes du om at de fleste ordførererne er middelaldrende menn?

«Jeg synes det er et betydelig større problem at det er få kvinnelige ordførere, enn at det er få unge ordførere. Kvinneandelen i ledende politiske stillinger har stått på stedet hvil alt for lenge. Det må vi få gjort noe med. At ordførere har rukket å opparbeide seg erfaring fra politikk, arbeidsliv/næringsliv osv. er positivt - ikke negativt.»

Vis svaret i sammenheng

10. oktober

Hva tror du er årsaken til den lave valgdeltakelsen?

«Jeg tror ikke vi som har vært flinke nok til å gjøre politikken relevante for folk flest. »

Vis svaret i sammenheng

10. september

Hvor viktig er den siste partilederdebatten?

«Jeg tror den teller en del. For usikre velgere kan den vippe den ene eller den andre veien. Nasjonale trender veier også tungt i et lokalvalg og dette bidrar til de nasjonale trendene.»

Vis svaret i sammenheng

7. september

Hvor opptatt er du av meningsmålinger?

«Skulle gjerne latet som om jeg ikke var opptatt av det, men det tror jeg vi alle er. De viser tendenser. Men jeg er mest opptatt av meningsmålingene lokalt, og av et gjennosnitt av meningsmålingene. »

Vis svaret i sammenheng

4. september

Hva skjer med kontantstøtten?

«Dersom regjeringen får fortsette vil kontantstøtten bli avviklet. Det virker som om småbarnfamilers valg for sine unger er flyttet fra kjøkkenbordet til Kongens bord.»

Vis svaret i sammenheng

27. august

Hva er SVs problem?

«Arbeiderpartiet»

Vis svaret i sammenheng

24. august

Hva synes du om valgkampens første partilederdebatt?

«Jeg synes det var en god debatt. Er selvsagt svært fornøyd med Hareides innsats. Han fikk vist frem seg selv, og partiet, på en god måte. Forøvrig imponerte Kristin Halvorsen meg mest, mens Navarsete og Solberg var litt mindre synlige enn forventet.»

Vis svaret i sammenheng

22. august

Hva synes du om elektronisk valg?

«Hele ideen med elktronisk valg er jeg svært skeptisk til. Hvordan sikrer man et fritt og uavhengig valg? Hvordan sikrer man at ikke noen kommer inn og foretar valget for en annen, og hvordan sikrer man seg mot utilbørlig påvirkning i det valget skal taes?»

Vis svaret i sammenheng

18. august

Trenger vi Vinmonopolet?

«Jeg mener Vinmonopolet er svært viktig. Når vi vet at hundretusenvis av unger lider under foreldrenes alkoholbruk så trenger vi en streng alkoholpolitikk. Det er litt ironisk at høyresiden nærmest benekter sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel når det kommer til alkoholpolitikken, mens de tror på markedet ellers, og at et mest mulig fritt marked fører til økt konsum og vekst. Slik vil det naturligvis også være med alkohol. Da har man et enkelt valg. Enten velger man å sette "folk flest" sin frihet til å drikke når, hvor og hvor mye som helst høyest. Eller så velger man solidaritet med alle de som lider av alkoholmisbruk. Eget eller andres.»

Vis svaret i sammenheng

16. august

Hvem blir ordfører i Oslo?

«Ingen tvil: Det blir Fabian Stang!»

Vis svaret i sammenheng

10. august

Hvor stor blir valgdeltagelsen i høst?

«Jeg regner med at den blir vesentlig høyere enn for fire og to år siden, men at effekten av terroren i Oslo og på Utøya vil avta noe frem mot valget. Drister meg til å tippe 72 %.»

Vis svaret i sammenheng

4. august

Hvordan vil innvandringsdebatten bli endret etter terrorangrepene?

«Jeg er overbevist om at man ikke vil tåle ekstreme ytringer i samme grad som tidligere. Dvs at de vil bli møtt med større motbør. Forhåpentligvis har vi også lært at en selverklært troende ikke representerer alle som bekjenner seg til samme tro, og at handlinge, og holdningene deres ikke kan overføres til deres trosfeller.»

Vis svaret i sammenheng

25. juli

Hvordan vil terrorhandlingene forandre samfunnet vårt?

«Jeg tror og håper vi tar Statsminister Stoltenberg på ordet og kjemper mot intoleranse, rasisme, islamofobi og ekstremisme i alle sammenhenger. Vi skal viderutvikle demokratiet vårt. Sammen.»

Vis svaret i sammenheng

8. juli

Hva blir valgets viktigste sak?

«Det håper jeg at varierer fra kommune til kommune! I Rana tror jeg flyplass, skole og eldreomsorg blir viktig. I tillegg håper jeg at vi kan få til en satsing på barnevernet - det er en av mine kampsaker. Nasjonalt viser vel valgundersøkelsene det samme: Skole og helse avgjør valget for mange.»

Vis svaret i sammenheng

7. juli

Er norsk innvandringspolitikk for liberal?

«Norsk innvandringspolitikk må sees i sammenheng med det enorme antallet mennesker på flukt i verden. Verdens rikeste land har en moralsk plikt til å bidra mer og bedre enn de fleste. Norsk invandringspolitikk er for streng. Invandringsstoppen vi har hatt hele mitt liv, burde oppheves slik at det åpnes en legal vei for de som ønsker å komme hit for å skape en bedre fremtid for seg og sine. En økt arbeidsinnvandring, som Norge trenger, vil også bidra til at invandrermiljøer vil bli mer varierte og med fere med høyere utdannelse. Det tror jeg vil bidra godt til integreringen. »

Vis svaret i sammenheng

6. juli

Hvordan kan norsk skole bli bedre?

«Jeg tror en viktig faktor som det snakkes for lite om, er å bedre samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Dersom vi greier å bidra til at foreldre bidrar mer i barnas skolegang er mye gjort. Jeg ønsker derfor en skole-hjem koordinator på alle kommuner. Selvsagt finnes det også mange andre gode og viktige grep.»

Vis svaret i sammenheng

1. juli

Hva er forskjellen på pengestøtte til partiene fra privatpersoner og organisasjoner?

«Ingen forskjell. Det er ikke korrupsjon at Sveeas og Hagen gir til Høyre eller at LO støtter AP. Men det innebærer at jeg aldri vil kunne bli fagorganisert, det innebærer at fagbevegelsens utspill overfor oss som folkevalgte alltid vil ha en politisk baktone, og det svekker fagbevegelsen.»

Vis svaret i sammenheng