Politisk panel

Raske meninger

Rikspolitikere

Marianne Aasen

Stortingsrepresentant Ap

Marianne Aasen er Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hun ble valgt inn på Stortinget i 2005 og leder i dag kirke-, utdannings- og forskningskomitéen. Aasen har tidligere vært politisk rådgiver for Jens Stoltenberg.

Tidligere svar fra Marianne Aasen

21. juni

Hvem vant duellen?

«Jens. Troverdig på helheten og sliter ikke med Frp som partner. Det svekker Ernas troverdighet i økonomisk politikk. »

Vis svaret i sammenheng

18. juni

Har den norske regjeringen et ansvar for folket i Syria?

«Viktig tema, men svært vanskelig for Norge å gjøre noe særlig mer enn å bidra med nødhjelp. Slik er dessverre den brutale situasjonen i internasjonal politikk, kun de store landene har makt nok til å endre situasjonen til det bedre. Synes også hver og en av oss bør gi penger til Røde Kors, Flyktningehjelpen eller Redd Barna i tillegg til at regjeringen gir betydelig med nødhjelp.»

Vis svaret i sammenheng

11. juni

Er kvinnekampen over?

«Nei. Kvinner er ikke økonomisk likestilt. Og vold mot kvinner er et stort og alvorlig problem. »

Vis svaret i sammenheng

27. januar

Hva mener du om eggdonasjon?

«Eggdonasjon og sæddonasjon bør likestilles. Bra Oslo Høyre nå er enig med Arbeiderpartiet i denne saken. Men spørs om Høyre kommer til å vedta det samme. »

Vis svaret i sammenheng

7. november

Hva synes du om at Barack Obama får fire nye år som president?

«Fornøyd! mange grunner. Løfter fram en sak liten, men viktig sak i utenrikspolitikken: Ikke minst på vegne av mødre og barn som USA i dag hjelper på kvinneklinikker i fattige afrikanske land. En del av disse ville mistet støtte med republikansk styre, fordi de ikke kunne bekrefte at de ikke hjelper kvinner som har tatt abort. »

Vis svaret i sammenheng

5. november

Er du fornøyd med norske mediers dekning av presidentvalgkampen?

«Savner dybde på hvorfor amerikanere stemmer som de gjør. Mange nordmenn forstår ikke at amerikanere er skeptiske til sentralmakt, føderal innblanding og hva de opplever som et fritt liv, inkludert frihet fra å være del av et velferdsystem for eksempel. Dette forklarer litt hvorfor Obama ikke er så populær som mange nordmenn skulle ønske. Sett lite av i norske medier.»

Vis svaret i sammenheng

12. oktober

Er det riktig å gi EU fredsprisen?

«Ja. EU som institusjon har trygget freden i Europa siden 1948. Land som er økonomisk integrert går ikke til krig mot hverandre. »

Vis svaret i sammenheng

28. august

Hva synes du om Stoltenbergs redegjørelse i Stortinget?

«Bra. Han var ydmyk og handekraftig. Og han inviterte hele det politiske miljø til å delta i arbeidet med de nødvendige endringene som vil gjøre Norge tryggere. »

Vis svaret i sammenheng

21. august

Hva har Arbeiderpartiet gjort for Norge?

«Trygget velferden for vanlige folk og gitt kvinner like muligheter som menn. Reformer, samarbeid og forlik har sikret kontinuitet i denne utviklinga. Det har gjort de politiske konfliktene mindre i Norge sammenlignet med med land hvor venstresiden har vært mer militant og revolusjonær. »

Vis svaret i sammenheng

20. august

Hvordan skal norsk skole bli bedre?

«Lærersatsning: Gi lærerne faglig oppdatering, tid til å gjøre en god jobb og satse på skolering av lærere i klasseledelse.»

Vis svaret i sammenheng

8. august

Bør utbyggingen av Intercitystrekningene prioriteres foran andre samferdselsprosjekter?

«Intercity er svært viktig. Men alt annet kan ikke vike for å få det på plass. Det må også bygges veier.»

Vis svaret i sammenheng

21. mai

Bør kirke og stat skille lag?

«Endringen som gjøres i dag er riktig. Kirken får nå all makt over utøvelsen av religionen, men staten har fortsatt det økonomiske ansvaret, samt arbeidsgiveransvaret for prester. Dagens grunnlovsendring moderniserer forholdet stat - kirke på en bra måte.»

Vis svaret i sammenheng

14. mai

Støtter du bøndenes aksjoner?

«Nei. De ville oppnådd mer om de hadde forhandlet med staten.»

Vis svaret i sammenheng

10. mai

I hvilken grad tror du journalisters egen stemmegivning påvirker dekningen av saker?

«Lite. Opplever journalister som en yrkesgruppe med høy integritet. Tror derimot at det tidspresset og krav til produksjon mange lever under, i en tid hvor medier er i stor endring, i større grad går ut over kvaliteten enn politisk partiskhet.»

Vis svaret i sammenheng

30. april

Hva gjør du 1. mai?

«Jeg skal holde tale i Asker, Gjerdrum og Enebakk. Gleder meg!»

Vis svaret i sammenheng

2. april

Hvilken bok vil du anbefale i påsken?

« Min anbefaling er : Jette Kaarsbøl : Den lukkede bok fra 2003. En nydelig bok om kjærlighet, men på utradisjonelt vis. Nemlig hvordan det oppleves å lengte etter en mann man er gift med. Tid: 1875. Sted: København. Boken beskriver også godt tjenestefolkenes liv og deres mangel på privatliv og frihet. Men også overklassen savner frihet. Om enn på annet vis. Unn deg en god leseropplevelse!»

Vis svaret i sammenheng

11. februar

Bør homofile ha samme rett til å adoptere som heterofile?

«Ja. De bør få adoptere. Seksuell legning er irrelevant som kriterie for om man kan ta vare på barn, oppdra barn og gi kjærlighet til barn. »

Vis svaret i sammenheng

6. februar

Bør det biologiske prinsippet bli mindre viktig for barnevernet?

«Helt klart. Og særlig for de minste barna. Samfunnet har gjort mye urett når det gjelder barns beste fordi vi tar mer hensyn til foreldre når barn ikke har det bra og lider med fortsatt å bo hos sine biologiske foreldre. Bra dette nå er slått fast faglig gjennom innstillingen til Raundalen-utvalget. »

Vis svaret i sammenheng

28. november

Har ytringsfriheten en grense?

«Yrtingsfrihet henger tett sammen med en annen verdi: nemlig toleranse. Man må tåle andres meninger, selv om den strider mot ens egne. Og man må respektere den man diskuterer med. I nettdebattene er sjikanøse karakterstikker ikke uvanlig. Det er i verste fall misbruk av ytringsfriheten og kalles mobbing. »

Vis svaret i sammenheng

31. oktober

Hva må gjøres for å stoppe voldtektsbølgen i Oslo?

«Mye: mer synlig politi, ny og mer moderne skjenkepolitikk (slå hardt ned på steder som skjenker fulle folk!), at jenter/kvinner passer bedre på hverandre, at kvinnediskriminerende mannsmiljø tar et oppgjør med egen holdninger, at kommunen sørger for mer lys og mindre kratt i kritiske deler av byen, for eksempel. Må gjøres mer enn dette også. Forsker Ragnhild Bjørnebekk har hatt den klokeste buketten av tiltak så langt. »

Vis svaret i sammenheng

6. oktober

Hva synes du om statsbudsjettet?

«Dette er et godt budsjett tilpasset den økonomiske situasjonen vi er i. Å bekjempe ledighet er viktigst. Derfor er budsjettet stramt. Innenfor handlingsregelen balanserer budsjettet godt mellom satsning på sykehus, samferdsel, kunnskap og politi. »

Vis svaret i sammenheng

7. september

Hvor opptatt er du av meningsmålinger?

«De sier noe om hvilken vei vinden blåser. Men opplever at de er blitt dårligere til å treffe presist enn før. Før hadde hver familie en fasttelefon. Nå er det å trekke ut et riktig utvalg på telefonintervju mer krevende. Er usikker på hvor godt de treffer på ungdom og innvandreres stemmegivning. Samtidig bestemmer mange seg sent. Og andelen som sitter hjemme påvirker resultatet, særlig når marginene er små. Dette fanges ikke opp i målinger, så de må alltid tas med stor ro. Enten det er gode eller dårlige nyheter, for oss politikere.»

Vis svaret i sammenheng

30. august

Har vi for mange kommuner i Norge?

«En del av landets innbyggere hadde trolig fått bedre tjenester om en del av de minste kommuene, med få innbyggere og lite areal hadde slått seg sammen med kommuner som sammen utgjør en lokal region. Det er en kjent sak at mange kommuner ikke får tak i nok lærere, ingeniører, fagutdanna i helse og sosiale fag. Da blir kvaliteten dårligere enn i større kommuner. »

Vis svaret i sammenheng

19. august

Bør politikere bruke Facebook på en annen måte enn "vanlige folk"?

«Alle som bruker Facebook, politikere eller andre, må forstå at det som skrives der kan sammelignes med å rope det ut på torget elller skrive det i VG/lokalavisa. Facebook er å regne som en åpen, offentlig arena. Det er et massemedium, ikke en personlig epost. Og i alle fall ikke det samme som praten rundt kjøkkenbordet hjemme. Vi som er politikere må i større grad enn andre stå til ansvar for våre meninger på vegne av partiet vårt. Vi må derfor ta større hensyn i alle ytringsformer enn de som kun representerer seg selv.»

Vis svaret i sammenheng

10. august

Hvor stor blir valgdeltagelsen i høst?

«Jeg tror den blir høyere enn sist. Men neppe oppe i 80 prosent. Kanskje 70 prosent? Og det er bra til lokalvalg å være, men det hadde vært supert om den var enda høyere.»

Vis svaret i sammenheng

8. august

Hvordan vil urolighetene i USAs økonomi påvirke folks hverdag?

«Med alle forbehold, så vil trolig norsk eksportindustri merke det i form av høyt kostnadsnivå og lavere etterspørsel om veksten i USA blir lavere. Dessuten kan uroen i finansmarkedet påvirke rentene slik at det blir dyrere å låne penger. Folk flest bør sørge for å ikke ta opp for dyre lån og for all del ikke låne penger til investering i verdipapirer. Men å spå hvordan denne høsten blir i verdensøkonomien er en krevende oppgave.»

Vis svaret i sammenheng

4. august

Hvordan vil innvandringsdebatten bli endret etter terrorangrepene?

«Ingen gitt å vite dette, siden det landet har opplevd er uten sidestykke i norsk politisk historie. Men jeg håper og tror at vi kan diskutere integrering på en mer edruelig måte;. Det kan gjøres ved at debattanter følger det enkle prinsipp om aldri å bedømme folk ut fra rase, kjønn, religion og hudfarge. Og så skal vi ta også de vanskelige debattene om innvandring og integrering. Slik vi i Ap for eksempel gjorde da vi vedtok vår integreringspolitikk på landsmøtet i april.»

Vis svaret i sammenheng