Politisk panel

Raske meninger

Organisasjoner

Isaak Elias Skjeseth Bashevkin

Landstyremedlem, Liberale studenter

Isaak Elias Skjeseth Bashevkin (født 1989) er landstyremedlem i Liberale studenter, og varamedlem i styret til Oslo Unge Venstre.

Han er også styremedlem i Byfabrikken hos Bolig og Byplanforeningen i Oslo, og studentkontakt for Tekna-studentene ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Tidligere svar fra Isaak Elias Skjeseth Bashevkin

30. januar

Bør områdene utenfor Lofoten åpnes for oljeleting?

«Nei, de hundrevis av milliardene (ca. 20% av statsbudsjettet i 2013) oljeindustrien subsidieres med i året kan med fordel investeres i noe vi kan ha glede av i lenger enn et par tiår -- f.eks infrastruktur. At vi bruker en sum tilsvarende mer enn et helt ferdig utbygd InterCity-triangel i året på å subsidiere en av verdens mest lønnsomme næringer er idioti!»

Vis svaret i sammenheng

31. desember

Hva skjer i 2013?

«Minst: - 3 dommedagsprofetier - 4 flyselskapkonkurser - 2 budsjettkriser i USA - 3 nye partier i regjering - 2 sexskandaler - 20% økt drivstoffpris - 1 ny stor krigskonflikt ...uten at noe av det løser noen av verdens utfordringer -- selv om 3 av punktene faktisk er gledelige nyheter.»

Vis svaret i sammenheng

10. november

Hva synes du om oppdrett av pelsdyr?

«Unødvendig og forkastelig. »

Vis svaret i sammenheng

7. november

Hva synes du om at Barack Obama får fire nye år som president?

«Verken Obama eller Romney ville hatt handlingsrom til å gjennomføre gode tiltak USA og verden trenger, til det står særinteresseorganisasjoner og -bransjer for sterkt -- spesielt økonomisk. Men av de to er Obama uten tvil det beste alternativet, som i det minste har en del gode intensjoner. Om noe er zombie-apokalysen utsatt noen år. http://www.youtube.com/watch?v=6TiXUF9xbTo»

Vis svaret i sammenheng

5. november

Er du fornøyd med norske mediers dekning av presidentvalgkampen?

«Savner mer om Jill Stein, The Green Party's kandidat. I likhet med den demokratihemmende dekningen i USA, der kun kandidatene fra de to største partiene får delta i debattene, synes jeg norske medier følger denne modellen ganske så ukritisk. Tenk om det kun var Ap og Høyre som fikk lov å delta i debattene her i landet. Skeptisk.»

Vis svaret i sammenheng

2. november

Bør staten sprøyte nye skattekroner inn i SAS om alternativet er konkurs?

«Nei, det finnes så vidt jeg kan fatte ingen gode langsiktige og bærekraftige resultater av en slik subsidiering. Flytransport med dagens teknologiske nivå er ikke en integrert del av et fremtidig bærekraftig samfunn, og dermed ikke noe som burde subsidieres. Bruk heller 700 mill ekstra i året på jernbane.»

Vis svaret i sammenheng

23. oktober

Har du tillit til måten Regjeringen utøver det statlige eierskapet på?

«Nei! Statoils innblanding i Canadisk oljesand er ett eksempel. Den uoversiktlige, uryddige og prosessforviklende organiseringen av f.eks. NSB (togdrift), Jernbaneverket (infrastruktur/stasjonsplatformer), ROM eiendom (stasjonshaller/stasjonstilknyttede bygningsvolum) er et annet. Det dreper produktivitet, fordyrer vedlikehold og gjør koordinering vanskelig.»

Vis svaret i sammenheng

12. oktober

Er det riktig å gi EU fredsprisen?

«Det kommer annpå de andre alternativene. Det som er sikkert er at det ikke finnes mange gode kandidater i denne turbulente verden. Når det er sagt finner jeg det skremmende og fordummende å se ledende politikere og et flertall av befolkningen blande sammen "Er et norsk EU-medlemskap positivt eller negativt?", og "Er EUs arbeid en god ting for Europa og verden?"»

Vis svaret i sammenheng

8. oktober

Hva synes du om statsbudsjettet for 2013?

«Svakt på de langsiktig sett klart viktigste sakene: - Klima/miljø/bærekraftig samfunnsutvikling - Samferdsel (jernbane) Sterkt på ting som er kjekt å ha, men langt fra en nødvendig forutsetning for fremtidens velferdssamfunn, f.eks: - Kultur - Utenriksbistand - Fattigdom Med andre ord: For mye forbruk, for lite investering.»

Vis svaret i sammenheng

17. september

Vil du savne Ola Borten Moe om han forsvinner fra norsk rikspolitikk?

«Nei -- dette er gledelige nyheter for alle som bryr seg om vår felles fremtidige velstand og velferd.»

Vis svaret i sammenheng

7. september

Hva blir valgkampens viktigste sak?

«Jeg benytter anledningen til å sitere MDGs Sondre Båtstrand: "Den økologiske krisen burde åpenbart være den viktigste saken: Hvordan vi kan ta vare på livsgrunnlaget vårt, er den nødvendige hovedsaken, men drukner ofte i navlebeskuende politiske debatter." Vise ord, som dessverre kommer til å fly de fleste hus forbi...»

Vis svaret i sammenheng

4. september

Bør staten betale en større del av kollektivutbyggingen i storbyene?

«1.Det er i alles interesse at vi som individer og befolkning er billige i drift, forbruker lite energi og slipper ut minst mulig forurensing. 2.Å bo grønt, luftig, generasjonsfleksibelt og middels tett (tenk rekkehus/småblokker) i kort avstand (mindre enn 500m) fra et frekvent betjent kollektivpunkt, er den heldigste boform. 3.Et slikt bosetningsmønster må det offentlige premiere. 4.Svar: Ja!»

Vis svaret i sammenheng

30. august

Hva er viktigst i neste års statsbudsjett?

«Kommunesammenslåing og en sterkere regionalisering av distriktene = penger spart. Overskuddet brukes på en stor jernbanesatsing mellom de regionale sentraene, og på en massiv styrking av kollektivtransporten innad i byene og de større tettstedene. Videre viktig å få fortgang i omstillingen til et fornybart energiforbruk. Oppnås ved å bremse oljenæringen, og fremme bærekraftige næringer.»

Vis svaret i sammenheng

21. august

Hva har Arbeiderpartiet gjort for Norge?

«POSITIVT De har forvaltet og styrt landet på en trygg måte gjennom turbulente internasjonale tider. NEGATIVT De har forvaltet og sløst bort våre unike muligheter til å være verdensledende, ved å ta til takke med middelmådighet. Norge har et stort urealisert potensiale, som Ap ikke har evnet å investere i.»

Vis svaret i sammenheng

20. august

Hvordan skal norsk skole bli bedre?

«Differensiert progresjon/nivå på undervisningen, som er bedre tilpasset hver enkeltelevs behov. Dette vil gi de svakeste bedre muligheter til å henge med. Dette vil gi de sterkeste bedre muligheter til å bli så flinke de kan. Vinn-vinn.»

Vis svaret i sammenheng

8. august

Bør utbyggingen av Intercitystrekningene prioriteres foran andre samferdselsprosjekter?

«Uansett hvor mye man bygger ut veiene, vil det aldri mette trafikkveksten, da biltrafikken i alle registrerte tilfeller øker i takt med kapasiteten. Derfor er den eneste fornuftige løsningen på dagens og fremtidens samferdselsutfordringer å bygge ut jernbanen. Dette vil være kritisk viktig for å sikre et velfungerende samfunn i en fremtid med dyrere og dårlige tilgang på olje.»

Vis svaret i sammenheng

19. juli

Kommer du til å markere 22. juli?

«Jeg har faktisk bursdag 22.juli, noe som nok kommer til å bli en ambivalent emosjonell affære. Blir nok både en lavmælt feiring med kjæreste og noen venner, og en tur rundt i Oslo sentrum for kontemplasjon og minnesmarkering.»

Vis svaret i sammenheng

8. juni

Hvilke terningkast fortjener medlemmene av regjeringen?

«Terningkast er en forferdelig vurderingsmåte. Men: AP: 3/4 (Negativt for overkjøring og slett ledelse, pluss for at de faktisk evner å overkjøre såpass.) SP: 1 (Fremtidsfiendtlig parti, som ikke får til stort - utenom fremtidsfiendtlige tiltak.) SV: 2/3 (Gode intensjoner, men drukner under APs "diktatur".)»

Vis svaret i sammenheng

7. juni

Hva synes du om klimaforliket?

«Godt å lese, se og høre at det endelig blir enighet i en av vår tids viktigste politiske emner. Samtidig frykter jeg at det foreløpig er fare for at ordene ikke blir til handling raskt nok. PS: Det er den kombinerte energi- og bærekraftkrisen som er viktig, ikke "klimakrisen" i seg selv. Heldigvis de samme virkemidlene.»

Vis svaret i sammenheng

21. mai

Bør kirke og stat skille lag?

«Ja! Staten har absolutt ingenting med hvilken religion befolkningen tar del i. Om noe burde staten oppfordre til religionsnøytralitet/-fravær. Religion generelt burde sidestilles med andre kulturelle aktiviteter når det gjelder offentlig støtte og tilrettelegging.»

Vis svaret i sammenheng

30. april

Hva gjør du 1. mai?

«Viktig og riktig å hedre arbeidere, men uheldig at en helligdag samtidig brukes for å hylle Ap og LO, der offentlige midler flyter frem og tilbake på småkorrupt vis (LO får offentlige tilskudd, som videre benyttes for å finansiere valgkamp og reklame for Ap). Personlig feires dagen med dømming av Røa-Hønefoss i cupens første runde - en publikumsfest for mange små fotballklubber rundt om i landet.»

Vis svaret i sammenheng

10. april

Bør sykehusene ha kveldsåpent for å ta unna køene?

«Forutsatt at det er tilgjengelig personale - som selv ønsker å jobbe disse kveldsskiftene, er det et utmerket forslag. Dette vil både minske lengden på køene, og gi en bedre og mer effektiv tidsutnyttelse av det dyre utstyret man har investert mye penger i. Totalt sett vil dette effektivisere driften av helsevesenet, og gi flere behandlinger pr. krone. Vinn-vinn!»

Vis svaret i sammenheng

2. april

Hvilken bok vil du anbefale i påsken?

«Ønsker å slå et slag for folkeopplysningen, ved å anbefale fire politisk interessante og relevante filmer: - Urbanized (2011) http://www.imdb.com/title/tt1701976/ - Inside Job (2010) http://www.imdb.com/title/tt1645089/ - Dirty Oil (2010) tilgjengelig på nrk.no: http://www.nrk.no/nett-tv/prosjekt/2338/ - The End of Suburbia (2004) http://www.imdb.com/title/tt0446320/»

Vis svaret i sammenheng